โครงการจัดทำฐานข้อมูลการโต้ตอบกับผู้ใช้งานด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ เพื่อวางแผนการใช้ที่ดินสำหรับเกษตรรายแปลง กรมพัฒนาที่ดิน

ผสานเทคโนโลยีอัจฉริยะเพื่อองค์ความรู้ที่เข้าถึงง่าย

กลุ่มบริษัทซีดีจี ร่วมกับกรมพัฒนาที่ดินพัฒนาระบบให้บริการข้อมูล ซึ่งเป็นการจัดทำฐานข้อมูลการโต้ตอบเพื่อให้ความรู้ในการวางแผนการใช้ที่ดินสำหรับเกษตรรายแปลง โดยผสานเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) เทคโนโลยีการเรียนรู้ของคอมพิวเตอร์อัตโนมัติ (Machine Learning) และการบูรณาการข้อมูลต่าง ๆ จากกรมพัฒนาที่ดิน เช่น ข้อมูลกลุ่มชุดดิน ข้อมูลการใช้ที่ดิน ข้อมูลแหล่งน้ำกรมพัฒนาที่ดิน ข้อมูลคำแนะนำการใช้ปุ๋ย ข้อมูลเขตความเหมาะสมสำหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจ ข้อมูลเทคโนโลยีชีวภาพ ข้อมูลวิเคราะห์ดิน ข้อมูลงานบริการ และข้อมูลจากแอปพลิเคชันของกรมฯ

นอกจากนั้น กลุ่มบริษัทฯ ยังได้พัฒนาการให้บริการข้อมูลภาครัฐผ่านสื่อสังคมออนไลน์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในสื่อสารข้อมูลทางเกษตรผ่านช่องทาง Line Chatbot “น้องดินดี” และ Facebook Messenger “คุยกับน้องดินดี” เพิ่มความสะดวกให้แก่เกษตรกร ประชาชนทั่วไป และผู้ประกอบการในการติดต่อสอบถามได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งยังเป็นการสร้างคลังความรู้ (Knowledge Base) และทราบถึงความต้องการและพฤติกรรมของเกษตรกรและประชาชนเพื่อทำการวิเคราะห์และนำไปประยุกต์ใช้ต่อไป

ข่าวและกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

NOSTRA LOGISTICS ส่งผลิตภัณฑ์หนุน 3 กลุ่มโลจิสติกส์ – ซัพพลายเชน ปักธงผู้นำเทคโนโลยีซัพพลายเชนอัจฉริยะครบวงจร

นอสตร้า โลจิสติกส์ พันธมิตรทางธุรกิจชั้นนำด้านการให้บริการเทคโนโลยีซัพพลายเชนอัจฉริยะ เผยอุตสาหกรรมการขนส่งและโลจิสติกส์โลกโตต่อเนื่อง ล่าสุดลุยพัฒนาผลิตภัณฑ์หนุน 3 กลุ่มผู้ประกอบการด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ครอบคลุม 1.ผู้ประกอบการธุรกิจที่จัดการงานขนส่งด้วยตนเอง 2.ผู้ประกอบการธุรกิจที่ให้บริการขนส่ง มีกลุ่มรถของตัวเอง และมีกลุ่มรถของผู้รับจ้างช่วงงานขนส่งร่วมด้วย และ 3.ผู้ประกอบการธุรกิจที่ให้บริการขนส่ง หรือการรับจ้างช่วงงานขนส่ง

NOSTRA LOGISTICS เผย 3 เทรนด์เทคโนโลยีขนส่งโลจิสติกส์มาแรงในปี 2566 ย้ำใช้เทคโนโลยี เสริมแกร่งบริหารจัดการโลจิสติกส์ มุ่งสร้างระบบนิเวศอย่างยั่งยืน

นอสตร้า โลจิสติกส์ ผู้พัฒนาโซลูชันและแพลตฟอร์มด้านการบริหารจัดการงานขนส่งและโลจิสติกส์ และระบบบริหารจัดการขนส่งอัตโนมัติครบวงจร เปิดเผย 3 เทรนด์เทคโนโลยีการขนส่งและโลจิสติกส์ที่น่าจับตาประจำปี 2566

NOSTRA LOGISTICS ชู MMS แอปพลิเคชันตรวจสอบและซ่อมบำรุงรถ-ลดเสี่ยงอุบัติเหตุ ตอบโจทย์บริหารโลจิสติกส์เรียลไทม์ ตัวช่วยจัดการดูแลรถขนส่งครบวงจร

นอสตร้า โลจิสติกส์ ผู้พัฒนาโซลูชันและแพลตฟอร์มด้านการบริหารจัดการงานขนส่งและโลจิสติกส์ และระบบบริหารจัดการขนส่งอัตโนมัติ หรือ NOSTRA LOGISTICS TMS เผยรายงานสถิติธุรกิจบริการขนส่งสินค้าทางถนนโตกว่า 3-5% เสริมด้วยข้อมูลการใช้การขนส่งของไทยในการขนส่งทางถนนมีสัดส่วนสูงถึง 79.7% ของปริมาณขนส่งสินค้ารวม ชี้การขนส่งทางถนนเป็นที่ต้องการสูงในธุรกิจต่างๆ แต่มาพร้อมความเสี่ยงปัจจัยต้นทุนด้านราคาน้ำมัน การดูแลรถ ฯลฯ

NOSTRA LOGISTICS เผย 3 ปัจจัยเสี่ยงอุบัติเหตุทางถนน ส่งสุดยอดเทคโนโลยีกล้องติดรถ All In One เพิ่มความปลอดภัยงานขนส่งและโลจิสติกส์

นอสตร้า โลจิสติกส์ ผู้พัฒนาโซลูชันและแพลตฟอร์มด้านการบริหารจัดการงานขนส่งและโลจิสติกส์ และระบบบริหารจัดการขนส่งอัตโนมัติ หรือ NOSTRA LOGISTICS TMS เผยปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนมี 3 ปัจจัยหลัก คือ 1. ผู้ขับรถ 2. ยานพาหนะ และ 3. ถนนและสิ่งแวดล้อม พบจำนวนอุบัติเหตุที่เกิดจากรถบรรทุกรวม 563 ครั้งในปี 64 เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.74% จากปีก่อน ล่าสุด นอสตร้า โลจิสติกส์ พัฒนา NOSTRA LOGISTICS All In One สุดยอดเทคโนโลยีกล้องติดรถขนส่ง ภายใต้ เทเลเมติกส์โซลูชั่น เพื่อเพิ่มความปลอดภัยงานขนส่งและโลจิสติกส์

นอสตร้าโลจิสติกส์ เผย NOSTRA LOGISTICS TMS มีผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้นกว่า 150% ชูจุดเด่นช่วยลดต้นทุนขนส่ง เล็งขยายบริการเพิ่ม รองรับแผนพัฒนาธุรกิจสู่อาเซียน

นอสตร้า โลจิสติกส์ ผู้พัฒนาโซลูชันและแพลตฟอร์มด้านการบริหารจัดการงานขนส่งและโลจิสติกส์ และระบบบริหารจัดการขนส่งอัตโนมัติ หรือ NOSTRA LOGISTICS TMS เผยผู้ประกอบการธุรกิจขนส่งโลจิสติกส์และซัพพลายเชนวางใจเลือกใช้ NOSTRA LOGISTICS TMS เพิ่มขึ้นกว่า 150% เมื่อเทียบกับปี 2564 ที่ผ่านมา