th

ATM Management & Maintenance Services

กลุ่มบริษัท CDG คือผู้เชี่ยวชาญในการจัดหาและให้บริการดูแลบำรุงรักษาเครื่องกดเงินสด ATM ให้กับสถาบันการเงินและธนาคารชั้นนำทั่วประเทศ โดยเรามีความพร้อมในการให้บริการออนไลน์ (Online Support) ตลอด 24 ชั่วโมง

เราช่วยออกแบบระบบซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ที่สามารถทำงานบนโครงสร้างพื้นฐานของระบบงานเครื่องกดเงินสด ATM ให้สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง ลดเวลาขัดข้อง (Downtime) ของเครื่องให้น้อยที่สุดหรือเทียบเท่ากับศูนย์ พร้อมกันนี้เรามีบริการอะไหล่สำรองที่จะคอยแก้ไขเมื่อเกิดปัญหากับเครื่องกดเงินสด ATM ในทุกพื้นที่ ให้สามารถกลับมาทำงานเหมือนเดิมได้ภายในเวลาที่รวดเร็วที่สุด

Company: CDT

BACK TO TOP