Esri เผย UC2022 งานประชุมระดับโลก เปิด 3 เทรนด์ GIS เตรียมยกเวทีสัมมนาเทคโนโลยี GIS จากอเมริกาสู่ไทย 18 สค.นี้

CDG Admin
09-08-2022

บริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำด้าน Location Intelligence การวิเคราะห์ภูมิสารสนเทศในมุมมองใหม่ จากความเชี่ยวชาญในการพัฒนา ArcGIS ซอฟต์แวร์ชั้นนำระดับโลก เผย 3 เทรนด์เทคโนโลยี GIS ที่น่าจับตามอง ทั้งบิ๊กดาต้า & เรียลไทม์ การสร้างแผนที่อัตโนมัติจากภาพถ่ายด้วยระบบประมวลผลอัจฉริยะ และการสร้างแบบจำลองเสมือนจริงในรูปแบบดิจิทัล จาก User Conference 2022 ล่าสุดที่สหรัฐอเมริกา โดย Esri Inc. งานสัมมนาเทคโนโลยี GIS ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ที่รวมผู้ใช้งาน GIS กว่า 15,000 คนจากทั่วโลก เผยเทคโนโลยี GIS ที่พัฒนาการทำงานร่วมกับนวัตกรรมและเทรนด์เทคโนโลยีใหม่ พร้อมเตรียมเปิดเวที Thailand User Conference 2022 หรือ TUC ครั้งที่ 26 สัมมนาเทคโนโลยี GIS ครั้งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยในวันที่ 18 สิงหาคม 2565 ลงทะเบียนเข้างานได้แล้ววันนี้

นางสาวธนพร ฐิติสวัสดิ์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า งาน User Conference หรือ UC 2022 เป็นเวทีสัมมนาด้านเทคโนโลยี GIS ที่ใหญ่ที่สุดในโลก จัดโดย Esri Inc. ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อเร็ว ๆ นี้ มุ่งหวังจะนำเทรนด์เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในประเทศไทย ภายใต้ธีม GIS—Mapping Common Ground ซึ่งเป็นการรวมตัวผู้ของใช้งาน GIS กว่า 15,000 คนจากกว่า 140 ประเทศทั่วโลก เพื่ออัปเดตเทรนด์เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ ของเทคโนโลยี GIS ภายในงานยังได้นำเสนอวิสัยทัศน์ด้านความสำคัญของการใช้เทคโนโลยี GIS โดย นายแจ็ค เดนเจอร์มอนด์ ผู้ก่อตั้งและประธานบริษัท Esri ประเทศสหรัฐอเมริกา ที่กล่าวย้ำถึงความสามารถของเทคโนโลยี GIS ในการแก้ปัญหาความท้าทายของโลกในปัจจุบัน ทั้งการจัดการภัยพิบัติด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน รวมไปถึงการทำแผนที่ ซึ่งเปรียบเสมือนภาษาพื้นฐานที่ช่วยให้แสดงรูปแบบและความสัมพันธ์ของข้อมูล เห็นมุมมองที่แตกต่าง เชื่อมโยงและสร้างความเข้าใจแบบองค์รวมอย่างครอบคลุมร่วมกัน ทั้งยังเปิดโอกาสสู่การค้นพบความเป็นไปได้ใหม่ ๆ ซึ่งจะช่วยสร้างจุดร่วม สนับสนุนการตัดสินใจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อจัดการกับความท้าทายที่ต่างกำลังเผชิญอยู่อย่างมีประสิทธิภาพ สู่อนาคตที่ดีกว่าสำหรับโลกของเรา พร้อมจับกระแสความเปลี่ยนแปลงของความเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ซึ่ง GIS เองสามารถพัฒนาเท่าทันทุกความก้าวหน้าที่เกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้มีการนำเสนอตัวอย่างผลงานชั้นแนวหน้าจากผู้ใช้ GIS ในแวดวงต่าง ๆ ทั่วโลก และภายในงานยังมีหัวข้อการบรรยายกว่า 150 หัวข้อ และบูธนิทรรศการกว่า 180 บูธ นำเสนอและสาธิตการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ArcGIS และเทคโลยีที่เกี่ยวข้องที่ครอบคลุมการทำงานทุกรูปแบบ การันตีความยิ่งใหญ่ของงานในครั้งนี้

สำหรับ 3 เทรนด์เทคโนโลยี GIS ที่น่าจับตามองเป็นอย่างมากจากงาน UC 2022 ที่สหรัฐอเมริกา คือ

  1. Big Data & Real-time เทคโนโลยี GIS ที่จะเข้าไปเพิ่มคุณค่าและยกระดับการทำงานด้วยชุดเครื่องมือที่หลากหลายและพร้อมใช้งาน ช่วยจัดการ วิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลเชิงพื้นที่ขนาดใหญ่และซับซ้อนมาใช้งานได้รวดเร็ว ช่วยประกอบการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยในปีนี้ ArcGIS ได้พัฒนาคุณสมบัติและเพิ่มความสามารถให้มีความทันสมัย ผ่าน 2 โซลูชันที่ตอบโจทย์ด้าน Big Data โดยเฉพาะ ไม่ว่าจะเป็น ArcGIS Velocity ทำงานร่วมกับ Big Data และ Real-time บน Cloud เชื่อมต่อกับเซ็นเซอร์ หรือ IoT และจัดเก็บข้อมูลการวิเคราะห์เชิงลึก อาทิ การแจ้งเตือนเมื่อทรัพย์สินย้ายหรือเปลี่ยนแปลง รองรับปริมาณข้อมูลตามการใช้งาน ลดขั้นตอนการติดตั้ง และต้นทุนในการบริหารจัดการระบบ และ ArcGIS GeoAnalytics โซลูชันการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ในรูปแบบ Big Data สามารถหาคำตอบหรือ Pattern จากข้อมูล Big Data รองรับการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล Big Data หลายแหล่งภายในระบบขององค์กร ช่วยเร่งเวลาในการประมวลผล ทำให้ได้ผลลัพธ์ที่รวดเร็วยิ่งขึ้น
  2. เทคโนโลยีการสร้างแผนที่อัตโนมัติจากภาพถ่ายด้วยระบบประมวลผลอัจฉริยะ (GeoAI & Machine Learning) แปลงข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศหรือภาพถ่ายดาวเทียมให้เป็นแผนที่ดิจิทัลได้โดยไม่ต้องใช้คน ช่วยลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานด้วย Pretrained Deep Learning Model ซึ่งเป็น Model สำเร็จรูปพร้อมใช้งานบน ArcGIS Living Atlas ที่สามารถดาวน์โหลดไปวิเคราะห์และแปลงข้อมูลได้แบบอัตโนมัติ ลดขั้นตอนการทำ Training Model ตั้งต้น อาทิ การหาตำแหน่งที่ติดตั้งแผงโซลาเซลล์ (Solar Panel Detection) การจำแนกข้อมูลขอบเขตอาคาร (Building Footprint Extraction) การจำแนกข้อมูลถนน (Road Extraction) การจำแนกประเภทสิ่งปกคลุมดิน (Land Cover Classification) เป็นต้น
  3. เทคโนโลยีการสร้างแบบจำลองเสมือนจริงในรูปแบบดิจิทัล (Digital Twins) การสร้างแบบจำลองเสมือนของวัตถุทางกายภาพเพื่อให้สามารถจำลองเหตุการณ์ได้เหมือนกับวัตถุจริง เพื่อนำไปวิเคราะห์ คาดการณ์เหตุการณ์ต่าง ๆ ซึ่งเทคโนโลยี GIS เป็นเทคโนโลยีสำคัญที่ช่วยสร้างและบูรณาการข้อมูลดิจิทัล และข้อมูล Sensors ต่าง ๆ มาแสดงผลในรูปแบบแผนที่ โดยสามารถสร้างแบบจำลองเมืองเพื่อช่วยบริหารจัดการเมือง Smart City ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น หรือแม้กระทั่งแบบจำลองข้อมูลด้านสาธารณูปโภคต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นระบบไฟฟ้า ระบบประปา และระบบสื่อสารโทรคมนาคมให้เป็นข้อมูล 3 มิติ ทั้งบนดินและใต้ดินเพื่อดูความเชื่อมโยงของข้อมูลได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังสามารถนำข้อมูล BIM (Building Information Model) มาจำลองรายละเอียดของสิ่งก่อสร้างหรืออาคารต่าง ๆ ทั้งภายในและสิ่งแวดล้อมโดยรอบ เพื่อนำมาวิเคราะห์ วางแผน และประกอบการตัดสินใจได้อย่างแม่นยำมากขึ้น

จากงาน UC 2022 ที่เกิดขึ้น เพื่อเป็นการนำองค์ความรู้และอัปเดตนวัตกรรมที่เกี่ยวกับเทคโนโลยี GIS ทาง Esri Thailand ได้จัดงานสัมมนาเชิงวิชาการระบบภูมิสารสนเทศที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย หรือ Thailand User Conference 2022 (TUC 2022) ครั้งที่ 26 ภายใต้ธีม GIS—Mapping Common Ground ธีมเดียวกับงาน UC 2020 ที่สหรัฐอเมริกา เพื่อแสดงศักยภาพ แนะนำ และส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีระบบภูมิสารสนเทศและงานสำรวจอย่างครบวงจรให้กับผู้ใช้งาน GIS ในประเทศ นอกจากนี้ ยังมีการนำเสนอและโซลูชันต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเทคโนโลยีจากพันธมิตรผู้ร่วมสนับสนุนการจัดงาน TUC ในครั้งนี้ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ทั้งในภาครัฐ เอกชน และกลุ่มอุตสาหกรรมหลากหลายประเภท

งาน TUC 2022 จะจัดขึ้นในวันที่ 18 สิงหาคม 2565 นี้ ณ โรงแรมอัศวินแกรนด์ คอนเวนชัน ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ https://www.esrith.com/events/tuc2022/   ลูกค้าของ Esri Thailand สามารถเข้าร่วมงานได้ฟรี สำหรับบุคคลทั่วไปสามารถเข้าร่วมงานโดยมีค่าใช้จ่าย 6,500 บาท ทั้งนี้ ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ – 16 สิงหาคม 2565

—————————————————————

 เกี่ยวกับ บริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้นำด้าน Location Intelligence และเป็นตัวแทนหลักในการจัดจำหน่ายเทคโนโลยีและบริการของผลิตภัณฑ์ภูมิสารสนเทศชั้นนำจาก Esri Inc ประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้งภายในประเทศไทยและรวมถึงประเทศในกลุ่ม CLM อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) มีความเชี่ยวชาญและให้คำปรึกษาด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ (GIS) สำหรับภาคธุรกิจ ภาครัฐบาล กองทัพ และภาคการศึกษา พร้อมบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านภูมิสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.esrith.com

ข่าวและกิจกรรม

NOSTRA LOGISTICS ส่งผลิตภัณฑ์หนุน 3 กลุ่มโลจิสติกส์ – ซัพพลายเชน ปักธงผู้นำเทคโนโลยีซัพพลายเชนอัจฉริยะครบวงจร

นอสตร้า โลจิสติกส์ พันธมิตรทางธุรกิจชั้นนำด้านการให้บริการเทคโนโลยีซัพพลายเชนอัจฉริยะ เผยอุตสาหกรรมการขนส่งและโลจิสติกส์โลกโตต่อเนื่อง ล่าสุดลุยพัฒนาผลิตภัณฑ์หนุน 3 กลุ่มผู้ประกอบการด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ครอบคลุม 1.ผู้ประกอบการธุรกิจที่จัดการงานขนส่งด้วยตนเอง 2.ผู้ประกอบการธุรกิจที่ให้บริการขนส่ง มีกลุ่มรถของตัวเอง และมีกลุ่มรถของผู้รับจ้างช่วงงานขนส่งร่วมด้วย และ 3.ผู้ประกอบการธุรกิจที่ให้บริการขนส่ง หรือการรับจ้างช่วงงานขนส่ง

Esri แนะใช้เทคโนโลยี GIS ช่วยพัฒนาความยั่งยืนขององค์กร ขานรับเทรนด์ ESG

Esri สบโอกาส แนะนำเทคโนโลยี GIS ปรับใช้ ช่วยพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนตามแนวคิด ESG หรือ Environment Social และ Governance โชว์เคสธุรกิจใช้ GIS ดำเนินธุรกิจแบบคำนึงถึงความรับผิดชอบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล หวังช่วยสร้างความน่าเชื่อถือให้กับธุรกิจ โดยเฉพาะกับนักลงทุนที่ปัจจุบันมีแนวโน้มให้ความสำคัญในการลงทุนแบบยั่งยืน พบการศึกษาของ Global Impact Investing Network เกี่ยวกับมุมมองนักลงทุนสถาบันรายใหญ่ของโลก 300 ราย พบนักลงทุนกว่า 68% เลือกลงทุนในบริษัทที่ให้ความสำคัญกับ ESG และจากข้อมูล Royal Bank of Canada ที่สำรวจความคิดเห็นสถาบันการเงินขนาดใหญ่ พบ 45% ของกลุ่มตัวอย่างคาดหวังผลตอบแทนสูงขึ้น จากการลงทุนในบริษัทที่ให้ความสำคัญกับ ESG

“NOSTRA” จับมือ “กรมทางหลวง” ปักหมุด 106 จุดบริการที่พักริมทางทั่วไทย รับหยุดยาว อำนวยความสะดวกและความปลอดภัยให้แก่ประชาชนที่เดินทางช่วงฤดูฝนนี้

NOSTRA ผู้ให้บริการข้อมูลแผนที่ดิจิทัล โลเคชันคอนเทนต์ และแอปพลิเคชัน NOSTRA โดย บริษัท โกลบเทค จำกัด ร่วมกับ กรมทางหลวง นำข้อมูลตำแหน่งจุดบริการที่พักริมทางทั่วไทย มาแสดงบนแผนที่เพื่ออำนวยความสะดวกและสนับสนุนด้านความปลอดภัยในการขับขี่ยานพาหนะบนทางหลวง เพื่อป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน

ESRI เสนอนวัตกรรมดิจิทัล บริหารงานท้องถิ่นแก้ไขฉับไว บริการประชาชนตรงใจ ด้วยเทคโนโลยี GIS

Esri ผู้นำด้าน Location Intelligence การวิเคราะห์ภูมิสารสนเทศในมุมมองใหม่ ด้วยความเชี่ยวชาญในการพัฒนา ArcGIS ซอฟต์แวร์ชั้นนำระดับโลก เสนอนวัตกรรมริหารจัดการเมืองระดับท้องถิ่น ยกระดับการบูรณาการฐานข้อมูลสู่ Smart City ตัวช่วยวิเคราะห์ข้อมูล พร้อมประมวลผลผ่าน Dashboard ยกระดับการวางแผนการบริหารงาน ทั้งแบบองค์รวม และเฉพาะหน่วยงานย่อยต่างๆ ผ่านแอปพลิชันแบบ Low-code No -code เสนอข้อมูลรอบด้านสำหรับผู้บริหารเพื่อการตัดสินใจเพื่อการแก้ปัญหาอย่างตรงจุด ให้บริการดูแลประชาชนอย่างเต็มประสิทธิภาพ

แจกพิกัดสายบุญ 30 วัดทั่วไทย NOSTRA ชวนไหว้พระ ขอพรต้อนรับปีใหม่ไทย 2566

บริษัท โกลบเทค จำกัด ผู้ให้บริการข้อมูลแผนที่ดิจิทัล Location Content และแอปพลิเคชัน NOSTRA รวบรวมข้อมูลพิกัด 30 วัดทั่วประเทศไทย ที่ต้องลองไปเยือนสักครั้ง ชวนประชาชนชาวไทย ไหว้พระ ขอพรต้อนรับปีใหม่ไทย 2566

NOSTRA LOGISTICS เผย 3 เทรนด์เทคโนโลยีขนส่งโลจิสติกส์มาแรงในปี 2566 ย้ำใช้เทคโนโลยี เสริมแกร่งบริหารจัดการโลจิสติกส์ มุ่งสร้างระบบนิเวศอย่างยั่งยืน

นอสตร้า โลจิสติกส์ ผู้พัฒนาโซลูชันและแพลตฟอร์มด้านการบริหารจัดการงานขนส่งและโลจิสติกส์ และระบบบริหารจัดการขนส่งอัตโนมัติครบวงจร เปิดเผย 3 เทรนด์เทคโนโลยีการขนส่งและโลจิสติกส์ที่น่าจับตาประจำปี 2566