th

Sales Team Management Application (Sales Master)

Sales Master Application แอปพลิเคชั่นวิเคราะห์ข้อมูลที่ง่ายต่อผู้ใช้และผู้ตรวจสอบข้อมูล พนักงานขายสามารถใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านมือถือ ระบุข้อมูลและตำแหน่งลูกค้าได้ง่าย ในแง่ผู้ตรวจสอบข้อมูลสามารถเช็คความเคลื่อนไหวของทีมขายได้ตลอดเวลา และสามารถแสดงรายงานปริมาณการขายสินค้าตามพื้นที่ ประวัติการสั่งซื้อ ยอดขายของแต่ละผลิตภัณฑ์ ยอดขายของพนักงาน ตำแหน่งของคู่แข่งตามประเภทโปรโมชัน ข้อมูลเหล่านี้จะถูกแสดงผลออกมาในรูปแบบตาราง กราฟ แผนที่ ที่เข้าใจง่าย เมื่อได้ข้อมูลที่ครบถ้วนมาแล้ว จะมองเห็นแนวโน้มทางการตลาดที่ชัดเจนขึ้น ง่ายต่อการปรับกลยุทธ์ และต่อยอดไปยังธุรกิจต่อ ๆ ไป

Company: GIS

BACK TO TOP