th

บริษัท จีไอเอส จำกัด (GIS)

ผู้นำการให้คำปรึกษา วางระบบ และบริการเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับองค์กรภาครัฐและเอกชน

บริษัท จีไอเอส จำกัด ผู้นำในการให้บริการระบบภูมิสารสนเทศแบบครบวงจร (Geographic Information Systems – GIS One Stop Services) เริ่มตั้งแต่ให้คำปรึกษา ออกแบบ วางระบบ พร้อมโปรแกรมการจัดการและวิเคราะห์ด้านแผนที่ (GIS Software) และโปรแกรมจัดการประมวลภาพแผนที่ (Image Processing Software) รวมถึงการให้บริการด้านข้อมูลแผนที่ดิจิทัลประเทศไทยความละเอียดสูง (Digital Base Map) การสำรวจและการจัดเก็บข้อมูลภาคสนาม (Field Survey) การให้บริการและวิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียมหรือภาพถ่ายทางอากาศ การวางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศพื้นฐาน (IT Infrastructure) ติดตั้งอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ตลอดจนให้บริการบำรุงรักษาระบบหลังการขาย

บริษัท จีไอเอส จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ (Geographic Information System – GIS Technology) พร้อมด้วยบุคลากรที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญกว่า 20 ปี มีโซลูชันที่ตอบรับทุกความต้องการทางธุรกิจ เช่น การเลือกพื้นที่ให้บริการและการวิเคราะห์ตำแหน่งที่ตั้ง (Site Selection) การใช้ GIS วางแผนด้านการขนส่ง (Logistic Solution) เป็นต้น ตลอดจนนำเทคโนโลยีGIS มาประยุกต์ใช้เฉพาะหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา หน่วยงานอิสระ และเอกชน รวมทั้งดูแลรับผิดชอบเขตภูมิภาคอินโดจีน (CLMV) ได้แก่ ประเทศกัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม

นอกจากนี้ ยังเป็นตัวแทนหลักในการขายสินค้าพร้อมให้บริการหลังการขายเพียงผู้เดียวในประเทศไทยของบริษัท การ์มิน คอร์เปอเรชั่น จำกัด ผู้นำด้าน GPS อันดับหนึ่งของโลกจากประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งมีระบบนำทางผ่านดาวเทียม และผลิตภัณฑ์ GPS ให้เลือกครบถ้วนทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นระบบนำทางในรถยนต์ อุปกรณ์ GPS สำรวจพื้นที่ อุปกรณ์  GPS สำหรับการกีฬา สายรัดข้อมือเพื่อสุขภาพ กล้องวิดีโอ GPS และอื่น ๆ

ผลิตภัณฑ์

ด้าน Software


ด้าน Data

ด้าน Hardware

การบริการ

1. การให้คำปรึกษาด้านระบบภูมิสารสนเทศ (GIS Consulting Service)
บริการศึกษา วิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า และวางแผนโครงการเพื่อให้สามารถนำเทคโนโลยี GIS ประยุกต์ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ภูมิสารสนเทศ (GIS Application Development)
บริการศึกษาความต้องการและกระบวนการทำงานของลูกค้า เพื่อนำไปพัฒนาเป็นแอปพลิเคชันรูปแบบต่างๆ  โดยใช้เทคโนโลยี GIS แบบครบวงจร ทั้งโปรแกรมประยุกต์ในรูปแบบของ Web-Based Application, Mobile  Application และ Client-Server Application สำหรับระบบขนาดเล็ก ไปจนถึงระบบขนาดใหญ่ ในรูปแบบของ Enterprise System ทั้งนี้เพื่อเป็นการตอบสนองการพัฒนาระบบงานเฉพาะด้านให้มีประสิทธิภาพ เพิ่มขีดความสามารถ ทั้งด้านการแข่งขันและการให้บริการ รวมถึงสร้างความสอดคล้องและเหมาะสมกับความต้องการของหน่วยงานนั้น ๆ

3. การสำรวจจัดเก็บข้อมูลภาคสนาม (Field Survey)
บริการสำรวจจัดเก็บข้อมูลภาคสนามสำหรับงานด้านภูมิสารสนเทศ

4. การสำรวจรังวัดด้วยเครื่องหาค่าพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม GPS (Global Positioning Systems)
บริการสำรวจรังวัดและทำแผนที่โดยใช้เครื่องหาค่าพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม GPS (Global Positioning System) ความละเอียดสูง เพื่อให้ผลงานที่ได้มีความถูกต้องแม่นยำสำหรับใช้ในงานด้านต่าง ๆ

5. การจัดทำข้อมูลแผนที่ภาพถ่าย (Photogrammetry and Satellite Data)
บริการจัดทำข้อมูลแผนที่ภาพถ่าย ประมวลผล วิเคราะห์ และสิ่งพิมพ์ ทั้งจากข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศและภาพถ่าย ดาวเทียมด้วยเครื่องมือเทคโนโลยีที่ทันสมัย ด้วยความรู้และความชำนาญ รวมถึงประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญอย่างแท้จริง

6.  การจัดทำข้อมูลความสูงภูมิประเทศรายละเอียดสูงด้วยระบบ LiDAR (Digital Elevation Consulting and Service)
บริการจัดทำแผนที่ข้อมูลความสูงด้วยเทคโนโลยี LiDAR เป็นการสำรวจรังวัดภูมิประเทศด้วยอากาศยาน ติดตั้งระบบพิกัดบอกตำแหน่ง GPS/IMU ความละเอียดถูกต้องสูงพร้อมกับระบบเลเซอร์สแกนเนอร์ชนิดกวาด ทำให้ได้ข้อมูลแบบจำลองภูมิประเทศทั้ง Digital Elevation Model (DEM) และ Digital Surface Model (DSM) สามารถนำไป ใช้ในการวิเคราะห์เพื่อการวางแผนป้องกันภัยน้ำท่วม การระบายน้ำ การบรรเทาสาธารณภัย การวางผังเมือง เป็นต้น

7. การสำรวจระยะไกล (Remote Sensing)
บริการสำรวจระยะไกลด้วยเทคโนโลยี Remote Sensing วิเคราะห์ จำแนก และแปลความหมายของสิ่งปกคลุมผิวโลกจากข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม จากประสบการณ์และความพร้อมทั้งด้านบุคลากรและเครื่องมือที่ทันสมัย ให้คำปรึกษาบริการด้านต่างๆ เช่น การวางแผนโครงการ การเลือกใช้และจัดหาข้อมูลภาพจากดาวเทียม ทฤษฎีในการปรับแก้และประมวลผล คุณลักษณะของเครื่องมือและระบบที่ใช้ในการประมวลผล และการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการประมวลผล เป็นต้น

การบริการด้าน Business Solutions

GIS Technology สร้างโอกาสในการแข่งขัน สร้างผู้นำระดับธุรกิจด้วย Solution ที่พัฒนาด้วย Innovation และความมุ่งมั่น

ด้วยความเข้าใจในธุรกิจประกอบกับความเชี่ยวชาญในเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ (GIS Technology) ทำให้เราพัฒนา Business Solutions เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน สร้างผู้นำในธุรกิจ เช่น SALE Master ผู้ช่วยงานขายระดับมืออาชีพ แอปพลิเคชันใหม่คู่ใจเซลส์ ระบบการจัดการลูกค้าครบวงจรที่สมบูรณ์ที่สุด SALE Master ช่วยให้คุณดูแลงานขายได้อย่างรวดเร็ว และครบวงจรที่สุด ตั้งแต่ระบบการสั่งซื้อ ลิสต์รายชื่อลูกค้า โปรโมชันและยอดขาย มั่นใจว่าครบถ้วนทุกออเดอร์ไม่ตกหล่น แม้กระทั่งการติดตามคู่แข่งขันทางธุรกิจ และยังสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างลูกค้าเก่า และช่วยหาลูกค้าใหม่ พร้อมส่วนงานมอนิเตอร์ และติดตามผลรายงานการทำงานของพนักงานขายให้กับหัวหน้าส่วนงาน รวมทั้งสามารถแบ่งเขตความรับผิดชอบตามนโยบาย

NOSTRA Logistics   ระบบติดตามรถ เพิ่มประสิทธิภาพทุกขั้นตอนการขนส่ง

ระบบจัดการ GPS ติดตามรถ และระบบติดตามรถขนส่งด้วยเครื่องติดตามรถ Cloud System สะดวกตรวจสอบ 24 ชั่วโมง ครอบคลุมการทำงานทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะติดตามรถสินค้า รถบรรทุก รถน้ำมัน รถขนวัตถุอันตราย หรือแม้กระทั่งติดตามพนักงานด้วย Mobile Tracking ให้คุณลดต้นทุนค่าขนส่ง เพิ่มความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินตลอดจนเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้าด้วยบริการขนส่งที่ได้มาตรฐาน

NOSTRA Logistics มีฟังก์ชัน GPS ติดตามรถ พร้อมใช้งานตั้งแต่การกำหนดจุดส่งสินค้า วางแผนจัดสรรและ

เส้นทางขนส่ง ด้วยเครื่องติดตามรถที่สามารถบันทึกเส้นทางเดินรถ เช็กอินและบันทึกรายละเอียดการส่งงาน บันทึกข้อมูลร้านค้า ควบคุมการเดินรถด้วยระบบแจ้งเตือนจากเซนเซอร์ต่างๆ และสรุปรายงานข้อมูลเพื่อการวางแผน และการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ

ติดต่อเรา

ที่อยู่:  202 อาคาร ซีดีจี เฮ้าส์ ถนนนางลิ้นจี่ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์: 0-2678-0707
โทรสาร: 0-2678-0321 ต่อ 3
เว็บไซต์: www.giscompany.co.th
Email: gis.contact@cdg.co.th

BACK TO TOP