th

Security

Security

บริการด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์อย่างครบวงจร เช่น Biometric Authentication Platform คือการเข้าระบบผ่านการยืนยันตัวตนโดยอาศัยข้อมูลทางชีวมิติ (Biometric) เช่น ลายนิ้วมือ ม่านตา เส้นลายบนมือ การจดจำใบหน้า ซึ่งการยืนยันตัวตนด้วยเทคโนโลยี Biometric นับเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยเสริมเกราะป้องกันให้กับองค์กร นอกจากนั้น กลุ่มบริษัทซีดีจี ยังมีเทคโนโลยี และบุคลากรผู้เชี่ยวชาญด้าน Cyber Security ที่มั่นใจ และเชื่อถือได้ว่าเกราะป้องกันทางไซเบอร์นี้จะช่วยยกระดับความปลอดภัยทางไซเบอร์ให้กับองค์กรอย่างแน่นอน

 

งานที่เกี่ยวข้องกับภัยคุกคาม (Cyber Security)

กลุ่มบริษัทซีดีจี ทำงานติดตั้งระบบ เช่น การทำ Security Gateway การทำ Authentication ต่าง ๆ การวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น (Log Analysis, Incident Management & System Forensic) ทั้งยังร่วมเป็นที่ปรึกษาด้าน Information Security Management รวมไปถึงการตรวจสอบช่องโหว่ด้านความปลอดภัยต่าง ๆ (Vulnerability Assessment) ในระบบงานสำคัญ ๆ ทุกระดับภายในองค์กร และป้องกันภัยคุกคามจากภายนอก (Cyber Attack) ด้วยทีมงานที่เชี่ยวชาญในเชิงลึก พร้อมสร้างความมั่นใจให้กับงานบริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐเพื่อการ
ดำเนินงานอย่างลุล่วง และปลอดภัย

กลุ่มบริษัทฯ เป็นส่วนหนึ่งที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จในการช่วยพัฒนาระบบพิสูจน์ตัวตนด้วยข้อมูลทางชีวภาพ (Biometrics) เช่น ระบบจัดเก็บประวัติและตรวจสอบลายนิ้วมืออาชญากรรม (AFIS) ซึ่งถูกนำไปใช้งานมาเป็น
เวลานาน ประกอบกับการพัฒนาระบบสารสนเทศหลักที่ช่วยในการสืบสวน สอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจ (POLIS) เมื่อนำมาบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เสริมด้วยแนวคิดด้านนวัตกรรมสมัยใหม่ เช่น Mobile Application  Web Service และ Black-list/Watch-list Hub เป็นต้น เกิดเป็นคำว่า Smart Law Enforcement
ที่สามารถทำงานได้แบบ Online Real-time ตั้งแต่การกวดขันป้องกันเหตุ จัดเก็บหลักฐาน การค้นหาผู้ต้องสงสัย
การสืบสวนนำไปสู่การออกหมายจับ จนสามารถจับกุมผู้กระทำความผิด และการควบคุมตัวที่สามารถป้องกันการ
สลับตัวผู้ต้องหาไปถึงการส่งฟ้องศาลได้อย่างถูกต้อง ซึ่งมีความน่าเชื่อถือได้ และมีประสิทธิภาพสูงทั้งกระบวนการ นอกจากนี้ ยังสามารถต่อยอดโดยการผสมผสานกับเทคโนโลยีอื่น เช่น การสแกนฝ่ามือ สแกนม่านตา (Iris) การทำ Face Recognition เป็นต้น หรือแม้แต่การนำไปประยุกต์ใช้งานกับเรื่อง e-Payment และ Secured Transaction

Company: CDGS

BACK TO TOP