บริหารต้นทุนโลจิสติกส์ เตรียมความพร้อมก้าวเข้าสู่ AEC

CDG Admin
07-05-2013

การรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC ของประเทศสมาชิกอาเซียนในปี 2558จะส่งผลให้มีการเปิดเสรีทางด้านการค้า การลงทุน ธุรกิจบริการ รวมถึงแรงงานมีฝีมือ โดยเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนต่างชาติโดยเฉพาะจากประเทศสมาชิกอาเซียนเข้ามาแข่งขันและเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในประเทศไทยมากขึ้น ในขณะเดียวกันผู้ประกอบการไทยก็สามารถเข้าไปลงทุนและสร้างส่วนแบ่งทางการตลาดในกลุ่มประเทศอาเซียนได้ รวมถึงสร้างโอกาสการค้ากับกลุ่มคู่ค้าสำคัญๆ อย่างเช่น ญี่ปุ่น จีน เกาหลี สหภาพยุโรป หรือสหรัฐอเมริกา โดยประเทศไทยจะต้องปรับตัวเพื่อรองรับกับบริบทการเปลี่ยนแปลงทั้งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบทบาทของภาครัฐและภาคเอกชน และยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย ซึ่งถือเป็นหนึ่งในเป้าหมายสำคัญเพื่อเตรียมการรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

การขนส่งแบบ “ไร้พรมแดน” ถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างโอกาสทางการค้าในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ประเทศไทยถือว่าได้เปรียบด้านภูมิศาสตร์ที่ตั้งอยู่กลางอาเซียน หากเพิ่มศักยภาพด้านโลจิสติกส์ให้สามารถรองรับการขยายตัวของตลาดไปสู่การค้าชายแดนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก็จะช่วยดึงฐานลูกค้าเข้ามาเพิ่มได้ ภาครัฐต้องเร่งพัฒนาโครงข่ายเส้นทางคมนาคมขนส่งทุกช่องทางให้เชื่อมออกสู่ประเทศเพื่อนบ้าน ตลอดจนเร่งพัฒนาคน ระบบไอที หรือระเบียบข้อกฎหมาย ขณะเดียวกันผู้ประกอบการธุรกิจการค้าไทยจำเป็นต้องปรับกระบวนการผลิตสินค้าให้ได้ประสิทธิภาพ มีต้นทุนที่สามารถรองรับการแข่งขันที่จะทวีความรุนแรงขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อทิศทางราคาพลังงานมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่องในระยะยาว

 

ผู้ประกอบการธุรกิจจะต้องปรับระบบการผลิตและการขนส่งให้สิ้นเปลืองพลังงานและเวลาให้น้อยลง เนื่องจากการบริหารจัดการการขนส่งที่ดีมีผลอย่างยิ่งต่อต้นทุนด้านโลจิสติกส์ ซึ่งถือเป็นต้นทุนก้อนใหญ่ของธุรกิจ ยิ่งไปกว่านั้นการบริหารงานขนส่งอย่างมีคุณภาพทั้งด้านการจัดส่งที่ตรงต่อเวลา สภาพของสินค้าที่ไม่บุบสลาย และการจัดส่งสินค้าได้อย่างครบถ้วนไม่สูญหายจะทำให้เกิดการบริการลูกค้าที่ดีขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาของธุรกิจที่ดียิ่งขึ้น

การบริหารจัดการการขนส่งช่วยลดต้นทุนค่าใช้จ่ายโลจิสติกส์ และเพิ่มศักยภาพการขนส่งและการบริการ 

ปัจจุบันมีเทคโนโลยีที่เข้ามาจัดการการบริหารกลุ่มรถและติดตามรถขนส่ง เรียกว่า Fleet Management and GPS Tracking System ซึ่งเป็นหนึ่งในเทคโนโลยีระบบบริหารงานขนส่ง มีประโยชน์มากมายทั้งด้านความปลอดภัย และการบริหารงานขนส่ง อาทิเช่น

  • การวางแผนจัดสรรการทำงานของรถขนส่ง ทำให้ใช้ระยะทางและเวลาในการกระจายสินค้าที่น้อยที่สุด
  • การติดตามตำแหน่งปัจจุบันของรถและพฤติกรรมการขับรถ เช่น วิ่งรถเร็วเกินความเร็วที่กำหนด วิ่งรถออกนอกเส้นทางที่วางแผนไว้ หรือการติดเซ็นเซอร์ตรวจสอบระดับน้ำมัน ระบบอุณหภูมิภายในตู้ขนส่งสินค้า โดยสามารถแจ้งเตือนมายังศูนย์ควบคุม ช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการขนส่งและทำให้ส่งสินค้าได้ภายในกำหนดเวลา
  • การวางแผนและปรับปรุงแผนงานขนส่งและการบำรุงรักษารถขนส่งจากข้อมูลรายงานประวัติการเดินรถ
  • การควบคุมค่าใช้จ่ายทั้งค่าน้ำมันเชื้อเพลิง และค่าซ่อมบำรุงรักษา
  • ความพึงพอใจของลูกค้าจากการบริการขนส่งที่มีมาตรฐานและสามารถควบคุมคุณภาพได้

สำหรับการเตรียมความพร้อมรับการเปิดเสรีอาเซียน ผู้ให้บริการระบบบริหารจัดการการขนส่งก็ได้พัฒนาระบบให้รองรับการทำงานบนเครือข่ายการสื่อสารระหว่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นระบบการสื่อสารไร้สายหรือระบบดาวเทียม และสามารถแสดงตำแหน่งยานพาหนะได้บนข้อมูลแผนที่ในกลุ่มประเทศอาเชียน ส่งผลให้ผู้ประกอบการธุรกิจสามารถบริหารงานขนส่งและติดตามรถขนส่งสินค้าได้ต่อเนื่อง ทั้งเส้นทางภายในประเทศและระหว่างประเทศ เช่น ลาว พม่า เวียดนาม มาเลเซีย โดยการลงทุนติดตั้งระบบก็มีค่าใช้จ่ายที่ไม่สูงจนเกินไป และสามารถใช้งานได้กับรถทุกประเภทไม่มีข้อจำกัดด้านเทคโนโลยีของรถแต่ละคัน

สำหรับการเตรียมความพร้อมรับการเปิดเสรีอาเซียน ผู้ให้บริการระบบบริหารจัดการการขนส่งก็ได้พัฒนาระบบให้รองรับการทำงานบนเครือข่ายการสื่อสารระหว่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นระบบการสื่อสารไร้สายหรือระบบดาวเทียม และสามารถแสดงตำแหน่งยานพาหนะได้บนข้อมูลแผนที่ในกลุ่มประเทศอาเชียน ส่งผลให้ผู้ประกอบการธุรกิจสามารถบริหารงานขนส่งและติดตามรถขนส่งสินค้าได้ต่อเนื่อง ทั้งเส้นทางภายในประเทศและระหว่างประเทศ เช่น ลาว พม่า เวียดนาม มาเลเซีย โดยการลงทุนติดตั้งระบบก็มีค่าใช้จ่ายที่ไม่สูงจนเกินไป และสามารถใช้งานได้กับรถทุกประเภทไม่มีข้อจำกัดด้านเทคโนโลยีของรถแต่ละคัน

ข่าวและกิจกรรม

NOSTRA LOGISTICS ส่งผลิตภัณฑ์หนุน 3 กลุ่มโลจิสติกส์ – ซัพพลายเชน ปักธงผู้นำเทคโนโลยีซัพพลายเชนอัจฉริยะครบวงจร

นอสตร้า โลจิสติกส์ พันธมิตรทางธุรกิจชั้นนำด้านการให้บริการเทคโนโลยีซัพพลายเชนอัจฉริยะ เผยอุตสาหกรรมการขนส่งและโลจิสติกส์โลกโตต่อเนื่อง ล่าสุดลุยพัฒนาผลิตภัณฑ์หนุน 3 กลุ่มผู้ประกอบการด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ครอบคลุม 1.ผู้ประกอบการธุรกิจที่จัดการงานขนส่งด้วยตนเอง 2.ผู้ประกอบการธุรกิจที่ให้บริการขนส่ง มีกลุ่มรถของตัวเอง และมีกลุ่มรถของผู้รับจ้างช่วงงานขนส่งร่วมด้วย และ 3.ผู้ประกอบการธุรกิจที่ให้บริการขนส่ง หรือการรับจ้างช่วงงานขนส่ง

Esri แนะใช้เทคโนโลยี GIS ช่วยพัฒนาความยั่งยืนขององค์กร ขานรับเทรนด์ ESG

Esri สบโอกาส แนะนำเทคโนโลยี GIS ปรับใช้ ช่วยพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนตามแนวคิด ESG หรือ Environment Social และ Governance โชว์เคสธุรกิจใช้ GIS ดำเนินธุรกิจแบบคำนึงถึงความรับผิดชอบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล หวังช่วยสร้างความน่าเชื่อถือให้กับธุรกิจ โดยเฉพาะกับนักลงทุนที่ปัจจุบันมีแนวโน้มให้ความสำคัญในการลงทุนแบบยั่งยืน พบการศึกษาของ Global Impact Investing Network เกี่ยวกับมุมมองนักลงทุนสถาบันรายใหญ่ของโลก 300 ราย พบนักลงทุนกว่า 68% เลือกลงทุนในบริษัทที่ให้ความสำคัญกับ ESG และจากข้อมูล Royal Bank of Canada ที่สำรวจความคิดเห็นสถาบันการเงินขนาดใหญ่ พบ 45% ของกลุ่มตัวอย่างคาดหวังผลตอบแทนสูงขึ้น จากการลงทุนในบริษัทที่ให้ความสำคัญกับ ESG

“NOSTRA” จับมือ “กรมทางหลวง” ปักหมุด 106 จุดบริการที่พักริมทางทั่วไทย รับหยุดยาว อำนวยความสะดวกและความปลอดภัยให้แก่ประชาชนที่เดินทางช่วงฤดูฝนนี้

NOSTRA ผู้ให้บริการข้อมูลแผนที่ดิจิทัล โลเคชันคอนเทนต์ และแอปพลิเคชัน NOSTRA โดย บริษัท โกลบเทค จำกัด ร่วมกับ กรมทางหลวง นำข้อมูลตำแหน่งจุดบริการที่พักริมทางทั่วไทย มาแสดงบนแผนที่เพื่ออำนวยความสะดวกและสนับสนุนด้านความปลอดภัยในการขับขี่ยานพาหนะบนทางหลวง เพื่อป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน

ESRI เสนอนวัตกรรมดิจิทัล บริหารงานท้องถิ่นแก้ไขฉับไว บริการประชาชนตรงใจ ด้วยเทคโนโลยี GIS

Esri ผู้นำด้าน Location Intelligence การวิเคราะห์ภูมิสารสนเทศในมุมมองใหม่ ด้วยความเชี่ยวชาญในการพัฒนา ArcGIS ซอฟต์แวร์ชั้นนำระดับโลก เสนอนวัตกรรมริหารจัดการเมืองระดับท้องถิ่น ยกระดับการบูรณาการฐานข้อมูลสู่ Smart City ตัวช่วยวิเคราะห์ข้อมูล พร้อมประมวลผลผ่าน Dashboard ยกระดับการวางแผนการบริหารงาน ทั้งแบบองค์รวม และเฉพาะหน่วยงานย่อยต่างๆ ผ่านแอปพลิชันแบบ Low-code No -code เสนอข้อมูลรอบด้านสำหรับผู้บริหารเพื่อการตัดสินใจเพื่อการแก้ปัญหาอย่างตรงจุด ให้บริการดูแลประชาชนอย่างเต็มประสิทธิภาพ

แจกพิกัดสายบุญ 30 วัดทั่วไทย NOSTRA ชวนไหว้พระ ขอพรต้อนรับปีใหม่ไทย 2566

บริษัท โกลบเทค จำกัด ผู้ให้บริการข้อมูลแผนที่ดิจิทัล Location Content และแอปพลิเคชัน NOSTRA รวบรวมข้อมูลพิกัด 30 วัดทั่วประเทศไทย ที่ต้องลองไปเยือนสักครั้ง ชวนประชาชนชาวไทย ไหว้พระ ขอพรต้อนรับปีใหม่ไทย 2566

NOSTRA LOGISTICS เผย 3 เทรนด์เทคโนโลยีขนส่งโลจิสติกส์มาแรงในปี 2566 ย้ำใช้เทคโนโลยี เสริมแกร่งบริหารจัดการโลจิสติกส์ มุ่งสร้างระบบนิเวศอย่างยั่งยืน

นอสตร้า โลจิสติกส์ ผู้พัฒนาโซลูชันและแพลตฟอร์มด้านการบริหารจัดการงานขนส่งและโลจิสติกส์ และระบบบริหารจัดการขนส่งอัตโนมัติครบวงจร เปิดเผย 3 เทรนด์เทคโนโลยีการขนส่งและโลจิสติกส์ที่น่าจับตาประจำปี 2566