th

Security

Security

ทุกวันนี้อาชญากรรมไซเบอร์สร้างความเสียหายให้กับองค์กรต่างๆ กว่า 4 แสนล้านเหรียญสหรัฐฯ ต่อปีจากการประเมินของ Center for Strategic and International Studies โดยที่องค์กรต่างๆยังไม่ได้ให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัยทางไซเบอร์เท่าที่ควร ทางกลุ่มบริษัท CDG เล็งเห็นถึงความจำเป็นทางด้านนี้จึงพร้อมให้บริการด้านนี้อย่างครบวงจร เช่น Biometric Authentication Platform คือการเข้าระบบผ่านการยืนยันตัวตนโดยอาศัยข้อมูลทางชีวมิติ (Biometric) เช่น ลายนิ้วมือ ม่านตา เส้นลายบนมือ การจดจำใบหน้า เพราะเป็นสิ่งที่ถูกขโมยได้ยากกว่า และง่ายต่อผู้ใช้มากกว่าการจดจำ Password ที่ทางบริษัทมองว่าเป็นจุดอ่อน เพราะคาดเดาได้ ขโมยได้ง่าย สามารถใช้วิธี Social Engineering หรือวิธีทางจิตวิทยาหลอกล่อเอาข้อมูลสำคัญไปได้ การยืนยันตัวตนด้วยเทคโนโลยี Biometric เป็นส่วนสำคัญที่จะเสริมเกราะป้องกันองค์กรให้แข็งแกร่งได้สูงที่สุด เมื่อทำงานร่วมกับระบบความปลอดภัยอื่นๆ เรามีเทคโนโลยีและบุคลากรผู้เชี่ยวชาญด้าน Cyber Security ที่มั่นใจและเชื่อถือได้ว่าเกราะป้องกันทางไซเบอร์นี้จะช่วยยกระดับความปลอดภัยทางไซเบอร์ให้กับองค์กรอย่างแน่นอน

งานที่เกี่ยวข้องกับภัยคุกคาม (Cyber security) เราทำงานติดตั้งระบบ เช่น security gateway, authentication ต่าง ๆ ช่วยวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น (log analysis, incident management & system forensic) ร่วมเป็นที่ปรึกษาด้าน Information Security Management รวมไปถึงการตรวจสอบช่องโหว่ด้านความปลอดภัยต่างๆ (vulnerability assessment) ในระบบงานสำคัญ ทุกระดับภายในองค์กรและป้องกันภัยคุกคามจากภายนอก (cyber attack) ด้วยทีมงานที่เชี่ยวชาญในเชิงลึก สร้างความมั่นใจสำหรับงานบริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐสามารถดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่องปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

แต่คำว่า Security มีขอบเขตของงานที่เกี่ยวข้องกับภัยคุกคามกว้างขวางมากกว่าที่เราคิดอีกมาก พื้นฐานของงานด้านการรักษาความสงบและบังคับใช้กฎหมายต้องการระบบสารสนเทศที่มีข้อมูลถูกต้อง แม่นยำ มีมาตรฐานสูง ใช้งานได้รวดเร็ว ซึ่งกลุ่มบริษัท CDG เป็นส่วนหนึ่งที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จในการช่วยพัฒนาระบบพิสูจน์ตัวตนด้วยข้อมูลทางชีวภาพ (biometrics) เช่น ระบบจัดเก็บประวัติและตรวจสอบลายนิ้วมืออาชญากรรม (AFIS) ได้ถูกนำไปใช้งานแล้วเป็นระยะเวลายาวนาน ประกอบกับการพัฒนาระบบสารสนเทศหลักที่ช่วยในการสืบสวน สอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจ (POLIS) เมื่อนำมาบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เสริมด้วยแนวคิดด้านนวัตกรรมสมัยใหม่ เช่น mobile application, web service, black-list/watch-list hub เป็นต้น เกิดเป็นคำว่า Smart Law Enforcement ที่สามารถทำงานได้แบบ online real-time ตั้งแต่การกวดขันป้องกันเหตุ จัดเก็บหลักฐาน การค้นหาผู้ต้องสงสัย การสืบสวนนำไปสู่การออกหมายจับ จนสามารถจับกุมผู้กระทำความผิด การควบคุมตัวที่สามารถป้องกันการสลับตัวผู้ต้องหาไปถึงการส่งฟ้องศาลได้อย่างถูกต้อง เชื่อถือได้และมีประสิทธิภาพสูงทั้งกระบวนการ นอกจากนี้ยังสามารถต่อยอดโดยนำเทคโนโลยีอื่นมาเสริม เช่น การสแกนฝ่ามือ สแกนม่านตา (iris) การทำ face recogniziton เป็นต้น หรือแม้แต่การนำไปประยุกต์ใช้งานกับเรื่อง e-payment และ secured transaction ได้อีกด้วย

Company: CDGS

BACK TO TOP