th

Navigation Products

กลุ่มบริษัทซีดีจี เป็นตัวแทนหลักในการขายสินค้า พร้อมให้บริการหลังการขายของ บริษัท การ์มิน คอร์ปอเรชั่น
จำกัด ผู้บุกเบิกและเชี่ยวชาญในการสร้างเครื่องมือนำทางจากแผนที่ดาวเทียม ด้วยสัญญาณดาวเทียม (Global Positioning System: GPS) ที่มียอดขายมากเป็นอันดับหนึ่งของโลก

Company: GT GISC

BACK TO TOP