NOSTRA ชี้ช่องใช้ DATA ติดปีกเอสเอ็มอีไทย สู่ Smart SMEs หนุนเศรษฐกิจประเทศฝ่าสมรภูมิ Digital Transformation

CDG Admin
19-03-2019

บริษัท โกลบเทค จำกัด ผู้นำการให้บริการโซลูชันด้านข้อมูลแผนที่ดิจิทัลความละเอียดสูง และ Location Contents ครอบคลุมภูมิภาคอาเซียน ภายใต้แบรนด์ “นอสตร้า” (NOSTRA) แนะเอสเอ็มอีใช้ “แผนที่นอสตร้า” (NOSTRA MAP FOR GIS) ช่วยผนวกข้อมูลต่าง ๆ ที่มีอยู่ กับค่าพิกัดตำแหน่งเพื่อการวิเคราะห์เชิงพื้นที่สำหรับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ สร้าง Power of Location Analytics ต่อยอดสู่การเป็น Location Intelligence ที่สามารถนำข้อมูลไปคาดการณ์เสริมแกร่งธุรกิจ ช่วยผลักดันและขับเคลื่อนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  SMEs ให้เป็น SMART SMEs ที่มีศักยภาพ หนุนเศรษฐกิจประเทศให้เข้มแข็ง ชี้ข้อมูลเชิงแผนที่ยังช่วยให้ผู้ประกอบการยุค 4.0 วางกลยุทธ์ที่เหมาะสมสร้างโอกาสในการบริหารธุรกิจให้ประสบความสำเร็จได้ 

คุณวิชัย แสงหิรัญวัฒนา ผู้จัดการทั่วไป บริษัท โกลบเทค จำกัด เปิดเผยว่า ในยุคของดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชัน แม้แต่ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ที่ถือได้ว่าเป็นรากฐานสำคัญของระบบเศรษฐกิจไทยในยุคนี้ ต่างต้องปรับตัวศึกษาหาเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้พัฒนาหรือเพิ่มประสิทธิภาพทางธุรกิจให้ประสบผลสำเร็จมากขึ้น โดยในปัจจุบันมีเทคโนโลยีดิจิทัลหลากหลาย เช่น เทคโนโลยีเสมือนจริง (AR / VR), ปัญญาประดิษฐิ์ (AI), เทคโนโลยี Internet of Things (IoT), เทคโนโลยีบล็อกเชน (Blockchain), ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เป็นต้น  โดย NOSTRA Map  ถือเป็นอีกหนึ่งในเทคโนโลยีดิจิทัลที่จะเป็นเครื่องมือเพิ่มโอกาสให้กับผู้ประกอบการ SMEs ในการเตรียมความพร้อมด้านการบริหารจัดการธุรกิจให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงสู่ตลาดยุคดิจิทัล

NOSTRA Map ให้บริการแผนที่และข้อมูลเชิงพื้นที่ใน 2 รูปแบบเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานได้อย่างสูงสุด ได้แก่ บริการ MAP FOR GIS  สำหรับการใช้งานร่วมกับซอฟแวร์  GIS ทั้งยังรองรับการนำข้อมูล Big Data มาทำการวิเคราะห์และเชื่อมโยงเข้ากับข้อมูลเชิงพื้นที่ เพื่อกำหนดเป็นกลยุทธ์ในการวางแผนธุรกิจ  บริการ NOSTRA MAP API ในรูปแบบ Cloud Service ที่มีความละเอียดสูง ใช้งานง่าย หลากหลายฟังก์ชันที่ตอบโจทย์ผู้ประกอบการ ผู้ใช้สามารถ นำข้อมูลไปใช้งานผ่านแอพพลิเคชันแบบเรียลไทม์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต หรือที่รู้จักกันในชื่อ Application Programming Interface (API) รองรับแอปพลิเคชันที่จะเข้ามาเชื่อมต่อใช้งานในรูปแบบต่าง ๆ โดย SMEs สามารถนำแผนที่ดิจิทัลไปใช้งานได้ด้วยต้นทุนที่รับได้ เนื่องจาก NOSTRA Map เป็นบริการแผนที่ออนไลน์ที่สามารถจ่ายเงินตามปริมาณการใช้ (Pay per use) รวมทั้งยังรองรับการนำข้อมูลมา แสดงผลผ่านระบบดิจิทัล ที่เรียกกันว่า Data Visualization โดย ล่าสุดได้นำข้อมูลฝุ่น PM 2.5 ขึ้นแสดงผลแบบเรียลไทม์บนแผนที่ให้แก่ประชาชน” นายวิชัย กล่าว

นายวิชัยกล่าวเพิ่มเติมว่า NOSTRA Map จะเข้ามาช่วยติดอาวุธให้กับธุรกิจโดยการนำข้อมูลที่มีอยู่จำนวนมากมาใช้ให้เกิดประโยชน์ เช่น ข้อมูลเชิงธุรกิจ-ยอดขาย, ข้อมูลการทำรายการต่าง ๆ ของบัตรสมาชิก-บัตรเครดิต, ข้อมูลทรัพย์สิน, ข้อมูลพฤติกรรมผู้บริโภค และข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์ โดยหากได้นำข้อมูลดังกล่าว เข้ามาแสดงผลเป็นชั้นข้อมูลภาพบนแผนที่ จะทำให้มองเห็นภาพรวม สามารถวิเคราะห์ต่อยอดเชื่อมโยงหาความสัมพันธ์กับข้อมูลที่คาดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจเพื่อกำหนดเป็นกลยุทธ์ทางการขายและการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพใกล้เคียงกับความเป็นจริงสูงสุด ปัจจุบัน NOSTRA อยู่เบื้องหลังความสำเร็จในหลากหลายประเภท เช่น ธุรกิจด้านการขนส่งที่ได้นำข้อมูลที่อยู่ของลูกค้าในฐานข้อมูลเข้าไปประมวลผลในระบบเห็นเป็นแผนภาพเพื่อวางแผนการตั้งศูนย์กระจายสินค้า วางแผนการจัดส่ง  Delivery หรือศูนย์ให้บริการในอนาคตได้  ภาคธุรกิจจำหน่ายอุปโภคบริโภคสามารถนำรายงานยอดขายเข้ามาแสดงผลอ้างอิงผ่านข้อมูลเชิงพิกัดตำแหน่งเพื่อวิเคราะห์วางกลยุทธ์ทางการตลาดได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ก็ยังมีอีกหลากหลายภาคส่วนที่นำข้อมูลที่มีเพื่อประกอบการวิเคราะห์เชิงพื้นที่

     โดยธุรกิจ SMEs ในกลุ่มธุรกิจค้าปลีก ยังพบว่า NOSTRA Map เป็นปัจจัยสำคัญในการสร้าง Location Intelligence โดยมีชั้นข้อมูลพิเศษจำนวนมากที่สามารถนำไปใช้เพื่อการวางแผนเชิงธุรกิจ เช่น  ข้อมูลแผนที่แสดงความหนาแน่นของประชากร (Gridded Population Data) เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อยอดธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นงานด้านการวิเคราะห์หาพื้นที่ที่มีศักยภาพในการขยายธุรกิจ วางกลยุทธ์แผนการให้บริการ สร้างจุดกระจายสินค้า ขยายสาขาใหม่เพื่อสามารถเชื่อมถึงลูกค้าได้มากที่สุด และช่วยจัดการกลยุทธ์การขายในแต่ละพื้นที่ได้อย่างแม่นยำ เพื่อการบริหารต้นทุนที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ข้อมูลเชิงลึก (Extra Content) ข้อมูลพิเศษที่แสดงรายละเอียดคุณลักษณะเพิ่มเติมของข้อมูลตำแหน่งสถานที่และรายละเอียดเชิงลึก จากเดิมที่มีแค่ชื่อ (Name) กับตำแหน่งบนแผนที่ (Location) เช่น ในหมวดตำแหน่งของร้านอาหาร นอกจากจะมีแค่ชื่อ และโลเคชันแล้ว ก็จะมีรายละเอียดอื่น ๆ เช่น ประเภทอาหาร, เมนูแนะนำ, ที่อยู่, เบอร์โทรศัพท์, เว็บไซต์, วันเวลา เปิด-ปิด, กลุ่มลูกค้าของร้าน, ราคาเฉลี่ยต่อหัว, วิธีการรับชำระเงิน, จำนวนโต๊ะ, ที่จอดรถ, บริการสิ่งบันเทิง ฯลฯ   เหล่านี้จะทำให้ผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs ทั้งในกลุ่ม  B2B  และ  B2C  สามารถนำไปต่อยอดธุรกิจได้  นายวิชัย กล่าวเสริม

      อนึ่ง บริษัท โกลบเทค จำกัด ในฐานะผู้ให้บริการเทคโนโลยี NOSTRA Map พร้อมให้คำปรึกษาและสนับสนุนการนำข้อมูลภายในองค์กรมาวิเคราห์เพื่อพัฒนาเป็นข้อมูลเชิงพื้นที่ พร้อมขับเคลื่อนธุรกิจด้วยการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาประยุกต์ใช้เพื่อผลักดันผู้ประกอบการ SMEs ที่เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ปรับเปลี่ยนธุรกิจให้เข้าสู่ยุค Smart SMEs สอดรับกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0  ได้อย่างเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ

————————————————

เกี่ยวกับ บริษัท โกลบเทค จำกัด

บริษัท โกลบเทค จำกัด ในกลุ่มบริษัท ซีดีจี เป็นผู้นำการให้บริการโซลูชันด้านข้อมูลแผนที่ดิจิทัล และ Location Contents ที่มีความละเอียด ถูกต้อง และทันสมัยสูงสุด ครอบคลุมถึง 10 ประเทศ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN) ภายใต้แบรนด์ “นอสตร้า”  (NOSTRA) รองรับการใช้งานทั้งออนไลน์และออฟไลน์ สามารถใช้งานร่วมกับระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) และเป็นแผนที่อันดับ 1 ในตลาดอุปกรณ์ระบบนำทางด้วยจีพีเอสในรถยนต์มากกว่า 10 ปี ปัจจุบันร่วมมือกับพาร์ทเนอร์ขยายตลาดให้บริการ IoT Platform และโซลูชันด้านความปลอดภัยในการขับขี่  (ADAS) ข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.nostramap.com

————————————————

เกี่ยวกับ กลุ่มบริษัท ซีดีจี

กลุ่มบริษัทซีดีจี (CDG Group) ผู้ให้บริการด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจรแก่องค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน ดำเนินธุรกิจมายาวนานกว่า 50 ปี ในการให้บริการด้านไอทีโซลูชันที่เป็นเลิศ ตั้งแต่การให้คำปรึกษา ออกแบบระบบ พัฒนา จัดหาอุปกรณ์ พร้อมติดตั้งระบบฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และแอปพลิเคชันต่างๆ เพื่อให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ทุกรูปแบบ ตลอดจนบริการฝึกอบรมให้แก่บุคลากรในองค์กรของลูกค้าให้พร้อมนำไปปฏิบัติงานได้ทันที ภายใต้วิสัยทัศน์ ผู้ให้บริการเทคโนโลยีโซลูชันที่ใช้งานได้จริง ที่มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตและแก้ปัญหาให้แก่สังคมอย่างสร้างสรรค์เพื่อชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.cdg.co.th

ข่าวและกิจกรรม

NOSTRA LOGISTICS ส่งผลิตภัณฑ์หนุน 3 กลุ่มโลจิสติกส์ – ซัพพลายเชน ปักธงผู้นำเทคโนโลยีซัพพลายเชนอัจฉริยะครบวงจร

นอสตร้า โลจิสติกส์ พันธมิตรทางธุรกิจชั้นนำด้านการให้บริการเทคโนโลยีซัพพลายเชนอัจฉริยะ เผยอุตสาหกรรมการขนส่งและโลจิสติกส์โลกโตต่อเนื่อง ล่าสุดลุยพัฒนาผลิตภัณฑ์หนุน 3 กลุ่มผู้ประกอบการด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ครอบคลุม 1.ผู้ประกอบการธุรกิจที่จัดการงานขนส่งด้วยตนเอง 2.ผู้ประกอบการธุรกิจที่ให้บริการขนส่ง มีกลุ่มรถของตัวเอง และมีกลุ่มรถของผู้รับจ้างช่วงงานขนส่งร่วมด้วย และ 3.ผู้ประกอบการธุรกิจที่ให้บริการขนส่ง หรือการรับจ้างช่วงงานขนส่ง

Esri แนะใช้เทคโนโลยี GIS ช่วยพัฒนาความยั่งยืนขององค์กร ขานรับเทรนด์ ESG

Esri สบโอกาส แนะนำเทคโนโลยี GIS ปรับใช้ ช่วยพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนตามแนวคิด ESG หรือ Environment Social และ Governance โชว์เคสธุรกิจใช้ GIS ดำเนินธุรกิจแบบคำนึงถึงความรับผิดชอบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล หวังช่วยสร้างความน่าเชื่อถือให้กับธุรกิจ โดยเฉพาะกับนักลงทุนที่ปัจจุบันมีแนวโน้มให้ความสำคัญในการลงทุนแบบยั่งยืน พบการศึกษาของ Global Impact Investing Network เกี่ยวกับมุมมองนักลงทุนสถาบันรายใหญ่ของโลก 300 ราย พบนักลงทุนกว่า 68% เลือกลงทุนในบริษัทที่ให้ความสำคัญกับ ESG และจากข้อมูล Royal Bank of Canada ที่สำรวจความคิดเห็นสถาบันการเงินขนาดใหญ่ พบ 45% ของกลุ่มตัวอย่างคาดหวังผลตอบแทนสูงขึ้น จากการลงทุนในบริษัทที่ให้ความสำคัญกับ ESG

“NOSTRA” จับมือ “กรมทางหลวง” ปักหมุด 106 จุดบริการที่พักริมทางทั่วไทย รับหยุดยาว อำนวยความสะดวกและความปลอดภัยให้แก่ประชาชนที่เดินทางช่วงฤดูฝนนี้

NOSTRA ผู้ให้บริการข้อมูลแผนที่ดิจิทัล โลเคชันคอนเทนต์ และแอปพลิเคชัน NOSTRA โดย บริษัท โกลบเทค จำกัด ร่วมกับ กรมทางหลวง นำข้อมูลตำแหน่งจุดบริการที่พักริมทางทั่วไทย มาแสดงบนแผนที่เพื่ออำนวยความสะดวกและสนับสนุนด้านความปลอดภัยในการขับขี่ยานพาหนะบนทางหลวง เพื่อป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน

ESRI เสนอนวัตกรรมดิจิทัล บริหารงานท้องถิ่นแก้ไขฉับไว บริการประชาชนตรงใจ ด้วยเทคโนโลยี GIS

Esri ผู้นำด้าน Location Intelligence การวิเคราะห์ภูมิสารสนเทศในมุมมองใหม่ ด้วยความเชี่ยวชาญในการพัฒนา ArcGIS ซอฟต์แวร์ชั้นนำระดับโลก เสนอนวัตกรรมริหารจัดการเมืองระดับท้องถิ่น ยกระดับการบูรณาการฐานข้อมูลสู่ Smart City ตัวช่วยวิเคราะห์ข้อมูล พร้อมประมวลผลผ่าน Dashboard ยกระดับการวางแผนการบริหารงาน ทั้งแบบองค์รวม และเฉพาะหน่วยงานย่อยต่างๆ ผ่านแอปพลิชันแบบ Low-code No -code เสนอข้อมูลรอบด้านสำหรับผู้บริหารเพื่อการตัดสินใจเพื่อการแก้ปัญหาอย่างตรงจุด ให้บริการดูแลประชาชนอย่างเต็มประสิทธิภาพ

แจกพิกัดสายบุญ 30 วัดทั่วไทย NOSTRA ชวนไหว้พระ ขอพรต้อนรับปีใหม่ไทย 2566

บริษัท โกลบเทค จำกัด ผู้ให้บริการข้อมูลแผนที่ดิจิทัล Location Content และแอปพลิเคชัน NOSTRA รวบรวมข้อมูลพิกัด 30 วัดทั่วประเทศไทย ที่ต้องลองไปเยือนสักครั้ง ชวนประชาชนชาวไทย ไหว้พระ ขอพรต้อนรับปีใหม่ไทย 2566

NOSTRA LOGISTICS เผย 3 เทรนด์เทคโนโลยีขนส่งโลจิสติกส์มาแรงในปี 2566 ย้ำใช้เทคโนโลยี เสริมแกร่งบริหารจัดการโลจิสติกส์ มุ่งสร้างระบบนิเวศอย่างยั่งยืน

นอสตร้า โลจิสติกส์ ผู้พัฒนาโซลูชันและแพลตฟอร์มด้านการบริหารจัดการงานขนส่งและโลจิสติกส์ และระบบบริหารจัดการขนส่งอัตโนมัติครบวงจร เปิดเผย 3 เทรนด์เทคโนโลยีการขนส่งและโลจิสติกส์ที่น่าจับตาประจำปี 2566