ซีดีจี ซิสเต็มส์ ชู 4 โซลูชัน เตรียมบุกตลาด Local Government หนุนยุครัฐบาลดิจิทัล เผย Cloud Service มาแรง ดันรายได้โตกว่า 20%

CDG Admin
24-01-2024

ซีดีจี ซิสเต็มส์ ผู้นำธุรกิจการพัฒนาและให้บริการดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Solutions and Services Provider) สำหรับลูกค้าหน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ เผยในปี 2566 การ์ทเนอร์ คาด องค์กรธุรกิจในประเทศไทยใช้จ่ายบริการคลาวด์สาธารณะเพิ่มขึ้น 31.7% และภายในปี 2570 การ์ทเนอร์คาดการณ์ว่าองค์กรมากกว่า 70% จะใช้แพลตฟอร์มคลาวด์อุตสาหกรรม (ICP) จากเทรนด์ตลาด ดันรายได้ปี 66 เติบโตตามไปด้วยกว่า 20% เตรียมส่ง 4 โซลูชัน รองรับการก้าวสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล ขยายตลาดสู่การให้บริการหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่นมากขึ้น ตั้งเป้าเป็นผู้นำการให้บริการ Software as a Service ของภาครัฐไทย พร้อมวางเป้าหมายมีโครงการตอบโจทย์ ESG อย่างน้อย 10% ของโครงการทั้งหมด ภายในปี 2567  เพื่อก้าวสู่การนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดการเติบโตอย่างยั่งยืน

นายปริญญา ผลพฤกษสกุล ประธานบริษัท ซีดีจี ซิสเต็มส์ จำกัด หรือ CDGS เปิดเผยว่า ตลาดคลาวด์ทุกกลุ่มมีอัตราเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะองค์กรธุรกิจในประเทศไทยที่มีปริมาณการใช้จ่ายในบริการคลาวด์สาธารณะ จากการคาดการณ์ของการ์ทเนอร์ในปี 2566 องค์กรใช้จ่ายเพิ่มขึ้นถึง 31.7% 

 

และภายในปี 2570 การ์ทเนอร์คาดการณ์ว่าองค์กรกว่า 70% จะใช้แพลตฟอร์มคลาวด์อุตสาหกรรม (ICP) โดยจะรวมบริการ SaaS, PaaS และ IaaS พื้นฐานเข้าด้วยกัน นำไปสู่การนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีความสามารถในการทำงานร่วมกันได้ ทั้งนี้ การเติบโตดังกล่าวส่งผลให้รายได้โดยรวมของ ซีดีจี ซิสเต็มส์ เติบโตไปในทิศทางที่ดี โดยในปี 2566 ที่ผ่านมาเติบโตกว่า 20% จากงานโครงการและงานบริการต่าง ๆ ที่ให้กับลูกค้าภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ

 

จากเทรนด์การเติบโตในด้านของ Cloud Service เพื่อรองรับการก้าวสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล ซีดีจี ซิสเต็มส์ ในฐานะผู้ให้บริการและพาร์ทเนอร์ด้าน Digital Transformation ของกลุ่มลูกค้าภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ มุ่งให้บริการ 4 โซลูชัน ในปี 2567 ตามแนวโน้มทางดิจิทัล ได้แก่ 

  1. CDGS as a Service แพลตฟอร์มดิจิทัลในรูปแบบการให้บริการแบบ Software as a Service (SaaS) สำหรับงานบริหารทรัพยากรภายในองค์กรแบบครบวงจร อาทิ งานบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ งานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ หรืองาน Backoffice ของหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนให้ภาครัฐสามารถให้บริการออนไลน์ หรือทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์แก่ประชาชนได้อย่างรวดเร็ว
  2. Multimodal Biometric Solutions ในฐานะผู้เชี่ยวชาญในการดูแลและพัฒนาระบบจัดเก็บและตรวจสอบลายพิมพ์นิ้วมืออัตโนมัติ (AFIS) มายาวนาน สู่การต่อยอดพัฒนาโซลูชัน Multimodal Biometric Solutions ที่นำเสนอความหลากหลายในการระบุตัวตนและตรวจสอบอัตลักษณ์บุคคลอัตโนมัติด้วยลายพิมพ์นิ้วมือ ม่านตา ใบหน้าและอื่นๆ ระบบนี้เพิ่มระดับความปลอดภัย ความสะดวกในการเข้าถึง มีประสิทธิภาพที่ทันสมัย และมีความแม่นยำสูงสุดเป็นมาตรฐานสากล 
  3. AI & Business Analytics for ESG โซลูชัน AI & Business Analytics เพื่อรองรับความต้องการในการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืน ดีต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม (ESG) ช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกในทุกมิติเพื่อเสริมประสิทธิภาพการดำเนินการให้กับองค์กร พัฒนาปรับปรุง ติดตามและรายงาน โซลูชันนี้ถูกออกแบบเพื่อเสริมสร้างความยั่งยืนทางธุรกิจทั้งในทางด้านการดำเนินธุรกิจและการตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มสังคม
  4. Government ERP ภายใต้ชื่อ i-Smart ERP ออกแบบให้สอดคล้องกับระบบงานของหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชน เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรภายในองค์กรให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน เชื่อมโยงระบบงานจากส่วนต่าง ๆ ทั้งด้านงบประมาณ จัดซื้อจัดจ้าง การบริหารสินทรัพย์ วัสดุคงคลัง งานบัญชีไปจนถึงด้านการเงิน รวมทั้งระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งทั้งหมดนี้รวมอยู่ใน i-Smart ERP ซอฟต์แวร์ที่หน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจทุกขนาดสามารถเข้าถึงได้ 

บริการดังกล่าวได้รับการพัฒนา โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะขยายตลาดสู่การให้บริการไปยังหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น (Local Government) มากขึ้น เพื่อให้การบริการเข้าถึงภาคประชาชนระดับท้องถิ่น เช่น SaaS สำหรับงาน e-Office หรือ e-Service เป็นต้น โดยตั้งเป้าเติบโตในระบบ SaaS มากกว่า 2 เท่า ภายในสิ้นปี 2567 นี้ พร้อมวางเป้าหมายระยะยาวเป็นผู้นำการให้บริการ SaaS ของภาครัฐไทย ภายในปี 2572” นายปริญญากล่าว

 

อย่างไรก็ดี ซีดีจี ซิสเต็มส์ มุ่งพัฒนางานโครงการให้ตอบโจทย์ ESG ผ่านการบริหารจัดการด้วยนวัตกรรม อย่างการนำเทคโนโลยี AI มาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับงานบริการประชาชน หรือแม้แต่ภารกิจเฉพาะส่วนของหน่วยงานในภาครัฐ โดยวางเป้าหมายมีโครงการตอบโจทย์ ESG อย่างน้อย 10% ของโครงการทั้งหมด ภายในปี 2567 และพร้อมที่จะเป็นแกนกลางรวมทุกภาคส่วนมาร่วมกันขับเคลื่อนนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ ให้เกิดการเติบโตอย่างยั่งยืน นายปริญญากล่าวทิ้งท้าย

หน่วยงานที่สนใจใช้บริการต่าง ๆ จาก ซีดีจี ซิสเต็มส์ สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.cdgs.co.th/ 

 

——————————————

บริษัท ซีดีจี ซิสเต็มส์ จำกัด

บริษัท ซีดีจี ซิสเต็มส์ จำกัด ดำเนินธุรกิจ System Integrator ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมาอย่างยาวนานกว่า 55 ปี บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาเทคโนโลยีให้ก้าวนำหน้าอยู่เสมอเพื่อมอบโซลูชันตอบโจทย์การทำงานในหลากหลายอุตสาหกรรม ทั้งยังมีความพร้อมในด้านบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษา ออกแบบ และพัฒนาระบบสารสนเทศ พร้อมทีมงานที่มีความชำนาญด้านบริการหลังการขาย ตลอดมาบริษัทฯ ได้สั่งสมประสบการณ์ในการบริหารงานโครงการขนาดใหญ่ และได้รับความไว้วางใจจากภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทเอกชนในการดูแลโครงการสำคัญระดับประเทศเป็นจำนวนมากสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.cdgs.co.th

 

——————————————

สื่อมวลชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่:

กลุ่มบริษัท ซีดีจี  

มังคลารัช ใจตรง (ฟาราห์) โทร.082-2585912 อีเมล์ Mangkalarut.c@cdg.co.th

ที่ปรึกษาด้านการประชาสัมพันธ์ บริษัท แอบโซลูท พีอาร์ จำกัด

ภคินี เทียมคลี (น้อย) โทร. 094 046 2565 อีเมล์ noypakinee@absolutepr.co.th

#CDGGroup #CDGSystems #CDGS #Solutions #Technology #AI #ESG #LocalGovernment

ข่าวและกิจกรรม

NOSTRA LOGISTICS ส่งผลิตภัณฑ์หนุน 3 กลุ่มโลจิสติกส์ – ซัพพลายเชน ปักธงผู้นำเทคโนโลยีซัพพลายเชนอัจฉริยะครบวงจร

นอสตร้า โลจิสติกส์ พันธมิตรทางธุรกิจชั้นนำด้านการให้บริการเทคโนโลยีซัพพลายเชนอัจฉริยะ เผยอุตสาหกรรมการขนส่งและโลจิสติกส์โลกโตต่อเนื่อง ล่าสุดลุยพัฒนาผลิตภัณฑ์หนุน 3 กลุ่มผู้ประกอบการด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ครอบคลุม 1.ผู้ประกอบการธุรกิจที่จัดการงานขนส่งด้วยตนเอง 2.ผู้ประกอบการธุรกิจที่ให้บริการขนส่ง มีกลุ่มรถของตัวเอง และมีกลุ่มรถของผู้รับจ้างช่วงงานขนส่งร่วมด้วย และ 3.ผู้ประกอบการธุรกิจที่ให้บริการขนส่ง หรือการรับจ้างช่วงงานขนส่ง

Esri แนะใช้เทคโนโลยี GIS ช่วยพัฒนาความยั่งยืนขององค์กร ขานรับเทรนด์ ESG

Esri สบโอกาส แนะนำเทคโนโลยี GIS ปรับใช้ ช่วยพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนตามแนวคิด ESG หรือ Environment Social และ Governance โชว์เคสธุรกิจใช้ GIS ดำเนินธุรกิจแบบคำนึงถึงความรับผิดชอบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล หวังช่วยสร้างความน่าเชื่อถือให้กับธุรกิจ โดยเฉพาะกับนักลงทุนที่ปัจจุบันมีแนวโน้มให้ความสำคัญในการลงทุนแบบยั่งยืน พบการศึกษาของ Global Impact Investing Network เกี่ยวกับมุมมองนักลงทุนสถาบันรายใหญ่ของโลก 300 ราย พบนักลงทุนกว่า 68% เลือกลงทุนในบริษัทที่ให้ความสำคัญกับ ESG และจากข้อมูล Royal Bank of Canada ที่สำรวจความคิดเห็นสถาบันการเงินขนาดใหญ่ พบ 45% ของกลุ่มตัวอย่างคาดหวังผลตอบแทนสูงขึ้น จากการลงทุนในบริษัทที่ให้ความสำคัญกับ ESG

“NOSTRA” จับมือ “กรมทางหลวง” ปักหมุด 106 จุดบริการที่พักริมทางทั่วไทย รับหยุดยาว อำนวยความสะดวกและความปลอดภัยให้แก่ประชาชนที่เดินทางช่วงฤดูฝนนี้

NOSTRA ผู้ให้บริการข้อมูลแผนที่ดิจิทัล โลเคชันคอนเทนต์ และแอปพลิเคชัน NOSTRA โดย บริษัท โกลบเทค จำกัด ร่วมกับ กรมทางหลวง นำข้อมูลตำแหน่งจุดบริการที่พักริมทางทั่วไทย มาแสดงบนแผนที่เพื่ออำนวยความสะดวกและสนับสนุนด้านความปลอดภัยในการขับขี่ยานพาหนะบนทางหลวง เพื่อป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน

ESRI เสนอนวัตกรรมดิจิทัล บริหารงานท้องถิ่นแก้ไขฉับไว บริการประชาชนตรงใจ ด้วยเทคโนโลยี GIS

Esri ผู้นำด้าน Location Intelligence การวิเคราะห์ภูมิสารสนเทศในมุมมองใหม่ ด้วยความเชี่ยวชาญในการพัฒนา ArcGIS ซอฟต์แวร์ชั้นนำระดับโลก เสนอนวัตกรรมริหารจัดการเมืองระดับท้องถิ่น ยกระดับการบูรณาการฐานข้อมูลสู่ Smart City ตัวช่วยวิเคราะห์ข้อมูล พร้อมประมวลผลผ่าน Dashboard ยกระดับการวางแผนการบริหารงาน ทั้งแบบองค์รวม และเฉพาะหน่วยงานย่อยต่างๆ ผ่านแอปพลิชันแบบ Low-code No -code เสนอข้อมูลรอบด้านสำหรับผู้บริหารเพื่อการตัดสินใจเพื่อการแก้ปัญหาอย่างตรงจุด ให้บริการดูแลประชาชนอย่างเต็มประสิทธิภาพ

แจกพิกัดสายบุญ 30 วัดทั่วไทย NOSTRA ชวนไหว้พระ ขอพรต้อนรับปีใหม่ไทย 2566

บริษัท โกลบเทค จำกัด ผู้ให้บริการข้อมูลแผนที่ดิจิทัล Location Content และแอปพลิเคชัน NOSTRA รวบรวมข้อมูลพิกัด 30 วัดทั่วประเทศไทย ที่ต้องลองไปเยือนสักครั้ง ชวนประชาชนชาวไทย ไหว้พระ ขอพรต้อนรับปีใหม่ไทย 2566

NOSTRA LOGISTICS เผย 3 เทรนด์เทคโนโลยีขนส่งโลจิสติกส์มาแรงในปี 2566 ย้ำใช้เทคโนโลยี เสริมแกร่งบริหารจัดการโลจิสติกส์ มุ่งสร้างระบบนิเวศอย่างยั่งยืน

นอสตร้า โลจิสติกส์ ผู้พัฒนาโซลูชันและแพลตฟอร์มด้านการบริหารจัดการงานขนส่งและโลจิสติกส์ และระบบบริหารจัดการขนส่งอัตโนมัติครบวงจร เปิดเผย 3 เทรนด์เทคโนโลยีการขนส่งและโลจิสติกส์ที่น่าจับตาประจำปี 2566