th
ระบบการวิเคราะห์พื้นที่เพื่อวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด “TerraMap Thailand powered by NOSTRA”

บริษัท แมพ มาร์เกตติ้ง จำกัด ให้บริการด้านงานวิเคราะห์พื้นที่เพื่อวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดโดยใช้นวัตกรรม
ภูมิสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการขายต่าง ๆ รวมไปถึงการบริหารจัดการร้านค้าแต่ละสาขา ด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลของผู้บริโภค ซึ่งรองรับการบันทึกและวิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาด รวมไปถึงข้อมูลสำมะโนประชากร การวิเคราะห์พื้นที่ทางการตลาด และการตัดสินใจอย่างแม่นยำจากการวิเคราะห์ข้อมูลเหล่านั้น ซึ่งมีการอัปเดต
ฐานข้อมูลทุกปีโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากกลุ่มลูกค้าองค์กรในประเทศญี่ปุ่น ปัจจุบันมี
ผู้ใช้งานมากกว่า 2,000 องค์กร

“นอสตร้า แมพ”

ในฐานะผู้นำด้านการพัฒนาและให้บริการแผนที่ดิจิทัลอย่างครบวงจรที่มีรายละเอียดและความแม่นยำสูงสุดอันดับหนึ่งของประเทศไทยได้ร่วมมือกับ บริษัท แมพ มาร์เกตติ้ง จำกัด หนึ่งในผู้นำด้านระบบภูมิสารสนเทศสำหรับการบริหารจัดการพื้นที่ทางการตลาดจากประเทศญี่ปุ่น  ใช้ความเชี่ยวชาญด้านแผนที่ดิจิทัลในประเทศไทยมาใช้ในการพัฒนา “TerraMap Thailand powered by NOSTRA” หรือ TMT ระบบการวิเคราะห์พื้นที่ทางการตลาดแบบคลาวด์ (Cloud-based Area Marketing Package) ขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย ซึ่งระบบนี้ได้รับการพัฒนาให้เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการตัดสินใจด้านการตลาดขององค์กรธุรกิจของประเทศญี่ปุ่นที่มีการดำเนินกิจการในประเทศไทยโดยเฉพาะ”

Company: GT

 

BACK TO TOP