th

กิจกรรมแบ่ง-ปัญ-ปัน-ญาครั้งที่12 “พี่อาสาทำความดีส่งเสริมนิสัยรักการอ่านเพื่อน้องๆ”

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2557 ที่ผ่านมา คุณสมศักดิ์ จารุจุฑารัตน์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท คอมพิวเตอร์เพอริเฟอรัล แอนด์ ซัพพลายส์ จำกัด หนึ่งในกลุ่มบริษัทซีดีจี นำพนักงานใหม่ กลุ่มบริษัทซีดีจี & จีเอเบิล และพนักงานบริษัทซีพีเอส ปรับภูมิทัศน์ และสร้างมุมส่งเสริมรักการอ่านใหม่ให้กับน้องๆ โรงเรียนรักษาราชวิตร

READ MORE

กิจกรรมแบ่ง-ปัญ-ปัน-ญาครั้งที่11พี่อาสา”ปลูกฝัง”นิสัยรักการอ่านให้กับน้องๆด้วยหุ่นมือจากถุงเท้า

คุณวิชัย แสงหิรัญวัฒนา ผู้จัดการทั่วไป บริษัท โกลบเทค จำกัด ชวนพี่ๆ กลุ่มบริษัทซีดีจีและจีเอเบิล อาสาแบ่งปันความรู้ให้กับน้องๆ โรงเรียนรักษาราชวิตร กรุงเทพฯ

READ MORE

NOSTRA MAP แผนที่งานบุญแห่เทียนพรรษาทั่วประเทศ

บริษัท โกลบเทค จำกัด ผู้ให้บริการแผนที่ไทย NOSTRA Map ชวนชาวไทยร่วมทำบุญสืบสานประเพณีอันดีงามกับ Map Layer แผนที่เดินทางอิ่มบุญใหม่ล่าสุด “งานแห่เทียนพรรษา

READ MORE

ซีดีจีซิสเต็มส์“ปันน้ำใจ”ให้น้องอิ่มรัก

คุณพิทยา กิจติวรานนท์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ซีดีจี ซิสเต็มส์ จำกัด ชวนพี่ๆ พนักงาน แบ่งปันรอยยิ้มให้กับน้องๆ โรงเรียนหมู่บ้านเด็ก จ.กาญจนบุรี

READ MORE

กิจกรรมแบ่ง-ปัญ-ปัน-ญา ครั้งที่ 10 พี่อาสา “แบ่ง-ปันความรู้” ให้น้อง เปิดประตูสู่โลกกว้าง”

มื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2557 ที่ผ่านมา คุณพิทยา กิจติวรานนท์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ซีดีจี ซิสเต็มส์ จำกัด ชวนพี่ๆ พนักงานกลุ่มบริษัทซีดีจีและจีเอเบิล อาสาแบ่งปันความรู้ให้กับน้องๆ โรงเรียนวัดช่องลม กรุงเทพฯ

READ MORE
BACK TO TOP