th

NOSTRA รุกธุรกิจประกันภัย นำร่อง TQM ใช้เทคโนโลยี GeoData as a service (G-DaaS) ร่วมโมเดลวิเคราะห์ความเสี่ยงตามพื้นที่ เสนอแพ็กเกจประกันเพื่อลูกค้าแบบ Personalize

27 กันยายน 2564

NOSTRA ผู้ให้บริการข้อมูลแผนที่ดิจิทัล และ Location Contents โดย บริษัท โกลบเทค จำกัด เดินหน้าพัฒนา NOSTRA Online Map Service เพิ่มบริการเทคโนโลยีด้าน GeoData as a service (G-DaaS) รุกธุรกิจประกันภัย ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ พบความท้าทายของผู้ประกอบการโดยเฉพาะธุรกิจประกันวินาศภัย คือการจัดการกับความเสี่ยงเพื่อคำนวณเบี้ยประกันที่เหมาะสมที่สุด ให้สอดรับกับสังคมดิจิทัลทั้งพฤติกรรมและ Lifestyle ของผู้บริโภคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เสนอเทคโนโลยี GeoData as a service (G-DaaS) ชุดข้อมูลภูมิศาสตร์พร้อมใช้ร่วมโมเดลวิเคราะห์ความเสี่ยงตามพื้นที่ ตัวช่วยสำคัญที่เพิ่มโอกาสต่อยอดทางธุรกิจ ล่าสุดได้ส่ง GeoData as a service (G-DaaS) สนับสนุนแพลตฟอร์มบริการขายประกันบ้านโดย บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด หรือ TQM ที่ปรึกษาประกันภัยและการเงิน ยกระดับความสามารถของ TQM Home Innovative Platform ประกันภัยที่อยู่อาศัยแนวใหม่ ให้ลูกค้าได้เลือกประกันบ้านที่เหมาะสมกับความเสี่ยงตามพื้นที่ของบ้านตนเอง ด้วยจุดเด่นด้านการวิเคราะห์ความเสี่ยงของบ้าน ทั้งลูกค้ายังสามารถรู้ความเสี่ยงที่จะเกิดภัยใดตามโลเคชันที่อยู่อาศัย และสามารถเลือกซื้อแผนประกันบ้านที่เหมาะสม เพื่อประสบการณ์การเลือกใช้บริการที่ดีของลูกค้า อีกยังตอบเป้ฝาหมายธุรกิจของ TQM ในการพัฒนาสู่การเป็น InsurTech ในอนาคต

นายวิชัย แสงหิรัญวัฒนา ผู้จัดการทั่วไป บริษัท โกลบเทค จำกัด เปิดเผยว่า ปัจจุบันเป็นยุคของ Data Driven Business ที่ข้อมูลจะเข้ามามีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรมากขึ้นในหลากหลายมิติ การตัดสินใจต่างๆ จะต้องมีข้อมูลเข้ามาเป็นองค์ประกอบ ผลักดันให้ตลาดการบริการข้อมูล หรือ Data as a Service: DaaS เติบโตตามไปด้วย กลยุทธ์ Data Monetization การสร้างมูลค่าเพิ่มจากข้อมูล ทั้งการขายข้อมูล การนำข้อมูลไปต่อยอดทางธุรกิจจึงมีการพูดถึงกันมากขึ้น ซึ่ง NOSTRA โฟกัสที่การเป็นหนึ่งในองค์ประกอบสำคัญของข้อมูลที่สนับสนุนในมิติเชิงพื้นที่ช่วยธุรกิจพาร์ทเนอร์ในการหา Insight หรือและทรานส์ฟอร์มกระบวนการทำงานในองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น DaaS ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในการพัฒนาภาคธุรกิจต่าง ๆ โดยใช้เทคโนโลยี Data Analytics พร้อมกับการบริหารจัดการข้อมูลด้วย Location Based จะช่วยยกระดับกระบวนการในภาพรวมของธุรกิจองค์รวม โดยเฉพาะการนำข้อมูลมาใช้ในการตัดสินใจในการทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ ตอบโจทย์ผู้บริโภค และหนึ่งในธุรกิจที่นำไปใช้พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการให้ลูกค้าได้ใช้บริการแบบ Personalize คือธุรกิจประกันวินาศภัย ซึ่งสมาคมประกันวินาศภัยไทยคาดการณ์ธุรกิจประกันวินาศภัยไทยว่าเบี้ยประกันภัยรับตรงของปี 2564 จะอยู่ที่ 253,000 – 265,000 ล้านบาท หรือเติบโต 0 – 5% ในปีนี้

โดยความท้าทายของผู้ประกอบการธุรกิจประกันฯ โดยเฉพาะประกันวินาศภัย คือ การจัดการกับความเสี่ยงเพื่อคำนวณเบี้ยประกันที่เหมาะสมที่สุด จากสังคมยุคดิจิทัลที่เทคโนโลยีต่างๆ มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว พฤติกรรมและ Lifestyle ของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปเช่นกัน ทำให้ผู้ประกอบการต้องปรับตัวด้วยการมองหาเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาปรับใช้ จะช่วยธุรกิจสามารถจัดการกับความเสี่ยงต่างๆ  ได้ดีขึ้นรวมถึงวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า จนสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ได้ตรงใจกลุ่มผู้บริโภคได้มากที่สุด โดยล่าสุด NOSTRA ได้นำเทคโนโลยี NOSTRA Online Map Service บริการข้อมูลแผนที่ประเทศไทยออนไลน์ ที่มีชุดข้อมูลภูมิศาสตร์พร้อมใช้ในรูปแบบบริการ APIs GeoData as a service (G-DaaS) การให้บริการข้อมูลจากข้อมูลตำแหน่งละติจูด (Latitude) และลองจิจูด (Longitude) ซึ่งเป็นตำแหน่งข้อมูลแบบสากล และเป็นมาตราฐานของข้อมูลเชิงตำแหน่งที่มีการใช้งานกันอยู่ทั่วไป โดยกลุ่มบริษัทฯ ที่มีเว็บไซต์ แอปพลิเคชันอยู่แล้วสามารถเข้าถึงและเรียกใช้บริการข้อมูลเชิง Location ที่นอสตร้าเปิดบริการได้ผ่าน Web Service APIs  โดยการส่งคำสั่งหรือการกำหนดค่าพารามิเตอร์ให้ตรงกับรูปแบบที่ทางนอสตร้าได้กำหนดไว้ โดยรูปแบบของผลลัพธ์จะประกอบไปด้วยชุดข้อมูลเบื้องต้นดังนี้ ข้อมูลขอบเขตการปกครอง ข้อมูลสถิติความเสี่ยงจากเกิดเหตุการณ์ต่างๆ ข้อมูลสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์ประกอบใช้ในโมเดลการประเมินความเสี่ยง จะช่วยให้ธุรกิจประกันสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ในราคาที่ตอบความต้องการของผู้บริโภคแบบ Personalize พร้อมบริการมอบประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า ในขณะที่สามารถบริหารจัดการต้นทุนจากข้อมูลดังกล่าวเพื่อจัดการกับความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ล่าสุด NOSTRA นำเทคโนโลยีร่วมเปลี่ยนโฉมบริการทางดิจิทัลให้กับ บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด หรือ TQM โดยการนำข้อมูลแผนที่ดิจิทัล มาช่วยวิเคราะห์พื้นที่ความเสี่ยงบ้านให้กับลูกค้าที่ต้องการซื้อประกันบ้านบนแพลตฟอร์ม TQM Home Innovative Platform ช่วยให้ลูกค้าสามารถเลือกซื้อแผนประกันบ้านได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งช่วยประเมินความเสี่ยงแบบรายบุคคลได้แม่นยำมากยิ่งขึ้น

ด้าน ดร.นภัสนันท์ พรรณนิภา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด กล่าวว่า บริษัทฯ มุ่งใช้เทคโนโลยีดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างเทรนด์ใหม่ และเพิ่มโอกาสในการส่งมอบนวัตกรรมประกันภัย และบริการที่เข้าถึงผู้บริโภคในยุคดิจิทัลนิวนอร์มอลได้อย่างยั่งยืน โดย TQM ได้ทำงานร่วมกับ บริษัท โกลบเทค จำกัด นำเทคโนโลยีข้อมูลแผนที่ดิจิทัล หรือ NOSTRA Online Map Services มาพัฒนางานขายประกันบ้าน ภายใต้บริการ TQM Home Innovative Platform เพื่อช่วยให้ลูกค้าทราบถึงความเสี่ยงบริเวณพื้นที่ที่อยู่อาศัยของตัวเองว่ามีความเสี่ยงที่จะเกิดภัยใดบ้าง เช่น น้ำท่วม ดินถล่ม หรือ พื้นที่เสี่ยงการโจรกรรม ทำให้สามารถการเลือกซื้อแผนประกันบ้านได้เหมาะสม โดยช่วยประเมินความเสี่ยงแบบรายบุคคลได้แม่นยำมากยิ่งขึ้น ทั้งยังเป็นการต่อยอดเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจของ บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด ในการก้าวสู่การเป็นบริษัท InsurTech ควบคู่กับการยกระดับประสบการณ์ (Digital Customer Experiences )ใช้งานผ่านแพลตฟอร์มต่างๆ ให้กับลูกค้าในกลุ่มธุรกิจประกันภัยได้ดียิ่งขึ้น

อนึ่ง “TQM Home Innovative Platform” เป็นประกันภัยบ้านที่เป็นมากกว่าประกันอัคคีภัย ภายใต้แนวคิด TQM Reinvent The New Experience of Home Insurance เพื่อตอบโจทย์กลุ่มผู้บริโภคที่ห่วงบ้านทุกเซกเมนต์ด้วยความคุ้มครอง 6 หมวดหมู่ ประกอบด้วย 1. ประกันอัคคีภัยและภัยเพิ่ม เช่น ไฟไหม้ ฟ้าผ่า และภัยธรรมชาติ เช่น ลมพายุ น้ำท่วม แผ่นดินไหว 2. โจรกรรม ลักทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ ที่มีร่องรอยงัดแงะ 3. ประกันภัยเงิน 4. ภัยที่เกิดกับกระจก 5. ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก และ 6. ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุภายในที่พักอาศัยของผู้เอาประกันภัย และ/หรือ สมาชิกในครอบครัว รวมทั้งหมดกว่า 100 แผนประกัน พร้อมแพลตฟอร์มให้ผู้บริโภคสามารถเข้ามาประเมินความเสี่ยงบ้านตนเองได้อีกด้วย เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการเช็คภัยที่เหมาะสม และสามารถเลือกซื้อแผนประกันที่เหมาะสมได้ด้วยตนเอง ผ่าน https://home.tqm.co.th   ได้ตลอด 24 ชม.

นายวิชัย กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากการนำ NOSTRA Online Map Services ไปช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ในธุรกิจประกันภัยแล้ว ยังได้วิจัยและศึกษาโอกาสในการปรับใช้ GeoData as a service (G-DaaS) ต่อยอดไปยังกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็น กลุ่มไฟแนนซ์ลีสซิ่ง (Leasing)  สามารถนำไปวิเคราะห์ร่วมเพื่อหาที่ตั้งที่เหมาะสมในการขยายสาขา กลุ่มธุรกิจค้าปลีก (Retail)  นอกจากใช้เพื่อการวิเคราะห์เพื่อหาที่ตั้งที่เหมาะสมในการขยายสาขา ยังเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการวางแผนการทำการตลาด ด้านกลุ่มธุรกิจสินค้าอุปโภค-บริโภค (FMCG)  ใช้ในการวิเคราะห์วางแผนจัดการสต๊อกสินค้า และวัตถุดิบได้ตรงกับความต้องการรายพื้นที่ สนับสนุนการวางแผนการขนส่งสินค้าจากศูนย์กระจายสินค้าไปยังสาขาต่างๆ และกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ (Real Estate)  ใช้วิเคราะห์เชิงพื้นที่เพื่อหาที่ตั้งเหมาะสมของอสังหาริมทรัพย์ เช่น หมู่บ้านจัดสรร คอนโดมิเนียมหาพื้นที่ตามแนวโน้มความต้องการได้อย่างสอดคล้องกับข้อมูลประชากร

ทีมพัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือ Developer สามารถเรียกใช้งานชุดข้อมูล GeoData as a service (G-DaaS) ผ่าน API ที่มีพร้อมให้บริการทั้งหมด 4 Platform ได้แก่ Web, Web service, iOS และ Android การวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ จะขึ้นอยู่กับ Requirement บริการนี้ค่อนข้างยืดหยุ่น ลูกค้าสามารถพูดคุยเพิ่มเติม ปรึกษาถึงความต้องการใช้งานข้อมูล ความเป็นไปได้ในการ Customize ให้เหมาะสมตามความต้องการใช้งานที่แตกต่างกันไปในแต่ละธุรกิจได้ ทั้งนี้บริษัทฯ ที่สนใจใช้งาน ชุดข้อมูล GeoData as a service (G-DaaS) สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ www.nostramap.com   หรือสอบถามโทร +6622669940

…………………………………………………………………………………….………………………

 เกี่ยวกับ บริษัท โกลบเทค จำกัด

บริษัท โกลบเทค จำกัด ในกลุ่มบริษัท ซีดีจี ผู้นำการให้บริการโซลูชันด้านข้อมูลแผนที่ดิจิทัล และ Location Contents ที่มีความละเอียด ถูกต้อง และทันสมัยสูงสุด ภายใต้แบรนด์ “นอสตร้า”  (NOSTRA) ที่รองรับการใช้งานในรูปแบบออฟไลน์ร่วมกับระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) บริการแผนที่ออนไลน์ NOSTRA Online Map Services และบริการข้อมูลแผนที่นำทางอันดับ 1 ในตลาดระบบจีพีเอสในรถยนต์มากกว่า 10 ปี ปัจจุบันร่วมมือกับพาร์ทเนอร์ เพื่อขยายตลาดการให้บริการทางด้าน Data Analytics, IoT and Smart Solutions.  ข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.nostramap.com

#NOSTRAmap #แผนที่นอสตร้าละเอียดแม่นยำสูงสุด #NOSTRAforBusiness #LocationContent

…………………………………………………………………………………….………………………

เกี่ยวกับ กลุ่มบริษัท ซีดีจี

กลุ่มบริษัทซีดีจี (CDG Group) ผู้ให้บริการด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจรแก่องค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน ดำเนินธุรกิจมายาวนานกว่า 50 ปี ในการให้บริการด้านไอทีโซลูชันที่เป็นเลิศ ตั้งแต่การให้คำปรึกษา ออกแบบระบบ พัฒนา จัดหาอุปกรณ์ พร้อมติดตั้งระบบฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และแอปพลิเคชันต่างๆ เพื่อให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ทุกรูปแบบ ตลอดจนบริการฝึกอบรมให้แก่บุคลากรในองค์กรของลูกค้าให้พร้อมนำไปปฏิบัติงานได้ทันที ภายใต้วิสัยทัศน์ ผู้ให้บริการเทคโนโลยีโซลูชันที่ใช้งานได้จริง ที่มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตและแก้ปัญหาให้แก่สังคมอย่างสร้างสรรค์เพื่อชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.cdg.co.th

#CDGGroupThailand

BACK TO TOP