NEWS / EVENTS

“Zone” แอปพลิเคชันที่คอยอัพเดตข้อมูลน่าสนใจแบบนาทีต่อนาที ณ บริเวณโดยรอบสนามหลวง ชี้ทุกจุดบริการประชาชนได้อย่างแม่นยำ เพิ่มความสะดวกสบาย ไม่จำเป็นต้องเดินหา ด้วยการสนับสนุนระบบข้อมูลแผนที่ ArcGIS โดย บริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด

READ MORE

CASE STUDY

"ศรีสวัสดิ์ เงินติดล้อ" นำข้อมูลแผนที่ NOSTRA
มาช่วยวิเคราะห์ข้อมูลในการหาที่ตั้งที่เหมาะสม
ในการเปิดสาขาใหม่ การคำนวณหากำลังคน
ที่เหมาะสมกับปริมาณงาน

READ MORE

CAREERS AT CDG

ร่วมงานกับเรา กลุ่มบริษัทซีดีจี ผู้เชี่ยวชาญในการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจรแก่หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน

APPLY FOR A JOB
BACK TO TOP