กลุ่มซีดีจี ประกาศแต่งตั้ง จีเอ็ม ซีดีจี ซิสเต็มส์ ใหม่ มุ่งขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำเร็จบทใหม่ของผู้นำ Systems Integrator ไทย

CDG Admin
01-09-2022

กลุ่มบริษัทซีดีจี ประกาศแต่งตั้ง “ปริญญา ผลพฤกษสกุล” ดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ซีดีจี ซิสเต็มส์ จำกัด หรือ CDGS หนึ่งในบริษัทที่สำคัญของกลุ่มบริษัทซีดีจี ส่งต่อให้ผู้นำรุ่นใหม่ ปักธงเป็นผู้นำด้าน Systems Integrator ของประเทศ นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าไปประยุกต์ใช้กับองค์กรของลูกค้าทั้งภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ ที่ส่งมอบบริการที่ดีเลิศ ตอบโจทย์ความต้องการลูกค้าได้อย่างสมบูรณ์แบบ ประกาศกลยุทธ์ “The NeXt Chapter” เติบโตแบบก้าวกระโดด เป็นแบบอย่างของธุรกิจสายเทค ด้วยทีมงานสายเทคที่มีประสบการณ์​และบริการรวมทั้งเทคโนโลยีที่เกินความคาดหมาย ชูความเชี่ยวชาญหลัก CDGS-as-a-Service ย้ำมั่นใจประสบการณ์และความเชี่ยวชาญหัวเรือใหม่ จะขับเคลื่อน CDGS ให้ประสบความสำเร็จ มุ่งสู่อนาคตที่เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป

 นายนาถ ลิ่วเจริญ ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัทซีดีจี กล่าวว่า บริษัท ซีดีจี ซิสเต็มส์ จำกัด หรือ CDGS หนึ่งในบริษัทที่สำคัญของกลุ่มบริษัทซีดีจี ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2511 เป็นผู้ให้บริการ Systems Integrator หรือการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าไปประยุกต์ใช้กับองค์กรของลูกค้าทั้งภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ โดยได้ปรับโครงสร้างและทรานส์ฟอร์มองค์กรอย่างต่อเนื่อง ให้สอดรับกับการเติบโตของธุรกิจและการเปลี่ยนแปลงของดิจิทัลเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วมาตลอด 54 ปีของการดำเนินธุรกิจ และเพื่อส่งต่อองค์กรให้แก่ผู้นำรุ่นใหม่ได้ขับเคลื่อนองค์กรต่อไป ล่าสุดได้แต่งตั้ง นายปริญญา ผลพฤกษสกุล เข้ารับตำแหน่งผู้จัดการทั่วไป ของซีดีจี ซิสเต็มส์ เพื่อนำประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถเข้าบริหารงานและยกระดับองค์กรให้เติบโตยิ่งขึ้น

“คุณปริญญา เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ มีความเชี่ยวชาญในด้านเทคโนโลยี และการบริหารจัดการงานขายแก่ลูกค้า รวมทั้งการบริหารธุรกิจด้านสารสนเทศ และเทคโนโลยีภาพรวมจากองค์กรต่างประเทศชั้นนำ  พร้อมทั้งยังได้สั่งสม ความรู้ ความสามารถ มีวิสัยทัศน์ที่จะนำพาซีดีจี ซิสเต็มส์ สู่การเป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม เพื่อพร้อมส่งมอบการบริการและนวัตกรรมใหม่ๆ ให้แก่ลูกค้าต่อไป โดยเชื่อมั่นว่าคุณปริญญาจะเป็นกำลังสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของ ซีดีจี ซิสเต็มส์ สานต่อวิสัยทัศน์ขององค์กร พร้อมกับสร้างกลยุทธ์และโซลูชันใหม่ๆ เพื่อโอกาสเติบโตทางธุรกิจ และนำพาซีดีจี ซิสเต็มส์ ให้ประสบความสำเร็จ มุ่งสู่อนาคตที่เติบโตอย่างมั่นคง และยั่งยืนต่อไป” นายนาถ กล่าว

ด้าน นายปริญญา ผลพฤกษสกุล ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ซีดีจี ซิสเต็มส์ จำกัด เปิดเผยว่า ด้วยรากฐานที่มั่นคง ประสบการณ์อันยาวนาน และทีมงานที่มีศักยภาพของซีดีจี ซิสเต็มส์ จะทำให้สามารถต่อยอดธุรกิจสู่การเป็นองค์กรนวัตกรรมชั้นนำของไทยได้อย่างแน่นอน ทั้งนี้ จะเดินหน้าด้วยกลยุทธ์ “The NeXt Chapter” เติบโตแบบก้าวกระโดด (Exponential growth) เป็นแบบอย่างของธุรกิจสายเทค (Example tech business) ด้วยทีมงานสายเทคที่มีประสบการณ์ (Experienced tech workforce) และบริการรวมทั้งเทคโนโลยีที่เกินความคาดหมาย (Extra miles of technology & service) ชูความเชี่ยวชาญหลักในฐานะ CDGS-as-a-Service

นายปริญญา จบการศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีประสบการณ์ทำงานรวม 27 ปี ด้านบริหารงานขาย การตลาด และการบริหารธุรกิจด้านเทคโนโลยี ให้กับ ABB Industries AG ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ABB Limited และ บริษัท ชไนเดอร์ อิเล็คทริค (ไทยแลนด์) จำกัด ทั้งนี้ นายปริญญาจะเป็นบุคคลหลักในการวางแผนและบริหารงานธุรกิจ สร้างสรรค์ระบบกลยุทธ์การตลาด รวมทั้งการดำเนินงานภาพรวมของซีดีจี ซิสเต็มส์ พร้อมทั้งส่งเสริมให้เกิดการนำเสนอผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมและบริการต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

อนึ่ง ซีดีจี ซิสเต็มส์ ดำเนินกิจการมา 54 ปี ปัจจุบันมีบุคลากรที่มีความรู้ ความชำนาญและประสบการณ์ในการบริหารงานโครงการขนาดใหญ่ระดับประเทศกว่า 300 คน จึงสามารถรับประกันในคุณภาพและมาตรฐานของงานที่จะได้รับด้วยความพึงพอใจสูงสุด ซีดีจี ซิสเต็มส์ มีความพร้อมในการดูแลด้านนโยบาย แผนการดำเนินงาน ตลอดจนการสนับสนุน และผลักดันกลยุทธ์การขายและบริการที่มีคุณภาพ ให้แก่ลูกค้าทั้งหน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ ทั้งยังมีการพัฒนา ออกแบบ และมีบริการที่เป็นเลิศ (Excellent Services) ตอบโจทย์ความต้องการลูกค้าได้อย่างสมบูรณ์แบบ

ข่าวและกิจกรรม

NOSTRA LOGISTICS ส่งผลิตภัณฑ์หนุน 3 กลุ่มโลจิสติกส์ – ซัพพลายเชน ปักธงผู้นำเทคโนโลยีซัพพลายเชนอัจฉริยะครบวงจร

นอสตร้า โลจิสติกส์ พันธมิตรทางธุรกิจชั้นนำด้านการให้บริการเทคโนโลยีซัพพลายเชนอัจฉริยะ เผยอุตสาหกรรมการขนส่งและโลจิสติกส์โลกโตต่อเนื่อง ล่าสุดลุยพัฒนาผลิตภัณฑ์หนุน 3 กลุ่มผู้ประกอบการด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ครอบคลุม 1.ผู้ประกอบการธุรกิจที่จัดการงานขนส่งด้วยตนเอง 2.ผู้ประกอบการธุรกิจที่ให้บริการขนส่ง มีกลุ่มรถของตัวเอง และมีกลุ่มรถของผู้รับจ้างช่วงงานขนส่งร่วมด้วย และ 3.ผู้ประกอบการธุรกิจที่ให้บริการขนส่ง หรือการรับจ้างช่วงงานขนส่ง

Esri แนะใช้เทคโนโลยี GIS ช่วยพัฒนาความยั่งยืนขององค์กร ขานรับเทรนด์ ESG

Esri สบโอกาส แนะนำเทคโนโลยี GIS ปรับใช้ ช่วยพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนตามแนวคิด ESG หรือ Environment Social และ Governance โชว์เคสธุรกิจใช้ GIS ดำเนินธุรกิจแบบคำนึงถึงความรับผิดชอบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล หวังช่วยสร้างความน่าเชื่อถือให้กับธุรกิจ โดยเฉพาะกับนักลงทุนที่ปัจจุบันมีแนวโน้มให้ความสำคัญในการลงทุนแบบยั่งยืน พบการศึกษาของ Global Impact Investing Network เกี่ยวกับมุมมองนักลงทุนสถาบันรายใหญ่ของโลก 300 ราย พบนักลงทุนกว่า 68% เลือกลงทุนในบริษัทที่ให้ความสำคัญกับ ESG และจากข้อมูล Royal Bank of Canada ที่สำรวจความคิดเห็นสถาบันการเงินขนาดใหญ่ พบ 45% ของกลุ่มตัวอย่างคาดหวังผลตอบแทนสูงขึ้น จากการลงทุนในบริษัทที่ให้ความสำคัญกับ ESG

“NOSTRA” จับมือ “กรมทางหลวง” ปักหมุด 106 จุดบริการที่พักริมทางทั่วไทย รับหยุดยาว อำนวยความสะดวกและความปลอดภัยให้แก่ประชาชนที่เดินทางช่วงฤดูฝนนี้

NOSTRA ผู้ให้บริการข้อมูลแผนที่ดิจิทัล โลเคชันคอนเทนต์ และแอปพลิเคชัน NOSTRA โดย บริษัท โกลบเทค จำกัด ร่วมกับ กรมทางหลวง นำข้อมูลตำแหน่งจุดบริการที่พักริมทางทั่วไทย มาแสดงบนแผนที่เพื่ออำนวยความสะดวกและสนับสนุนด้านความปลอดภัยในการขับขี่ยานพาหนะบนทางหลวง เพื่อป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน

ESRI เสนอนวัตกรรมดิจิทัล บริหารงานท้องถิ่นแก้ไขฉับไว บริการประชาชนตรงใจ ด้วยเทคโนโลยี GIS

Esri ผู้นำด้าน Location Intelligence การวิเคราะห์ภูมิสารสนเทศในมุมมองใหม่ ด้วยความเชี่ยวชาญในการพัฒนา ArcGIS ซอฟต์แวร์ชั้นนำระดับโลก เสนอนวัตกรรมริหารจัดการเมืองระดับท้องถิ่น ยกระดับการบูรณาการฐานข้อมูลสู่ Smart City ตัวช่วยวิเคราะห์ข้อมูล พร้อมประมวลผลผ่าน Dashboard ยกระดับการวางแผนการบริหารงาน ทั้งแบบองค์รวม และเฉพาะหน่วยงานย่อยต่างๆ ผ่านแอปพลิชันแบบ Low-code No -code เสนอข้อมูลรอบด้านสำหรับผู้บริหารเพื่อการตัดสินใจเพื่อการแก้ปัญหาอย่างตรงจุด ให้บริการดูแลประชาชนอย่างเต็มประสิทธิภาพ

แจกพิกัดสายบุญ 30 วัดทั่วไทย NOSTRA ชวนไหว้พระ ขอพรต้อนรับปีใหม่ไทย 2566

บริษัท โกลบเทค จำกัด ผู้ให้บริการข้อมูลแผนที่ดิจิทัล Location Content และแอปพลิเคชัน NOSTRA รวบรวมข้อมูลพิกัด 30 วัดทั่วประเทศไทย ที่ต้องลองไปเยือนสักครั้ง ชวนประชาชนชาวไทย ไหว้พระ ขอพรต้อนรับปีใหม่ไทย 2566

NOSTRA LOGISTICS เผย 3 เทรนด์เทคโนโลยีขนส่งโลจิสติกส์มาแรงในปี 2566 ย้ำใช้เทคโนโลยี เสริมแกร่งบริหารจัดการโลจิสติกส์ มุ่งสร้างระบบนิเวศอย่างยั่งยืน

นอสตร้า โลจิสติกส์ ผู้พัฒนาโซลูชันและแพลตฟอร์มด้านการบริหารจัดการงานขนส่งและโลจิสติกส์ และระบบบริหารจัดการขนส่งอัตโนมัติครบวงจร เปิดเผย 3 เทรนด์เทคโนโลยีการขนส่งและโลจิสติกส์ที่น่าจับตาประจำปี 2566