ระบบการบริหารจัดการข้อมูลลูกค้าและระบบติดตามยานพาหนะ บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด

BY esri, gisc, gt

กลุ่มบริษัทซีดีจี ร่วมกับบริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด นำเทคโนโลยีสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) มาช่วยพัฒนาระบบในการบริหารจัดการ ตั้งแต่การปรับปรุงฐานข้อมูลลูกค้า การวางแผนเส้นทางการเดินทางพนักงานขาย การวางแผนการจัดส่งสินค้า รวมไปถึงการติดตามยานพาหนะเพื่อตรวจสอบสถานะการทำงานได้ทันที ซึ่งก่อนหน้านี้องค์กรได้ประสบปัญหาในการทำงาน เช่น การทับซ้อนพื้นที่การขายทำให้จำนวนร้านค้าในพื้นที่ไม่สอดคล้องกับจำนวนพนักงานขาย การปฏิบัติงานนอกแผนงาน ไม่สามารถตรวจสอบได้ ขาดการวางแผนในการเข้าเยี่ยมร้านค้า ทำให้พลาดโอกาสทางการขาย ภายหลังเมื่อนำระบบเทคโนโลยี GIS มาใช้โดยนำจุดเด่นเรื่อง Location Intelligence มาพัฒนารูปแบบการให้บริการ ตั้งแต่การนำข้อมูลแผนที่ฐานประเทศไทยจาก NOSTRA ในรูปแบบ Online Map Service มาเป็นแหล่งอ้างอิงตั้งต้นในการสร้างฐานข้อมูลลูกค้า รวมทั้งการใช้แผนที่ให้บริการแบบออนไลน์ผ่านอุปกรณ์สื่อสาร Smart Phone เพื่อใช้ในการเก็บตำแหน่งลูกค้า และนำข้อมูลมาวิเคราะห์วางแผนการจัดเส้นทางการเดินทาง รวมไปถึงการวางแผนการขนส่งสินค้า พร้อมติดตามยานพาหนะด้วยระบบ Tracking ทำให้สามารถตรวจสอบสถานะการทำงานได้แบบเรียลไทม์ สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทันที ทั้งยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน