ซีดีจี ปลื้ม e-Saraban FlowSoft ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย 8 ปี มุ่งนำหน่วยงานภาครัฐก้าวสู่ Smart Government

CDG Admin
25-02-2019

กลุ่มบริษัทซีดีจี ผู้ให้บริการด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจร แก่องค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน ปลื้มระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์รุ่น 4.0 ที่พัฒนาโดยบริษัทภายใต้ชื่อ e-Saraban FlowSoft ทำงานในลักษณะเว็บแอพพลิเคชั่น โซลูชั่นซอฟแวร์รายเดียวที่ผลิตโดยคนไทยและได้รับการขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทยในหมวดสำนักงานสูงถึง 8 ปี ด้วยจุดเด่นรองรับดาต้าเบสที่หลากหลาย ใช้งานได้ทั้งวินโดวส์ และลีนุกซ์ เผยมุ่งพัฒนาระบบเพื่อสนับสนุนภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ สู่สำนักงานไร้กระดาษ ช่วยบริหารงานเอกสารอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยจัดหมวดหมู่ ค้นหาเรียกใช้ได้อย่างรวดเร็ว ลดต้นทุน และยังมีระบบรักษาความปลอดภัยเอกสารสำคัญอย่างรัดกุม ช่วยส่งเสริมสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐก้าวสู่ Smart Government อย่างแท้จริง เผยปัจจุบัน มีภาครัฐใช้งานกว่า 33 หน่วยงาน เอกสารถูกส่งเข้าระบบเพิ่มขึ้นปีละ 10-15% จากผู้ใช้งานกว่า 7,000 คน

นายนาถ ลิ่วเจริญ ประธานกรรมการบริหารกลุ่มบริษัท ซีดีจี เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้มีการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์รุ่นที่ 4.0 ภายใต้ชื่อ ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Saraban) โฟลซอฟต์ (FlowSoft) ทำงานในลักษณะเว็บแอพพลิเคชั่น สามารถรองรับดาต้าเบสที่หลากหลาย ใช้ได้กับระบบปฏิบัติการทั้งวินโดวส์ (Window) และ ลีนุกซ์ (Linux) โซลูชั่นซอฟแวร์รายเดียวที่ผลิตโดยคนไทย ได้รับการขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทยในหมวดสำนักงานสูงถึง 8 ปี เป็นเจ้าเดียวที่ได้รับการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรม ผ่านการทดสอบและได้รับการรองรับมาตรฐานโดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี ปัจจุบัน มีภาครัฐใช้งานกว่า 33 หน่วยงาน โดยมีเอกสารจากหน่วยงานต่าง ๆ ถูกส่งเข้าระบบเพิ่มขึ้นปีละ 10-15% จากผู้ใช้งานมากกว่า 7,000 คน

“บริษัทฯ ในฐานะผู้เชี่ยวชาญในการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจร มีความตั้งใจที่จะสนับสนุนการขับเคลื่อนสังคมด้วยนวัตกรรม โดยเฉพาะนวัตกรรมที่ถูกพัฒนาโดยคนไทยและนำมาใช้เพื่อการทำงานของหน่วยงานไทยซึ่งทำงานเพื่อประชาชน ยิ่งเป็นการสร้างมูลค่าให้นวัตกรรมนั้น ๆ อย่างประเมินค่ามิได้ โดย ระบบ e-Saraban FlowSoft จะเป็นอีกหนึ่งโซลูชั่นที่จะเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และเพิ่มศักยภาพการทำงานบริการสำหรับประชาชน เพื่อยกระดับการบริการสาธารณะโดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง เป็นการนำพาประเทศขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่ความเป็น Thailand 4.0 ช่วยส่งเสริมสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐก้าวสู่การเป็น Smart Government อย่างมั่นคงและยั่งยืน”

ทั้งนี้ ระบบ e-Saraban FlowSoft พัฒนาขึ้นโดย บริษัท ซีดีจี ซิสเต็มส์ จำกัด ในกลุ่มบริษัทซีดีจี ได้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติมในเดือนเมษายน ปี 2561 และฉบับเพิ่มเติมในเดือนกรกฎาคม ปี 2561 เป็นระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ที่พัฒนาระบบขึ้นโดยคนไทยเพื่อสนับสนุนภาครัฐและรัฐวิสาหกิจให้สามารถบริหารงานเอกสารราชการจำนวนมหาศาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ มุ่งสู่การเป็นสำนักงานไร้กระดาษ (Paperless Office) ช่วยประหยัดงบประมาณด้วยการจัดเก็บโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยการจัดหมวดหมู่ ทำให้สามารถค้นหาเพื่อเรียกใช้งานได้อย่างรวดเร็ว ประหยัดเวลาในการค้นหาเอกสารและการจัดเก็บ อีกทั้งยังป้องกันการสูญหายของเอกสารราชการด้วยระบบรักษาความปลอดภัยเอกสารสำคัญอย่างรัดกุมอีกด้วย ศึกษารายละเอียดการใช้งานเพิ่มเติมได้ที่ http://www.cdgs.co.th/flowsoft/

ซีดีจี ยังคงเดินหน้าพัฒนาการให้บริการ โดยการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ มาประยุกต์ใช้เป็นโซลูชั่นที่ใช้งานได้จริงอย่างสร้างสรรค์ เพื่อให้เกิดการเชื่อมต่อและการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐ โดยดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมมาภิบาล เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และยกระดับประเทศให้ก้าวทัดเทียมนานาประเทศ” นายนาถกล่าวทิ้งท้าย

—————————————————-

เกี่ยวกับ กลุ่มบริษัทซีดีจี

กลุ่มบริษัทซีดีจี (CDG Group) ผู้ให้บริการด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจรแก่องค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน ดำเนินธุรกิจมายาวนานกว่า 50 ปี ในการให้บริการด้านไอทีโซลูชันที่เป็นเลิศ ตั้งแต่การให้คำปรึกษา ออกแบบระบบ พัฒนา จัดหาอุปกรณ์ พร้อมติดตั้งระบบฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และแอปพลิเคชันต่าง ๆ เพื่อให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ทุกรูปแบบ ตลอดจนบริการฝึกอบรมให้แก่บุคลากรในองค์กรของลูกค้าให้พร้อมนำไปปฏิบัติงานได้ทันที ภายใต้วิสัยทัศน์ ผู้ให้บริการเทคโนโลยีโซลูชันที่ใช้งานได้จริง ที่มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตและแก้ปัญหาให้แก่สังคมอย่างสร้างสรรค์เพื่อชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.cdg.co.th

ข่าวและกิจกรรม

NOSTRA LOGISTICS ส่งผลิตภัณฑ์หนุน 3 กลุ่มโลจิสติกส์ – ซัพพลายเชน ปักธงผู้นำเทคโนโลยีซัพพลายเชนอัจฉริยะครบวงจร

นอสตร้า โลจิสติกส์ พันธมิตรทางธุรกิจชั้นนำด้านการให้บริการเทคโนโลยีซัพพลายเชนอัจฉริยะ เผยอุตสาหกรรมการขนส่งและโลจิสติกส์โลกโตต่อเนื่อง ล่าสุดลุยพัฒนาผลิตภัณฑ์หนุน 3 กลุ่มผู้ประกอบการด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ครอบคลุม 1.ผู้ประกอบการธุรกิจที่จัดการงานขนส่งด้วยตนเอง 2.ผู้ประกอบการธุรกิจที่ให้บริการขนส่ง มีกลุ่มรถของตัวเอง และมีกลุ่มรถของผู้รับจ้างช่วงงานขนส่งร่วมด้วย และ 3.ผู้ประกอบการธุรกิจที่ให้บริการขนส่ง หรือการรับจ้างช่วงงานขนส่ง

Esri แนะใช้เทคโนโลยี GIS ช่วยพัฒนาความยั่งยืนขององค์กร ขานรับเทรนด์ ESG

Esri สบโอกาส แนะนำเทคโนโลยี GIS ปรับใช้ ช่วยพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนตามแนวคิด ESG หรือ Environment Social และ Governance โชว์เคสธุรกิจใช้ GIS ดำเนินธุรกิจแบบคำนึงถึงความรับผิดชอบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล หวังช่วยสร้างความน่าเชื่อถือให้กับธุรกิจ โดยเฉพาะกับนักลงทุนที่ปัจจุบันมีแนวโน้มให้ความสำคัญในการลงทุนแบบยั่งยืน พบการศึกษาของ Global Impact Investing Network เกี่ยวกับมุมมองนักลงทุนสถาบันรายใหญ่ของโลก 300 ราย พบนักลงทุนกว่า 68% เลือกลงทุนในบริษัทที่ให้ความสำคัญกับ ESG และจากข้อมูล Royal Bank of Canada ที่สำรวจความคิดเห็นสถาบันการเงินขนาดใหญ่ พบ 45% ของกลุ่มตัวอย่างคาดหวังผลตอบแทนสูงขึ้น จากการลงทุนในบริษัทที่ให้ความสำคัญกับ ESG

“NOSTRA” จับมือ “กรมทางหลวง” ปักหมุด 106 จุดบริการที่พักริมทางทั่วไทย รับหยุดยาว อำนวยความสะดวกและความปลอดภัยให้แก่ประชาชนที่เดินทางช่วงฤดูฝนนี้

NOSTRA ผู้ให้บริการข้อมูลแผนที่ดิจิทัล โลเคชันคอนเทนต์ และแอปพลิเคชัน NOSTRA โดย บริษัท โกลบเทค จำกัด ร่วมกับ กรมทางหลวง นำข้อมูลตำแหน่งจุดบริการที่พักริมทางทั่วไทย มาแสดงบนแผนที่เพื่ออำนวยความสะดวกและสนับสนุนด้านความปลอดภัยในการขับขี่ยานพาหนะบนทางหลวง เพื่อป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน

ESRI เสนอนวัตกรรมดิจิทัล บริหารงานท้องถิ่นแก้ไขฉับไว บริการประชาชนตรงใจ ด้วยเทคโนโลยี GIS

Esri ผู้นำด้าน Location Intelligence การวิเคราะห์ภูมิสารสนเทศในมุมมองใหม่ ด้วยความเชี่ยวชาญในการพัฒนา ArcGIS ซอฟต์แวร์ชั้นนำระดับโลก เสนอนวัตกรรมริหารจัดการเมืองระดับท้องถิ่น ยกระดับการบูรณาการฐานข้อมูลสู่ Smart City ตัวช่วยวิเคราะห์ข้อมูล พร้อมประมวลผลผ่าน Dashboard ยกระดับการวางแผนการบริหารงาน ทั้งแบบองค์รวม และเฉพาะหน่วยงานย่อยต่างๆ ผ่านแอปพลิชันแบบ Low-code No -code เสนอข้อมูลรอบด้านสำหรับผู้บริหารเพื่อการตัดสินใจเพื่อการแก้ปัญหาอย่างตรงจุด ให้บริการดูแลประชาชนอย่างเต็มประสิทธิภาพ

แจกพิกัดสายบุญ 30 วัดทั่วไทย NOSTRA ชวนไหว้พระ ขอพรต้อนรับปีใหม่ไทย 2566

บริษัท โกลบเทค จำกัด ผู้ให้บริการข้อมูลแผนที่ดิจิทัล Location Content และแอปพลิเคชัน NOSTRA รวบรวมข้อมูลพิกัด 30 วัดทั่วประเทศไทย ที่ต้องลองไปเยือนสักครั้ง ชวนประชาชนชาวไทย ไหว้พระ ขอพรต้อนรับปีใหม่ไทย 2566

NOSTRA LOGISTICS เผย 3 เทรนด์เทคโนโลยีขนส่งโลจิสติกส์มาแรงในปี 2566 ย้ำใช้เทคโนโลยี เสริมแกร่งบริหารจัดการโลจิสติกส์ มุ่งสร้างระบบนิเวศอย่างยั่งยืน

นอสตร้า โลจิสติกส์ ผู้พัฒนาโซลูชันและแพลตฟอร์มด้านการบริหารจัดการงานขนส่งและโลจิสติกส์ และระบบบริหารจัดการขนส่งอัตโนมัติครบวงจร เปิดเผย 3 เทรนด์เทคโนโลยีการขนส่งและโลจิสติกส์ที่น่าจับตาประจำปี 2566