Big Data & Analytics

Business Intelligence ผู้ช่วยอัจฉริยะสำหรับผู้บริหารทุกองค์กร

เพราะทุกวินาทีนั้นมีค่า กลุ่มบริษัทซีดีจีจึงออกแบบและพัฒนาระบบ Business Intelligence ระบบที่สามารถรวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อช่วยในการตัดสินใจของผู้บริหาร

อ่านต่อ

เปลี่ยนข้อมูลดิบให้สร้างประโยชน์ได้มหาศาลผ่านการจัดการ Big Data

เปลี่ยนข้อมูลของหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีอยู่อย่างมากมายให้นำมาใช้ประโยชน์ได้ผ่านการจัดการ Big Data

อ่านต่อ