Computer Peripheral and Supplies Limited

บริษัท คอมพิวเตอร์ เพอริเฟอรัล แอนด์ ซัพพลายส์ จำกัด

บริษัท คอมพิวเตอร์ เพอริเฟอรัล แอนด์ ซัพพลายส์ จำกัด เป็นหนึ่งในกลุ่มบริษัทซีดีจีและก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2530 บริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการพิมพ์ที่ครอบคลุมและหลากหลาย และระบบ Auto-ID ที่ทันสมัย โดยให้บริการหลักด้านโซลูชันงานพิมพ์ทั้งระบบความเร็วสูง และระบบงานพิมพ์แบบต่อเนื่อง เช่น เครื่องพิมพ์ความเร็วสูงชนิด Line Printer เครื่องพิมพ์ High Speed Laser Printer พร้อมทั้งบริการออกแบบโซลูชันและจัดหาอุปกรณ์ในระบบ Auto-ID ทั้งหมด เช่น เครื่องพิมพ์ และเครื่องอ่านข้อมูล Barcode เครื่องบันทึกข้อมูล เครื่องถอดรหัส เครื่องพิมพ์บัตรที่รองรับการใช้งานในรูปแบบต่าง ๆ ในรูปแบบของ RFID บัตรอัจฉริยะ (Smart Card) และบัตรแถบแม่เหล็ก เป็นต้น รวมไปถึงกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เช่น งานผลิตสติ๊กเกอร์ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานภายใต้แบรนด์ “LabelDD.com” เพื่อสนับสนุนการทำงานของลูกค้าอย่างครอบคลุมครบวงจร อีกทั้งในปัจจุบันทางบริษัทฯ ได้มีการขยายงานเพิ่มเติมในส่วนของระบบประตูอัตโนมัติ ซึ่งเป็นระบบควบคุมการเข้า-ออกภายในอาคาร สถานที่ สำนักงาน รวมไปถึงหน่วยงานต่าง ๆ ให้มีความทันสมัย ยกระดับความปลอดภัยของระบบอาคาร จัดระบบการเข้าออกอาคารหรือสถานที่ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย และสร้างความน่าเชื่อถือมากขึ้น

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีบุคลากรที่มีความชำนาญมากกว่า 150 คน และได้รับความไว้วางใจจากองค์กรในหลากหลายอุตสาหกรรมทั้งจากภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน ด้วยความมุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนธุรกิจให้เจริญเติบโตไปพร้อมกับก้าวทันเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง

ตัวอย่างความสำเร็จที่ผ่านมา

 • กรมสรรพากร เลือกใช้เครื่องพิมพ์ Line Printer แบรนด์ Printronix เพื่อติดตั้งให้กับสรรพากรเขตทั่วประเทศ
 • สำนักงานประกันสังคม เลือกใช้เครื่องพิมพ์ Line Printer แบรนด์ Printronix สำหรับงานพิมพ์บัตรรับรองสิทธิของผู้ประกันตนทั่วประเทศ
 • บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) เลือกใช้เครื่องพิมพ์ Line Printer แบรนด์ Printronix สำหรับงานพิมพ์ใบกำกับภาษี หรือใบงานต่าง ๆ ให้กับทุกสาขาทั่วประเทศ
 • บริษัท เนสท์เล่ (ประเทศไทย) จำกัด เลือกใช้เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด แบรนด์ Printronix เพื่อพิมพ์ฉลากบาร์โค้ด ฉลากสติ๊กเกอร์ต่าง ๆ ใช้ในกระบวนการผลิตสินค้า และกระบวนการ Finished Goods ก่อนส่งต่อไปยังแผนกบรรจุสินค้า
 • บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) เลือกใช้เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด แบรนด์ Printronix เพื่อพิมพ์ฉลากบาร์โค้ด ในส่วนของงานผลิตและจำหน่าย ที่ภายในโรงงาน ศูนย์กระจายสินค้า และสาขาทั่วประเทศ
 • บริษัท เอ็นเอ็มบี-มินีแบ ไทย จำกัด สำนักงานใหญ่ เลือกใช้เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด แบรนด์ Sato พิมพ์ฉลากบาร์โค้ด และเครื่องอ่านบาร์โค้ดไร้สาย (Wireless Scanner) ในการอ่านข้อมูลบาร์โค้ดบนฉลาก เพิ่มความแม่นยำ และรวดเร็วในการทำงาน
 • บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เลือกใช้เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด แบรนด์ Printronix พิมพ์ฉลากบาร์โค้ด และเครื่องอ่านบาร์โค้ดไร้สาย แบรนด์ Zebra รุ่นอุตสาหกรรม (Industrial Grade) ที่มีความแข็งแกร่งทนทาน สำหรับทุกขั้นตอนสำคัญของการผลิตภายในโรงงานและคลังสินค้า
 • บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด เลือกใช้ระบบบริหารจัดการควบคุม Gate Access Control กำหนดบุคคลเข้า-ออกได้อย่างแม่นยำ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเข้าใช้บริการและการรักษาความปลอดภัย
 • โรงเรียนสาธิตนานาชาติ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เลือกใช้บริการระบบไม้กั้นอัตโนมัติ 7 ช่องทาง (Turnstile Gate) และระบบไม้กั้นรถยนต์อัตโนมัติด้วยวิธีการอ่านป้ายทะเบียนรถยนต์ ช่วยป้องกันอันตรายในการเข้า-ออกรถยนต์ และเพิ่มความปลอดภัยในการเข้าภายในสถานที่
 • พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานคร เลือกใช้บริการติดตั้งประตูอัตโนมัติบริเวณทางเข้าพิพิธภัณฑ์ในรูปแบบประตูปีกผีเสื้อ/ประตูปีกนก (Flap Gate) และบานสวิง (Swing Gate) เพื่อจัดระเบียบ ตรวจสอบจำนวนบุคคล และเป็นข้อมูลในการเข้าเยี่ยมชม
 • โครงการพระราชดำริ อ่างเก็บน้ำดอกกราย (พิพิธภัณฑ์โครงการของรัชกาลที่ 9 ) จ. ระยอง ติดตั้งประตูอัตโนมัติบริเวณทางเข้าพิพิธภัณฑ์ในรูปแบบประตูกั้นทางเข้า-ออกแบบบานสวิง (Swing Gate) ที่ปรับขนาดของช่องทางเดินได้ พร้อมช่องบริการพิเศษสำหรับผู้พิการ

ติดต่อเรา

บริษัท คอมพิวเตอร์ เพอริเฟอรัล แอนด์ ซัพพลายส์ จำกัด สำนักงานใหญ่
ที่อยู่: 244 ซอยพัฒนาการ 53 แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
โทรศัพท์: 0-2322-9535 กด 9, 0-2722-4040 , 0-2322-7986
โทรสาร: 0-2322-7990
เว็บไซต์: www.cps.co.th, www.labeldd.com