NOSTRA โตทะลุเป้า ลุยตลาดแผนที่ออนไลน์ ยืนหนึ่งผู้นำ Location Intelligence Content สู่การยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทย

CDG Admin
23-02-2023

NOSTRA ผู้ให้บริการข้อมูลแผนที่ดิจิทัล และโลเคชันคอนเทนต์ โดย บริษัท โกลบเทค จำกัด เผยแนวโน้มธุรกิจรุ่นใหม่เน้นการวิเคราะห์ข้อมูลเพิ่มขึ้นส่ง NOSTRA GeoData ข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์เชิงลึกลุยเจาะตลาดเฉพาะกลุ่มด้านการวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ และ NOSTRA Online Map Service แผนที่ออนไลน์ความละเอียดสูง รุกตลาดแพลตฟอร์มแผนที่ออนไลน์ สนับสนุนการทำงานกลุ่มโลจิสติกส์ เดลิเวอรี และ Last mile delivery ที่ได้รับความนิยมโดยเฉพาะในกลุ่มอีคอมเมิร์ซ เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดของบริการ ช่วยประหยัดต้นทุนเวลาและน้ำมันเชื้อเพลิงได้กว่าเดิม พร้อมลุยพัฒนาผลิตภัณฑ์ตอบโจทย์ธุรกิจการขนส่งยิ่งขึ้น ปักหมุดข้อมูลแผนที่สำหรับรถบรรทุกโดยเฉพาะ มั่นใจยืนหนึ่งผู้นำด้าน Location Intelligence Content สู่การยกระดับคุณภาพชีวิตคนในสังคมไทย

นายวิชัย แสงหิรัญวัฒนา ประธานบริษัท โกลบเทค จำกัด กล่าวว่า ในปี 2565 ที่ผ่านมา โกลบเทค มีการเติบโตไปพร้อมกับกระแสเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวหลังวิกฤติโควิด ซึ่งการเติบโตหลักมาจาก Navigation map ภายในรถยนต์ และการเติบโตของธุรกิจขนส่ง รวมถึง NOSTRA GeoData ข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์เชิงลึก และ NOSTRA Online Map Service แผนที่ออนไลน์ความละเอียดสูง ที่ได้กระแสการตอบรับที่ดีจากผู้ใช้งานนับเป็นการตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านนวัตกรรม Location Intelligence Content โดยในปีนี้ โกลบเทค ยังคงเดินหน้าพัฒนาแพลตฟอร์มหลักให้มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ผู้ใช้งานมากยิ่งขึ้น รวมทั้งขยายกลุ่มเป้าหมาย และช่องทางการจำหน่ายให้เข้าถึงผู้ใช้งานได้มากยิ่งขึ้น

“สำหรับในปีนี้ โกลบเทค ส่ง 2 ผลิตภัณฑ์หลัก โซลูชันเรือธงของบริษัท ได้แก่ 1.) NOSTRA Online Map Service เข้ารุกตลาดแพลตฟอร์มแผนที่ออนไลน์ โดยเชื่อมต่อความสามารถไปใช้งานบนแอปพลิเคชัน และเว็บแอปพลิเคชัน รวมทั้งพัฒนาฟีเจอร์ใหม่ ๆ  เพื่อสนับสนุนการทำงานสำหรับกลุ่มธุรกิจโลจิสติกส์ เดลิเวอรีและ Last mile delivery หรือรองรับรูปแบบการขนส่งสินค้าจากร้านค้าส่งถึงที่อยู่ปลายทางลูกค้าโดยตรง ซึ่งกำลังได้รับความสนใจอย่างมากจากผู้ประกอบการ และนักลงทุนในกลุ่มอีคอมเมิร์ซ ที่ต้องการลดต้นทุนด้านการขนส่งและการบริการที่ได้ประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อสนับสนุนและช่วยธุรกิจได้เติบโตไปด้วยกัน” นายวิชัยกล่าว

นอกจากนี้ โกลบเทค มีแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตอบโจทย์กับธุรกิจการขนส่งมากยิ่งขึ้น โดยการพัฒนาข้อมูลแผนที่สำหรับรถบรรทุก (Truck Map) โดยเฉพาะ เพื่อรองรับการเชื่อมต่อข้อมูลในการวางแผนงาน การจัดลำดับการขนส่ง พร้อมรองรับระบบ TMS หรือ Transportation Management System อย่างครบครัน รวมถึงรองรับการเชื่อมต่อเพื่อยกระดับแอปพลิเคชัน ซึ่งสามารถที่จะกำหนดน้ำหนัก ความสูง ( Weight & Height), พื้นที่ลาดชัน (Slope Area), ข้อมูลค่าผ่านทาง (Toll Fare), ข้อมูลจุดพักรถ (Rest Area), ข้อจำกัดในการใช้ถนนตามช่วงเวลา (Restriction) เพื่อเพิ่มความสามารถให้ครอบคลุมการใช้งานมากที่สุด รวมถึงยังมีแผนพัฒนาการเพิ่มฟังก์ชันการชำระเงินการใช้งาน NOSTRA Online Map Service แบบออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ ซึ่งผู้ใช้งานสามารถกำหนดปริมาณการใช้งาน และค่าใช้จ่ายได้ด้วยตนเอง

และ 2.) NOSTRA GeoData & Location Content ข้อมูลความความละเอียดสูงสำหรับการวิเคราะห์กลยุทธค้นหาพื้นที่ศักยภาพเชิงธุรกิจ เพื่อปรับกลยุทธ์และทิศทางของธุรกิจให้แม่นยำมากขึ้น ด้วยการใช้งานข้อมูลประกอบการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่ได้รับความสนใจและกระแสตอบรับดีในช่วงปีที่ผ่านมา ซึ่งสามารถช่วยค้นหาพื้นที่ศักยภาพเชิงธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะธุรกิจกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ โดยการใช้งานร่วมกับซอฟต์แวร์ทางด้าน Business Intelligence และ Visualization ได้หลากหลายขึ้น ตอบโจทย์ธุรกิจทั้งขนาดกลางและขนาดย่อม นำไปใช้ขับเคลื่อนองค์กร เพื่อช่วยสนับสนุนการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ โดยในปีนี้ โกลบเทค มุ่งพัฒนาคอนเทนต์เชิงลึก (Extra Content) เพื่อการใช้งานในกลุ่มการวิเคราะห์เชิงการตลาดของกลุ่มธุรกิจรีเทลมากขึ้น เพื่อตอบรับความต้องการของลูกค้าที่ต้องใช้ข้อมูลที่มีความถูกต้องแม่นยำสูง เหมาะสำหรับการวิเคราะห์เชิงลึก เพื่อการวางแผนทิศทางของธุรกิจให้มีประสิทธิภาพต่อไป โดยล่าสุด โกลบเทค มีแผนจัดทำข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์สำหรับการวางจำหน่ายบน ESRI Market place และ ArcGIS Living Atlas of the World เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถเลือกใช้ข้อมูลได้อย่างหลากหลายและเข้าถึงลูกค้าทั่วโลกได้มากยิ่งขึ้น

อย่างไรก็ดี นอกจากการให้ความสำคัญกับการพัฒนาแพลตฟอร์มต่าง ๆ แล้ว โกลบเทค ยังให้ความสำคัญกับการสร้างความร่วมมือระหว่างพันธมิตรทางธุรกิจ ที่มีส่วนในการพัฒนาเทคโนโลยีของประเทศให้มีการเติบโตยิ่งขึ้น อีกทั้ง ยังได้พัฒนากระบวนการภายในของบริษัทฯ ให้สอดรับกับเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั่วโลก เช่น การพัฒนาศักยภาพของพนักงาน พัฒนาการจัดการดูแลบุคลากร สร้างการสืบต่อความรู้ความสามารถอย่างเป็นระบบ รวมถึงการปรับปรุงกระบวนการภายในให้เกิดการเรียนรู้และรวดเร็ว ตลอดจนการใช้เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพและทันสมัย ตามกรอบแนวคิดในการขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน  โดย Vision บริษัทในปีนี้ “เราจะเป็นผู้นำด้านนวัตกรรม Location Intelligence Content ​เพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคมไทย”​โกลบเทค มีความมุ่งมั่นที่จะนำความเชี่ยวชาญและเทคโนโลยีมาพัฒนาโซลูชัน เพื่อสนับสนุนการบริการที่ตอบโจทย์ความต้องการสูงสุดของธุรกิจ ล้วนเป็นความท้าทายและเป้าหมายในการช่วยยกระดับให้ธุรกิจเติบโตไปด้วยกัน

หน่วยงานหรือองค์กรสนใจสามารถเข้าไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม

 NOSTRA GeoData & Location Contents  คลิก https://www.nostramap.com/geodata/

NOSTRA Online Map Service คลิก https://www.nostramap.com/mapservice/

หรือสามารถขอรับ Map API Key สำหรับการทดลองใช้งาน Overview | NOSTRA Developer (nostramap.com)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Marketing.nostra@cdg.co.th

…………………………………………………………………………………….………………………

เกี่ยวกับ บริษัท โกลบเทค จำกัด

บริษัท โกลบเทค จำกัด ในกลุ่มบริษัท ซีดีจี ผู้นำการให้บริการโซลูชันด้านข้อมูลแผนที่ดิจิทัล และ Location Contents ที่มีความละเอียด ถูกต้อง และทันสมัยสูงสุด ครอบคลุมภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN)  ภายใต้แบรนด์ “นอสตร้า”  (NOSTRA) ที่รองรับการใช้งานในรูปแบบออฟไลน์ร่วมกับระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) บริการแผนที่ออนไลน์ NOSTRA Online Map Services และบริการข้อมูลแผนที่นำทางอันดับ 1 ในตลาดระบบจีพีเอสในรถยนต์มากกว่า 10 ปี ปัจจุบันร่วมมือกับพาร์ทเนอร์ เพื่อขยายตลาดการให้บริการทางด้าน Data Analytics, IoT and Smart Solutions.  ข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.nostramap.com

#NOSTRAmap #แผนที่นอสตร้าละเอียดแม่นยำสูงสุด #NOSTRAforBusiness #LocationContent

…………………………………………………………………………………….………………………

เกี่ยวกับ กลุ่มบริษัท ซีดีจี

กลุ่มบริษัทซีดีจี (CDG Group) ผู้ให้บริการด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจรแก่องค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน ดำเนินธุรกิจมายาวนานกว่า 50 ปี ในการให้บริการด้านไอทีโซลูชันที่เป็นเลิศ ตั้งแต่การให้คำปรึกษา ออกแบบระบบ พัฒนา จัดหาอุปกรณ์ พร้อมติดตั้งระบบฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และแอปพลิเคชันต่างๆ เพื่อให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ทุกรูปแบบ ตลอดจนบริการฝึกอบรมให้แก่บุคลากรในองค์กรของลูกค้าให้พร้อมนำไปปฏิบัติงานได้ทันที ภายใต้วิสัยทัศน์ ผู้ให้บริการเทคโนโลยีโซลูชันที่ใช้งานได้จริง ที่มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตและแก้ปัญหาให้แก่สังคมอย่างสร้างสรรค์เพื่อชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.cdg.co.th

#CDGGroupThailand

ข่าวและกิจกรรม

NOSTRA LOGISTICS ส่งผลิตภัณฑ์หนุน 3 กลุ่มโลจิสติกส์ – ซัพพลายเชน ปักธงผู้นำเทคโนโลยีซัพพลายเชนอัจฉริยะครบวงจร

นอสตร้า โลจิสติกส์ พันธมิตรทางธุรกิจชั้นนำด้านการให้บริการเทคโนโลยีซัพพลายเชนอัจฉริยะ เผยอุตสาหกรรมการขนส่งและโลจิสติกส์โลกโตต่อเนื่อง ล่าสุดลุยพัฒนาผลิตภัณฑ์หนุน 3 กลุ่มผู้ประกอบการด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ครอบคลุม 1.ผู้ประกอบการธุรกิจที่จัดการงานขนส่งด้วยตนเอง 2.ผู้ประกอบการธุรกิจที่ให้บริการขนส่ง มีกลุ่มรถของตัวเอง และมีกลุ่มรถของผู้รับจ้างช่วงงานขนส่งร่วมด้วย และ 3.ผู้ประกอบการธุรกิจที่ให้บริการขนส่ง หรือการรับจ้างช่วงงานขนส่ง

Esri แนะใช้เทคโนโลยี GIS ช่วยพัฒนาความยั่งยืนขององค์กร ขานรับเทรนด์ ESG

Esri สบโอกาส แนะนำเทคโนโลยี GIS ปรับใช้ ช่วยพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนตามแนวคิด ESG หรือ Environment Social และ Governance โชว์เคสธุรกิจใช้ GIS ดำเนินธุรกิจแบบคำนึงถึงความรับผิดชอบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล หวังช่วยสร้างความน่าเชื่อถือให้กับธุรกิจ โดยเฉพาะกับนักลงทุนที่ปัจจุบันมีแนวโน้มให้ความสำคัญในการลงทุนแบบยั่งยืน พบการศึกษาของ Global Impact Investing Network เกี่ยวกับมุมมองนักลงทุนสถาบันรายใหญ่ของโลก 300 ราย พบนักลงทุนกว่า 68% เลือกลงทุนในบริษัทที่ให้ความสำคัญกับ ESG และจากข้อมูล Royal Bank of Canada ที่สำรวจความคิดเห็นสถาบันการเงินขนาดใหญ่ พบ 45% ของกลุ่มตัวอย่างคาดหวังผลตอบแทนสูงขึ้น จากการลงทุนในบริษัทที่ให้ความสำคัญกับ ESG

“NOSTRA” จับมือ “กรมทางหลวง” ปักหมุด 106 จุดบริการที่พักริมทางทั่วไทย รับหยุดยาว อำนวยความสะดวกและความปลอดภัยให้แก่ประชาชนที่เดินทางช่วงฤดูฝนนี้

NOSTRA ผู้ให้บริการข้อมูลแผนที่ดิจิทัล โลเคชันคอนเทนต์ และแอปพลิเคชัน NOSTRA โดย บริษัท โกลบเทค จำกัด ร่วมกับ กรมทางหลวง นำข้อมูลตำแหน่งจุดบริการที่พักริมทางทั่วไทย มาแสดงบนแผนที่เพื่ออำนวยความสะดวกและสนับสนุนด้านความปลอดภัยในการขับขี่ยานพาหนะบนทางหลวง เพื่อป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน

ESRI เสนอนวัตกรรมดิจิทัล บริหารงานท้องถิ่นแก้ไขฉับไว บริการประชาชนตรงใจ ด้วยเทคโนโลยี GIS

Esri ผู้นำด้าน Location Intelligence การวิเคราะห์ภูมิสารสนเทศในมุมมองใหม่ ด้วยความเชี่ยวชาญในการพัฒนา ArcGIS ซอฟต์แวร์ชั้นนำระดับโลก เสนอนวัตกรรมริหารจัดการเมืองระดับท้องถิ่น ยกระดับการบูรณาการฐานข้อมูลสู่ Smart City ตัวช่วยวิเคราะห์ข้อมูล พร้อมประมวลผลผ่าน Dashboard ยกระดับการวางแผนการบริหารงาน ทั้งแบบองค์รวม และเฉพาะหน่วยงานย่อยต่างๆ ผ่านแอปพลิชันแบบ Low-code No -code เสนอข้อมูลรอบด้านสำหรับผู้บริหารเพื่อการตัดสินใจเพื่อการแก้ปัญหาอย่างตรงจุด ให้บริการดูแลประชาชนอย่างเต็มประสิทธิภาพ

แจกพิกัดสายบุญ 30 วัดทั่วไทย NOSTRA ชวนไหว้พระ ขอพรต้อนรับปีใหม่ไทย 2566

บริษัท โกลบเทค จำกัด ผู้ให้บริการข้อมูลแผนที่ดิจิทัล Location Content และแอปพลิเคชัน NOSTRA รวบรวมข้อมูลพิกัด 30 วัดทั่วประเทศไทย ที่ต้องลองไปเยือนสักครั้ง ชวนประชาชนชาวไทย ไหว้พระ ขอพรต้อนรับปีใหม่ไทย 2566

NOSTRA LOGISTICS เผย 3 เทรนด์เทคโนโลยีขนส่งโลจิสติกส์มาแรงในปี 2566 ย้ำใช้เทคโนโลยี เสริมแกร่งบริหารจัดการโลจิสติกส์ มุ่งสร้างระบบนิเวศอย่างยั่งยืน

นอสตร้า โลจิสติกส์ ผู้พัฒนาโซลูชันและแพลตฟอร์มด้านการบริหารจัดการงานขนส่งและโลจิสติกส์ และระบบบริหารจัดการขนส่งอัตโนมัติครบวงจร เปิดเผย 3 เทรนด์เทคโนโลยีการขนส่งและโลจิสติกส์ที่น่าจับตาประจำปี 2566