th

ESRI ปลุกฝันนักคิด จัด Esri App Challenge 2018: Your App Your Idea จุดประกายนักพัฒนาแอพพลิเคชันหวังสร้างบุคลากรด้านไอที

บริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด จัดโครงการประกวด Esri App Challenge 2018 : Your App Your Idea สานฝันนักคิด นักพัฒนาแอพพลิเคชัน เป็นเวทีการประกวดที่เปิดให้นักศึกษาของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ที่กล้าคิด ชอบความท้าทาย ได้มีเวทีในการแสดงทักษะ ความสามารถและแนวคิดใหม่ ในการออกแบบแอพพลิเคชันโดยประยุกต์ใช้งานร่วมกับ ArcGIS ซอร์ฟแวร์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ซึ่งถูกนำมาใช้ในชีวิตประจำวันเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยต้องพัฒนาแอพพลิเคชันต้นแบบที่สามารถนำไปใช้กับธุรกิจต่าง ๆ ทั้งกับภาครัฐและภาคเอกชน

READ MORE

CDG จัดกิจกรรม Code Their Dreams สร้างฝันเด็กไทยด้วยโค้ดดิ้ง ครั้งที่ 12

กลุ่มบริษัทซีดีจี จัดกิจกรรม Code Their Dreams ครั้งที่ 12 นำทีมพนักงานใหม่จากกลุ่มบริษัทซีดีจีและจีเอเบิล ร่วมทำกิจกรรมถ่ายทอดความรู้เบื้องต้นด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Coding) และพื้นฐานการทำงานของคอมพิวเตอร์ให้แก่น้อง ๆ นักเรียนชั้น ป.4 โรงเรียนวัดไผ่เงินโชตนาราม กรุงเทพมหานคร

READ MORE

Code Their Dreams เดินสายจุดประกายฝัน ปันความรู้โค้ดดิ้ง

โครงการ “Code Their Dreams” โดยกลุ่มบริษัทซีดีจี จัดฐานกิจกรรมเวิร์คชอป อาทิ วาดภาพตามสั่ง หอคอยแก้วน้ำ และส่งน้องให้ถึงฝั่ง (Robot) เพื่อสอดแทรกความรู้และปูพื้นฐานความสนใจด้าน Coding ให้กับน้องๆ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสร้างคอมวิทยา โรงเรียนโคกโพธิ์วิทยา และ โรงเรียนนาน้ำชุ่ม จ. อุดรธานี

READ MORE

ซีดีจี ครบรอบ 50 ปี ย้ำจุดยืนผู้นำด้านเทคโนโลยี ชี้จุดเด่นโซลูชันสนับสนุนภาครัฐ ขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจดิจิทัล

กลุ่มบริษัทซีดีจี ผู้เชี่ยวชาญในการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจรแก่หน่วยงานภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ ครบรอบ 50 ปี ประกาศนำจุดแข็งด้านประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ หนุนภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ ก้าวสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล ชี้กระแสเทรนด์โลกสู่เทรนด์ไทยแน่นอน กระตุ้นประเทศต้องรุดหน้า ด้วยเทคโนโลยีโซลูชันเป็นธงขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล กางแผนธุรกิจจับเทคโนโลยีมาแรงลุยทำตลาด ปูทางสู่ผู้นำด้านเทคโนโลยีโซลูชั่นก้าวสู่ทศวรรษที่ 6

READ MORE

บริษัท จีไอเอส จำกัดและ บริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมมือกับกรมทรัพยากรธรณี สนับสนุนให้ความช่วยเหลือการค้นหาทีมหมูป่า 13 ชีวิต

ทีมงานบริษัท GIS และ ESRI ได้ใช้ความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์ภูมิประเทศเพื่อจัดทำพิกัดสำหรับหาจุดผันน้ำ และตำแหน่งน้ำมุด เพื่อให้ทางทีมปฏิบัติการทำการผันน้ำและสำรวจตำแหน่งน้ำมุด จะเห็นได้ว่าเทคโนโลยี GIS สามารถนำมาประยุกต์และใช้ประโยชน์ได้จริง

READ MORE
BACK TO TOP