th

Outsourcing Solutions

Outsourcing Solutions

เราให้บริการด้านการเอาท์ซอสการบริหารจัดการระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจร ครอบคลุมทุกความต้องการทั้งหน่วยงานจากภาครัฐ, รัฐวิสาหกิจ และเอกชน  รูปแบบการให้บริการมีตั้งแต่การให้คำปรึกษา, การออกแบบ, พัฒนาซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการทำงาน, การเตรียมฮาร์ดแวร์ที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงการดำเนินงานโดยผู้เชี่ยวชาญของเรา ยกตัวอย่างเช่น การจัดตั้ง Call Center, การบริการด้านงานพิมพ์ หรือการดูแลระบบคอมพิวเตอร์ภายในองค์กร เป็นต้น

ลูกค้าจะได้รับงานที่มีคุณภาพในเวลาที่กำหนดและสามารถควบคุมค่าใช้จ่าย พร้อมลดความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่อาจเกิดขึ้นได้จากการขาดประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ โดยลูกค้าสามารถกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบได้ตามต้องการ อาทิ บริการดูแลทั้งแผนก, ดูแลเฉพาะบางส่วนงาน, หรือต้องการเพียงเจ้าหน้าที่ประจำภายในองค์กร เราพร้อมตอบโจทย์ตรงความต้องการของลูกค้าในทุกระดับด้วยงบประมาณที่ควบคุมได้

Company: CDT CDGS GIS

BACK TO TOP