สร้างเส้นทางอาชีพ
ที่ต่อยอดได้ไกล
ที่ CDG

มาร่วมเติบโตในสายงานที่คุณรัก
และพร้อมจะผลักดันให้คุณก้าวไปข้างหน้า

มาร่วมเติบโตในสายงาน
ที่คุณรักและพร้อมจะผลักดัน
ให้คุณก้าวไปข้างหน้า

EXPLORE & apply

ค้นหางานที่เหมาะสมของคุณใน CDG

LIFE AT CDG

ที่ CDG มีดียังไง!

STUDENT & internship

เรียนรู้งานได้ไว ก็ไปได้ไกลกว่า

BLOGS

เปิดมุมมองใหม่ได้ที่นี่

EXPLORE & apply

ค้นหางานที่เหมาะสมของคุณใน CDG

Life at CDG

ที่ CDG มีดียังไง!

Student &
internship

เรียนรู้งานได้ไว ก็ไปได้ไกลกว่า

BLOGS

เปิดมุมมองใหม่
ได้ที่นี่