PR
Corporate Communication Officer/Executive (PR)
09/01/2024
Share to :
เรากำลังมองหาเจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กร ที่มีความสามารถเพื่อเข้าร่วมทีมการสร้างแบรนด์และการสื่อสารองค์กรของเรา และช่วยเราปรับปรุงภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัทของเรากับลูกค้า
หน้าที่และความรับผิดชอบ
Responsibilities
 • ทำงานร่วมกับหน่วยธุรกิจและเอเจนซี่เพื่อดำเนินกิจกรรม/แคมเปญประชาสัมพันธ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงสื่อ
 • ให้คำที่ปรึกษาอย่างมีประสิทธิผลในการสนับสนุนเนื้อหา: การค้นคว้า การรวบรวม และการตีความข้อมูลเพื่อสนับสนุนการทำสื่อ
 • แจ้งเตือนและติดตามสื่อที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ แนวโน้มอุตสาหกรรม และคู่แข่งอย่างมีประสิทธิภาพ
 • ค้นคว้า รวบรวมโอกาส สร้างและรักษาความสัมพันธ์กับนักข่าวแ
 • รักษาความครอบคลุมของสื่อและการรายงานข่าวสัมพันธ์ของสื่อ และจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน
 • จัดการสื่อรายวัน การสอบถามจากอินฟลูเอนเซอร์ ระบุและพัฒนาเครือข่ายที่แข็งแกร่งของนักข่าวและอินฟลูเอนเซอร์เป้าหมาย จัดการการรายงานข่าวของสื่อทั้งหมดและรายงานสรุป
 • วิจัย รวบรวมโอกาสในการเสนอรางวัลและการยอมรับ
 • แสวงหาโอกาสจากภาครัฐและเครือข่ายในระบบนิเวศที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติ
Qualifications
 • วุฒิปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขานิเทศศาสตร์ / วารสารศาสตร์ และสื่อสารมวลชน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 3-5 ปีในด้านสื่อ, PR/PR Agency, สื่อสัมพันธ์, สำนักงานประสานงานสื่อ, การสื่อสารการตลาด/การตลาด
 • ทักษะการเผยแพร่ข่าวด้วยวาจาและลายลักษณ์อักษร / บทความและการสื่อสารองค์กรที่โดดเด่น
  มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ การนำเสนอ และการสื่อสารเป็นอย่างดี
 • มีทักษะด้านองค์กร/การบริหารที่แข็งแกร่ง และความใส่ใจในรายละเอียด รวมถึงการจัดการโครงการและกิจกรรมต่างๆ
  ประสบการณ์/ความรู้ด้านสื่อดิจิทัลจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 
งานที่เปิดรับสมัคร
Job openings