Lifestyle Products

img-cat

แอปพลิเคชัน JS100 บริษัท แปซิฟิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด สถานีวิทยุ จส.100

BY gt

กลุ่มบริษัทซีดีจี ร่วมกับสถานีวิทยุยอดนิยม JS100 พัฒนาแอปพลิเคชัน JS100 ภายใต้แนวคิดเพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัย (JS100 Application “Road Safety Life Safety”) ตอบโจทย์การใช้งานในชีวิตประจำวัน และเป็นการยกระดับการให้บริการด้วยการผสานเทคโนโลยีแผนที่จาก NOSTRA เพื่อการระบุตำแหน่งและข้อมูลของผู้ใช้งานอย่างแม่นยำ จึงช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินตลอด 24 ชม. ผู้ใช้ยังสามารถตรวจเช็กสภาพการจราจร อุบัติเหตุ เหตุการณ์สำคัญ และข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ได้ด้วยตนเอง และเป็นแอปพลิเคชันที่สามารถใช้งานได้ทั้งบนระบบ iOS และ Android นอกจากนั้น กลุ่มบริษัทฯ ยังได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการบันทึกรายงานและการแจ้งการจราจรและเหตุการณ์บนท้องถนน เป็นระบบบันทึกรายงานผ่าน Web EMS ซึ่งสามารถแสดงผลบนแผนที่ได้ทันที จึงเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการแก้ปัญหา และให้การช่วยเหลือ

แอปพลิเคชันรีวิวร้านอาหารยอดนิยม บริษัท วงใน มีเดีย จำกัด

BY gt

กลุ่มบริษัทซีดีจี ร่วมกับบริษัทวงใน มีเดีย จำกัด พัฒนาข้อมูลแผนที่ของร้านค้าต่าง ๆ บนแอปพลิเคชัน Wongnai ครอบคลุมทั่วประเทศไทย อาทิ ร้านอาหาร ร้านเสริมสวย สปา และซาลอน ซึ่งข้อมูลที่เผยแพร่นั้นเป็นการผสมผสานระหว่างข้อมูลจากการรีวิวของผู้บริโภค และข้อมูลแผนที่ที่มีความแม่นยำสูงสุด ทำให้แอปพลิเคชัน Wongnai ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการใช้บริการ ทั้งยังเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง น่าเชื่อถือ และเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งานอย่างแท้จริง

แอปพลิเคชัน THAILAND Tourism Map (TAT App) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

BY gt

กลุ่มบริษัทซีดีจี ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยพัฒนาแอปพลิเคชันภายใต้ชื่อ “THAILAND TOURISM MAP” เสมือนพกคู่มือนำเที่ยวประเทศไทย โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริม เผยแพร่ แหล่งท่องเที่ยวในไทยให้เป็นที่รู้จักในหมู่ชาวไทย และของชาวต่างชาติ ผ่านข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวในภาคใต้ทั้ง 14 จังหวัด พร้อมแนะนำทริปการท่องเที่ยวประเภทต่าง ๆ โดยผู้ใช้งานสามารถมั่นใจได้ว่าข้อมูลแผนที่ภายในแอปพลิเคชันมีความละเอียด และแม่นยำจาก NOSTRA Map ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ สามารถใช้งานได้ทุกแพลตฟอร์ม

โครงการพัฒนา Mobile Application การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

BY gt

กลุ่มบริษัทซีดีจี ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยพัฒนา Mobile Application ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ภายใต้ชื่อ Amazing Thailand Application พร้อมพัฒนาระบบให้บริการข้อมูลในรูปแบบ Open Data Platform แก่กลุ่มนักพัฒนาทั่วไปสามารถนำข้อมูลต่าง ๆ ของ ททท. ไปแสดงผลบนแอปพลิเคชัน หรือเว็บแอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นเองได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้นผ่าน Application Programing Interface (API) ที่สามารถเรียกข้อมูลได้หลากหลาย เช่น ผู้ประกอบการร้านค้าและสินค้าที่ระลึก ผู้ประกอบการร้านอาหาร ผู้ประกอบการโรงแรมและที่พัก แหล่งท่องเที่ยว เทศกาลและงานประเพณี พิกัด และเส้นทางการท่องเที่ยว ซึ่งแอปพลิเคชัน Amazing Thailand Application ภายใต้แนวคิด One Application for Tourism สามารถตอบสนองการใช้งานได้ครอบคุลมรอบด้าน และอัดแน่นด้วยข้อมูลด้านการท่องเที่ยวที่ครัน เช่น รายละเอียดของแหล่งท่องเที่ยว ที่พัก ร้านอาหาร ตลอดจนกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวต่าง ๆ จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

โครงการพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อนำเสนอข้อมูลการท่องเที่ยวโดยชุมชน องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

BY gt

กลุ่มบริษัทซีดีจี ร่วมกับองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) พัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อนำเสนอข้อมูลการท่องเที่ยวโดยชุมชน (Community Based Tourism: CBT) โดยจัดทำตั้งแต่ระบบฐานข้อมูลการท่องเที่ยวโดยชุมชน ระบบที่สนับสนุนในการนำเข้าข้อมูลการท่องเที่ยวชุมชนแบบออนไลน์ และพัฒนา API เพื่อให้บริการข้อมูลไปยังระบบที่เกี่ยวข้องเพื่อนำข้อมูลไปบูรณาการและใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ ตลอดจนเว็บแอปพลิเคชันเพื่อแสดงผลข้อมูลการท่องเที่ยวโดยชุมชน

ระบบให้บริการข้อมูลของกรมการปกครองแชทบอท (Dopa Chatbot)

BY cdt

กลุ่มบริษัทซีดีจี พัฒนาระบบให้บริการข้อมูลที่ทำงานเชื่อมต่อกับระบบเว็บแชท (Web chat) สำหรับใช้งานบนเว็บไซต์ของกรมการปกครอง รองรับการสนทนาโต้ตอบภาษาไทย และรองรับจำนวนคำถามและจำนวนผู้ใช้งานได้ไม่จำกัด โดยสามารถให้บริการข้อมูลในประเด็นดังต่อไปนี้ ตอบคำถามที่พบบ่อย (FAQ) เกี่ยวกับคู่มือบริการประชาชน โดยอ้างอิงข้อมูลจากคู่มือบริการประชาชนบนหน้าเว็บไซต์กรมการปกครอง ติดตามสถานะเรื่องร้องเรียนผ่านศูนย์ดำรงธรรม โดยใช้หมายเลขอ้างอิงควบคู่กับหมายเลขประจำตัวประชาชน ตอบคำถามที่พบบ่อย (FAQ) เกี่ยวกับข้อมูลด้านการปกครองส่วนท้องถิ่นของจังหวัดและอำเภอต่าง ๆ ผ่านเว็บไซต์ http://www.amphoe.com/ และในกรณีที่แชทบอทไม่สามารถตอบคำถามได้ หรือผู้ใช้งานต้องการติดต่อเจ้าหน้าที่ แชทบอทสามารถส่งข้อมูลการติดต่อ พร้อมคำถามหรือปัญหาที่ผู้ใช้ต้องการสอบถามไปยังอีเมล์ของเจ้าหน้าที่ได้

1 2