Garmin Blue Run 2018 –a charity marathon to raise fund for Thammasat University Hospital

CDG Admin
16-03-2018

 width=

GARMIN Thailand by GIS Co., Ltd. in cooperation with Athletic Association of Thailand Patron: His Majesty the King will arrange Garmin Blue Run 2018 to promote running as an exercise for health and to build awareness on benefit of exercising.  The activity has been organized for 3 years consecutively.  All runners in the Garmin Blue Run 2018 who can finish the race within 1 hour, Garmin will donate 100 baht per success runner to Thammasat University Hospital for medical equipment and tool purchasing as well as for medical education and research support.

Interested runners can apply to join the 10-kilometer Garmin Blue Run 2018 now at www.runningconnect.com (4,500 runners only).  The Garmin Blue Run 2018 will be arranged on June 3, 2018 from 4 – 9 a.m. at Thammasat University (Rangsit campus).

NEWS & EVENTS

เขย่าวงการโลจิสติกส์! จับตา ‘นอสตร้า โลจิสติกส์’ สยายปีกรุกตลาดผู้ผลิตด้วย NOSTRA LOGISTICS TMS แพลตฟอร์มบริหารงานขนส่งอัจฉริยะ ชู AI สร้างความต่าง ยกระดับงานขนส่งภาคอุตสาหกรรม

NOSTRA LOGISTICS พร้อมเดินเกมรุกก้าวสู่ผู้นำเทคโนโลยีแพลตฟอร์มบริหารงานขนส่งในตลาดเทคโนโลยีโลจิสติกส์เต็มกำลัง มุ่งตอบโจทย์ความต้องการของคู่ค้าธุรกิจภาคอุตสาหกรรมการผลิต หรือ 1PL (First Party Logistics) ผลักดันแพลตฟอร์ม “NOSTRA LOGISTICS TMS” พลิกโฉมนวัตกรรมการขนส่งอัจฉริยะ ชูกลยุทธ์ขับเคลื่อนด้วย AI และ Data Analytics เสิร์ฟคู่ค้าด้วยโซลูชันที่ช่วยยกระดับการวิเคราะห์ และการบริหารทรัพยากรที่คุ้มค่า ลดต้นทุน พร้อมเชื่อมต่อกับพันธมิตรงานขนส่งครบทุกมิติ ติดอาวุธเสริมแกร่งให้ทุกธุรกิจแข็งแกร่งเติบโตในระยะยาวอย่างยั่งยืน   นอสตร้า โลจิสติกส์ (NOSTRA LOGISTICS) ผู้ให้บริการโซลูชัน และเทคโนโลยีแพลตฟอร์มการขนส่งอัจฉริยะ สำหรับงานโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ซึ่งเป็นหนึ่งธุรกิจในเครือกลุ่มบริษัท ซีดีจี พร้อมเดินเกมรุกดัน “NOSTRA LOGISTICS TMS แพลตฟอร์มบริหารจัดการงานขนส่งอัจฉริยะ” สู่ธุรกิจภาคอุตสาหกรรมการผลิต ต่อยอดการใช้ AI และ Data Analytics มาพัฒนาเป็นนวัตกรรมโซลูชันที่ยกระดับในทุกกระบวนการทำงานตั้งแต่ต้นน้ำสู่ปลายน้ำ ที่ครบจบในแพลตฟอร์มเดียว และเชื่อมต่อข้อมูลให้เป็นส่วนหนึ่งกับระบบหลังบ้านเดิมของคู่ค้าได้อย่างกลมกลืน พลิกโฉมคู่ค้าให้สามารถบริหารจัดการงานขนส่งที่ท้าทาย ซับซ้อน ให้สะดวก รวดเร็ว และคุ้มค่าการลงทุน   นางวรินทร สีสุขดี ผู้อำนวยการอาวุโสส่วนซัพพลายเชนโซลูชัน-เทคโนโลยี บริษัท จีไอเอส จำกัด เปิดเผยว่า จากผลวิจัยกรุงศรีฯ คาดการณ์ เศรษฐกิจไทยจะขยายตัวเฉลี่ย 3.4% ต่อปีในช่วงปี 2567-2569 ซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ยในช่วง 10 ปีก่อนเกิดการระบาด COVID-19 (ปี 2553-2562) อยู่ที่ 3.7% โดยในส่วนของภาคอุตสาหกรรมการผลิตนั้นปัจจัยการเติบโตจะได้รับอิทธิพลจากภาคการท่องเที่ยว และการสนับสนุนจากนโยบายของภาครัฐเป็นหลัก อย่างไรก็ตาม คุณวรินทร เสริมต่อว่า หากมองที่อุตสาหกรรมการผลิตอย่างเดียว ปัจจัยสำคัญที่จะขับเคลื่อนการเติบโตต่อเนื่องในช่วง 3 ปีข้างหน้า คือ การเร่งเครื่องพัฒนาโซลูชันไอทีให้ครบวงจร จะเป็นจิ๊กซอว์สำคัญที่จะทำให้ธุรกิจก้าวข้ามปัญหานี้ได้ เพราะที่ผ่านมาเราพบว่าภาคธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิต ยังติดหล่มอยู่กับปัญหาเดิม ๆ ด้านโลจิสติกส์ เช่น การจัดการข้อมูลการขนส่ง การบริหารขั้นตอนการขนส่ง รวมถึงการบริหารบริษัทเอาท์ซอร์สขนส่งให้เป็นระบบ ลดการผิดพลาด และคุ้มค่า เพราะต้นทุนสูงและควบคุมได้ยาก   Resource Optimization & VRP การจัดสรรทรัพยากรรถขนส่ง การเลือกสินค้าและรถขนส่งสินค้า ที่สามารถกำหนดเงื่อนไขได้ เช่น ประเภทรถ ขนาดบรรทุก กรอบเวลาในการจัดส่ง รวมถึงต้นทุนต่อเที่ยววิ่ง โดยสามารถจัดสรรได้ทั้งรถขนส่งขององค์กรเองหรือรถรับจ้างบริการขนส่ง โดยระบบจะวิเคราะห์ และเสนอทางเลือกพร้อมคำนวณต้นทุนค่าใช้จ่ายค่าเที่ยววิ่ง เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ เช่น ต้นทุนต่ำที่สุด เส้นทางที่ดีที่สุด หรือเลือกตามโควตาการใช้รถขนส่งของผู้รับจ้างขนส่งแต่ละราย Outsource Management การบริหารจัดการผู้ให้บริการขนส่ง เพื่อเชื่อมต่อข้อมูลและร่วมบริหารงานขนส่ง เช่น จัดโควตา จัดเกรดผลการทำงาน ต้นทุนค่าเที่ยววิ่ง และติดตามเที่ยววิ่งรถแบบเรียลไทม์ผ่าน Dashboard ที่จะเห็นภาพรวม และติดตามงานขนส่งได้ราวกับขนส่งด้วยตนเอง Seamless Integration การบูรณาการเข้ากับระบบอื่น ๆ เช่น WMS, ERP หรือโปรแกรมบัญชี เพื่อลดความจำเป็นและความผิดพลาดการในป้อนข้อมูลซ้ำซ้อน ด้วยการแชร์ข้อมูลร่วมกัน ทำให้ธุรกิจมี Ecosystem ที่เชื่อมต่อกัน และทำงานได้เป็นหนึ่งเดียวในทุกกระบวนการ   “ที่ผ่านมาเรามุ่งมั่นพัฒนานวัตกรรมด้านโลจิสติกส์มาโดยตลอด และตั้งใจจะเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาศักยภาพการแข่งขันของตลาดนี้ให้ก้าวไปอีกขั้น ผ่านบทบาทการเป็นพันธมิตรทางธุรกิจที่พัฒนาโซลูชั่นให้เหมาะสมกับธุรกิจทุกประเภทได้มีระบบการบริหารงานขนส่งที่ ‘อัจฉริยะ’ นีคือโมเดลธุรกิจที่ทำให้เราแตกต่าง พร้อมก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยี และเป็นฟันเฟืองสำคัญในการผลักดันตลาดนี้ให้เติบโตยั่งยืน” คุณวรินทร ทิ้งท้าย  

CDG executive, Dr. Thanaporn Thitisawat has achieved a notable feat by winning the “Leader of Technology” award in the Technology category at the esteemed Future Trends Ahead & Awards 2024 event.

Recognized as one of the premier seminars and awards ceremonies of the year, we saw participation from over 360 organizations in Thailand, all competing for recognition. Alongside celebrating current achievements, the event also shed light on anticipated future trends for 2024 across various sectors, including the economy, business, marketing, technology, sustainability, and more, offering valuable insights for organizations striving to lead in the future business landscape. The Future Trends Leader Awards acknowledges organizational leaders who demonstrate expertise and innovation in aligning technology trends with their organizations’ goals. The selection process for these awards, took place on February 7, 2024. The selection process involved evaluation by a committee of experts, analysis of data from Social Listening Tools, and input from external voters. With a robust competition among numerous organizations, the awards ceremony recognized leaders and trendsetters across various categories, with a total of 95 awards presented to outstanding individuals and organizations. Dr. Thanaporn Thitisawat, the former President and current Managing Director and leader of CDG Group’s GIS Business, emerged as the winner of the Future Trends Leader Award in the “Leader of Technology” category. Dr. Thitisawat’s leadership exemplifies innovation, usability, and integrity, key criteria in the selection process. CDG Group’s commitment to leveraging technology for societal betterment and its focus on providing IT solutions to support governmental, enterprise, and private sector initiatives reflect their dedication to driving positive change and achieving business goals efficiently. Furthermore, the Future Trends Ahead & Awards 2024 event offered insights into emerging trends across various business domains, providing organizations with valuable guidance to navigate and excel in the evolving business landscape. This emphasis on future-oriented strategies underscores the importance of adaptability and innovation for organizations aiming to lead in the business era of tomorrow.

CDGS ร่วม กกพ. ปิดโครงการ พัฒนาระบบจัดการข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการกํากับกิจการพลังงาน (Data science and analytics) โดยเชื่อมโยงกับแพลตฟอร์มการแบ่งปันข้อมูล (ERC Data Sharing)

CDGS ร่วม กกพ. ปิดโครงการ พัฒนาระบบจัดการข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการกํากับกิจการพลังงาน (Data science and analytics) โดยเชื่อมโยงกับแพลตฟอร์มการแบ่งปันข้อมูล (ERC Data Sharing) คุณปริญญา ผลพฤกษสกุล ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ซีดีจี ซิสเต็มส์ จำกัด (CDGS) ในกลุ่มบริษัท ซีดีจี ร่วมพิธีปิดโครงการพัฒนาระบบจัดการข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการกํากับกิจการพลังงาน ที่จัดขึ้นโดย สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน หรือ กกพ. โดยมีหน่วยงานระดับประเทศ อาทิ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) และบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) เข้าร่วม ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ จากนั้น ตัวแทนจาก บริษัท ซีดีจี ซิสเต็มส์ จำกัด (CDGS) ยังได้ร่วมกับที่ปรึกษาโครงการ ฯ เสวนาร่วมกันเพื่อสรุปผลการดำเนินงานที่ได้รับจากการศึกษาดูงานทั้ง 4 ภาค ของประเทศไทย เพื่อใช้ข้อมูลที่ได้รับมาใช้ในการพัฒนาระบบต่างๆ เพื่อนําไปใช้ในการพัฒนาระบบข้อมูลของกกพ. ต่อไป

CDG and KMUTNB Expedite Coding Trainer to Support Digital Labour Markets

CDG Group, Thailand’s leading technology solution provider, the founder of the “CDG Code Their Dreams” project, and the Department of Computer Education, Faculty of Technical Education, King Mongkut’s University of Technology North Bangkok, signed an MOU on academic collaboration to conduct the “CDG Code Their Dreams: Public Training” project to offer the program on computer programming and application of computer software and electronic tools. The students, teachers, and the general public attending the program will have a chance to learn coding techniques and other computer software skills.

CDG and Mahidol University’s Faculty of ICT work on chatbot technology and website developments to support the Khlong Mahasawat Community as a social enterprise, seeing the number of visitors growing over 50%

After joining hands with the Faculty of Information and Communication Technology (ICT), Mahidol University, in the “CDG Code Their Dreams” project, CDG Group, Thailand’s leading technology solution provider, disclosed that the project is part of the effort to drive the community tourism towards social enterprise. Under the project, new technologies are used to develop the “Mahasawat” website as an intermediary to build recognition about 5 tourist attractions of the canal community through “Mahasawat Storytelling,” a technique used for telling interesting stories and atmosphere. Chatbot system will be developed on the Facebook platform to provide information to tourists quickly to support tourism of the Khlong Mahasawat community. E-Commerce platform will be developed as another source of income on the community’s website. After the students’ visits to the community in the first phase, the number of tourists improved by 50%. Also, the team is ready to roll out plans to develop interactive VR games in the future by using AR technology for children’s learning.  Mr. Nart Liucharoen, Chief Executive Officer of CDG Group, revealed that, “CDG Code Their Dreams”, the collaborative project between CDG Group and the Faculty of ICT, Mahidol University, was aimed at adapting technologies to improving the Khlong Mahasawat community tourism. Recently, a team of 15 students visited the community in order to develop the competition works into different online platform products including the Thai-English website www.mahasawat.com, the Facebook Chatbot, and e-Commerce channels. These platforms serve as intermediaries to raise awareness about tourist attractions of the Khlong Mahasawat community.    “CDG Group is committed to using IT know-how and technology to take community tourism to greater heights. Recently, a team of students, who were trained under the “CDG Code Their Dreams’ project, visited the community in order to use the competition works to create the Storytelling feature for the community’s website. The team also shared basic knowledge about computer programming, reason-based learning, logical thinking, and systematic thinking, the principles needed for developing new things, with the community members. Currently, the website www.mahasawat.com serves as an effective intermediary for the community to raise awareness about the 5 tourist attractions, namely Baan Saladin (Saladin House), Uncle Cham’s Lotus Field, Khanitta’s Baby Jackfruit House, Uncle Boonlert’s Fruit Farm, and Khun Soi’s Orchid Farm. The Storytelling technique is used to tell the interesting stories and ambience of the Khlong Mahasawat community. This helps attract more Thai and foreign tourists to come and visit the community.  As a result, the community saw an increase in the visitors of over 50%,” said Mr. Nart. Mr. Nart added that apart from the website, the team also developed the Chatbot system on Facebook to provide quick tourist information. Previously, the information service was not fully maintained due to a lack of manpower. Now, the Facebook Chatbot can answer visitors 24 hours, bringing the visitors closer to the community. Moreover, Global Web Index indicated that over 85% of Thai users used to make purchases through online stores and domestic online sales went up by more than 25% over last year. This project thus helps increase opportunities to generate income through an e-Commerce platform on the community’s website with the community’s products being promoted. Interested persons can view and order the products online without making physical visits. This allows community members to earn more income, instead of mainly relying on the tourists, and ultimately transforms the Khlong Mahasawat community tourism into a sustainable social enterprise. Mr. Wanchai Sawasdi-Daeng, President of the Ban Saladin Water Users’ Community Enterprise, stated that after the visits of the CDG Code Their Dreams’ team and the students from Mahidol University to the Khlong Mahasawat community to share academic knowledge and how to add promotion channels such as Facebook, a local website, and an inquiry channel quickly accessible to tourists like Facebook Chatbot; the tourist spots of the community continued to gain more and more recognition. As a result, on average, 80% Thais and 20% foreigners gradually came to visit the community during weekends. The locals who earlier did not know much about IT stuff or could not use social medial to its full benefit have now attained more skills and can make better uses. In the future, the local people should learn not only front-end uses, but also how to maintain the back-end system to ensure that the community can rely on itself in the long run. Nevertheless, CDG Group and Mahidol University plan to promote tourism through interactive VR games that can be used for cultural tourism. Such games will be jointly developed with bicycle maps to create the so-called “21st Century Classroom” for children aged 6-8 years. The children will play in simulated scenarios and have a chance to practice their problem-solving skills and gain a hands-on experience. Augmented Reality or AR technology will also be used in the games to create learning-driven environments as children will enjoy learning in real-world locations. The Khlong Mahasawat Community is one of the key tourist attractions in Nakhon Pathom province. There are 5 tourist spots, i.e. Ban Saladin, Uncle Cham’s Lotus Field, Khanitta’s Baby Jackfruit House, Uncle Boonlert’s Fruit Farm, and Khun Soi’s Orchid Farm. The community tourism was promoted through the digital media such as the Thai-English website.  The website contains 3 parts: 1) The community’s background and tourist spots, 2) Maps of the community’s tourist spots, and 3) Recommendations on places to go, things to do, local food to try, atmosphere, and farm products of local people unique to each tourist spot. For those who like to experience the charms of the Khlong Mahasawat community, please visit www.mahasawat.com or Facebook page: “ชุมชนมหาสวัสดิ์,” said Mr. Wanchai.

NOSTRA LOGISTICS reveals a 20% growth in the logistics market Announces new products to serve the smart logistics market

NOSTRA Logistics revealed that Thailand's transportation and logistics market will reach 200 billion baht with an annual growth of 15-20 per cent, being a prosperous business in the digital economy, while also announcing an aggressive move into the IoT logistics arena by delivering its NOSTRA LOGISTICS Analytics Platform and Telematics Solution to respond to the upturn in the market.