th

ครบรอบ 45 ปี ซีดีจี ยักษ์ใหญ่ไอทีไทย พร้อมรุกตลาดอาเซียน ตั้งเป้าสัดส่วนรายได้ 15% จาก AEC ในปี 2561

26 มิถุนายน 2556

10200 1372213760_1

กลุ่มบริษัทซีดีจี ประกาศก้าวสำคัญในวาระครบรอบ 45 ปี พร้อมมุ่งสู่ตลาดในภูมิภาคอาเซียนเต็มรูปแบบ ตอกย้ำความเป็นองค์กรชั้นนำผู้ให้บริการด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศครบวงจรแก่องค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและเอกชน ที่อยู่คู่กับประเทศไทยมายาวนานเกือบครึ่งศตวรรษ มั่นใจในศักยภาพพร้อมโกอินเตอร์ได้อย่างแข็งแกร่ง โดยตั้งเป้าอัตราการเติบโตในอีก 5 ปีข้างหน้า คาดรายได้จะมาจากตลาด AEC ประมาณ 15 % ของรายได้รวมทั้งหมดในกลุ่มบริษัทฯ

คุณนาถ ลิ่วเจริญ ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัทซีดีจี เผยว่า “ในโอกาสครบรอบ 45 ปีของการทำธุรกิจของกลุ่มบริษัทซีดีจี บริษัทฯ ขอขอบคุณหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ที่ให้ความไว้วางใจมาโดยตลอดระยะเวลายาวนานกว่า 45 ปี ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของกลุ่มบริษัทซีดีจีที่มีส่วนร่วมในการผลักดันและยกมาตรฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สำคัญของประเทศ ไม่ว่าจะเป็นโครงการฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ กระทรวงมหาดไทย, โครงการทะเบียนประวัติอาชญากร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ, โครงการเลื่อนล้อต่อภาษี กรมการขนส่งทางบก ระบบการจัดการจำหน่ายไฟฟ้า และข้อมูลระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รวมถึงการบริการจัดหา ติดตั้งซอฟต์แวร์และจัดฝึกอบรมวิธีการใช้งานให้แก่บุคลากรในหน่วยงานนั้นๆ เพื่อให้พร้อมปฏิบัติงานได้ทันที ซึ่งความสำเร็จในส่วนนี้ล้วนมาจากองค์ความรู้ ทักษะ และโนว์ฮาว ที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญาอันสำคัญยิ่งของเรา”

“สำหรับทิศทางการดำเนินธุรกิจในปีนี้ กลุ่มบริษัทซีดีจียังคงเดินหน้าให้บริการวางระบบไอทีให้กับหน่วยงานภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ แต่ขณะเดียวกัน ในช่วงที่ผ่านมาเราได้เริ่มเพิ่มสัดส่วนในการให้บริการแก่ภาคเอกชนและผู้บริโภคทั่วไปมากยิ่งขึ้น เนื่องจากมองเห็นช่องทางการตลาดที่บริษัทสามารถต่อยอดในเรื่อง Knowledge Base ที่ทางซีดีจีมีอยู่ ที่นอกจากจะนำไปสนับสนุนภาพใหญ่ในการวางแผนระดับประเทศได้แล้ว ยังเป็นสิ่งที่ประชาชนทั่วไปสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน เช่น การให้บริการดูแลและบำรุงรักษาเครื่อง เอทีเอ็ม จำนวนกว่า 5,000 เครื่องทั่วประเทศ สำหรับลูกค้ากลุ่มสถาบันการเงินและการธนาคาร, การสร้างเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจภาคเอกชน อาทิ NOSTRA Logistics ระบบบริหารจัดการและติดตามยานพาหนะแบบเรียลไทม์ โซลูชั่นด้านโลจิสติกส์แบบครบวงจร ที่พัฒนาขึ้นสำหรับให้บริการแก่ธุรกิจด้านการขนส่งโดยเฉพาะ หรือ NOSTRA Map Thailand แอพพลิเคชั่นแผนที่ที่มียอดดาวน์โหลดสูงสุดมากกว่า 500,000 ครั้ง ทั้งหมดนี้ เราคาดว่าการทำธุรกิจกับภาคเอกชนและผู้บริโภคทั่วไปจะช่วยสร้างความเติบโตให้กับธุรกิจของเราโดยรวมกว่า 10% จากผลประกอบการปี2555 มูลค่า 5,000 ล้านบาท”

????????????????????????????????????

“สำหรับการเตรียมความพร้อมในอนาคตเพื่อรองรับการก้าวเข้าสู่การเป็นสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของประเทศไทย ในปี 2558 นั้น เรามั่นใจว่าด้วยประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ และองค์ความรู้ในการบริการของเราที่ผ่านมา เราจึงพร้อมให้บริการด้านไอทีโซลูชั่นแก่ลูกค้าในระดับอาเซียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ตั้งแต่ปี 2551 เราได้จัดทำโครงการนำร่องการให้บริการแก่กรมแผนที่ทหาร กระทรวงเกษตร การไฟฟ้า และการประปาประเทศเวียดนาม พร้อมจัดตั้งสำนักงานสาขาในประเทศเวียดนาม ตลอดจนเข้าร่วมทุนกับบริษัทในประเทศอินโดนีเซียเพื่อผลิตแผนที่ และในอนาคตอันใกล้นี้เราจะเปิดสำนักงานแห่งใหม่ในประเทศพม่าอีกด้วย ด้วยศักยภาพและความพร้อมของเราตามที่ได้กล่าวมาแล้วนั้น ยิ่งตอกย้ำความมั่นใจของเราที่จะสามารถประสบความสำเร็จ ก้าวสู่การเป็นผู้นำและเป็นที่รู้จัก 1 ใน 10 ของภูมิภาคอาเซียนและได้อย่างแน่นอน และเราตั้งเป้าที่จะเพิ่มรายได้จากตลาดอาเซียนประมาณ 15% ให้ได้ภายในปี 2561 หรือภายในระยะเวลาอีก 5 ปี ข้างหน้า”

“เราอยากให้คนทั่วไปเริ่มรู้จักซีดีจี ในฐานะผู้อยู่เบื้องหลังโครงการต่างๆ ที่ให้บริการแก่สาธารณะมากมายที่เกี่ยวข้องอยู่ในชีวิตประจำวันของทุกคน อีกทั้งเรายังต้องการสร้างสรรค์เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อตอบสนองกับวิถีชีวิตของประชาชนในทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน ตลอดจนสถาบันการศึกษาต่างๆ เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างแท้จริง”

“นอกจากนี้ เรามุ่งมั่นที่จะผลักดันองค์กรของเราให้มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จัก 1 ใน 10ของภูมิภาคอาเซียน โดยมุ่งเน้นการทำธุรกิจแบบมืออาชีพ มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานในระดับสากล เตรียมความพร้อมด้วยการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพของบุคลากรของเรา สร้างเครือข่ายพันธมิตรและขยายธุรกิจสู่ตลาดในอาเซียนเพื่อช่วยเสริมสร้างความมั่นคงให้แก่ธุรกิจ ไปพร้อมๆ กับการแบ่งปันองค์ความรู้เพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน โดยทั้งหมดนี้ เราได้ยึดมั่นในการเป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยพลังแห่งภูมิปัญญาและองค์ความรู้ (The Power of Wisdom)และจะยืนหยัดในการเป็นผู้อยู่เบื้องหลัง เป็นกลไกสำคัญในการผลักดันและร่วมพัฒนาประเทศของทุกๆ ภาคส่วนให้มีความเจริญก้าวหน้า มีคุณภาพและศักยภาพทัดเทียมระดับสากล” คุณนาถกล่าวทิ้งท้าย

BACK TO TOP