GIS

GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEMS

เพิ่มทักษะด้าน GIS ให้นักเรียนนักศึกษา

ยกระดับการศึกษาด้วยเทคโนโลยี GIS ที่สามารถต่อยอดพัฒนาความรู้ให้กับนักเรียน นักศึกษา และบุคลากรด้านการศึกษา ให้สามารถใช้งานระบบ GIS รวมถึง Application พร้อมใช้งาน

อ่านต่อ

บริหารจัดการเมืองในทุกมิติ ขับเคลื่อนสู่สมาร์ทซิตี้อย่างเต็มรูปแบบด้วยเทคโนโลยี GIS

ก้าวแรกของการสร้างเมืองอัจฉริยะ (Smart City) เริ่มที่การนำเทคโนโลยี GIS หรือมิติด้านโลเคชัน เข้ามาเป็นสื่อกลางในการพัฒนาและบริหารจัดการเมืองในทุกมิติอย่างชาญฉลาด ทันสมัยและยั่งยืน

อ่านต่อ

ครบเครื่องเรื่องอสังหาฯ ด้วยแพลตฟอร์มที่ช่วยวิเคราะห์ข้อมูลด้านที่ดินอัจฉริยะ

สร้างข้อได้เปรียบด้านที่ดิน ด้วย ArcGIS แพลตฟอร์มด้านภูมิสารสนเทศที่เป็นที่ยอมรับและมีชื่อเสียงในระดับโลก

อ่านต่อ

สำรวจและทำแผนที่อย่างแม่นยำด้วยระบบโครงข่ายรังวัดสัญญาณดาวเทียม

เพิ่มขีดความสามารถให้การสำรวจและการทำแผนที่ด้วยโปรแกรมประมวลผลข้อมูลสำรวจที่มีความละเอียดสูง

อ่านต่อ

เก็บข้อมูลทางอากาศได้ง่าย ๆ ด้วยบริการจัดเก็บภาพถ่ายดาวเทียมที่ชัดเจนไร้รอยต่อ

ให้การเก็บข้อมูลทางอากาศชัดเจนและใช้งานได้ ด้วยบริการแผนที่ภาพถ่ายในรูปแบบดิจิทัล และแผนที่ภาพจากดาวเทียม

อ่านต่อ

เลือกทำเลที่ตั้งของโครงการและร้านค้าได้อย่างแม่นยำด้วยระบบวิเคราะห์พื้นที่

ตอบโจทย์นักธุรกิจด้วยระบบวิเคราะห์ศักยภาพของพื้นที่เพื่อหาทำเลที่เหมาะสมและดีที่สุดในการจัดตั้งโครงการ สาขา ร้านค้า ด้วยการรวบรวมข้อมูลประชากร (Demographic)

อ่านต่อ
1 2 3