th

Site Selection Suites

กลุ่มบริษัท CDG ให้บริการการวิเคราะห์ศักยภาพของพื้นที่ เพื่อหาทำเลที่ตั้งที่เหมาะสม และดีที่สุดในการจัดตั้งโครงการ สาขา ร้านค้า หรือแม้กระทั่งคลังสินค้าแห่งใหม่ ด้วยรูปแบบการจัดทำข้อมูลเชิงพื้นที่ในรูปแบบกริดขนาด 1×1 ตารางกิโลเมตร ประกอบกับข้อมูลตำแหน่งสถานที่สำคัญมากกว่า 1,700,000 จุดทั่วประเทศ ทำให้สามารถเลือกข้อมูลเชิงตำแหน่งที่เราสนใจมาเป็นปัจจัยและคำนวณจำนวนลงในกริด แสดงผลในรูปแบบ Heat Map ช่วยให้ข้อมูลมีความถูกต้องและใกล้เคียงกับความเป็นจริงเชิงพื้นที่มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังสามารถคำนวณค่าน้ำหนักเพิ่มเติมให้กับข้อมูลแต่ละปัจจัยตามความเหมาะสมของประเภทธุรกิจ เช่น บริเวณที่มีความหนาแน่นของกลุ่มบริษัท สำนักงาน หรือบริเวณใดบ้างที่อยู่ใกล้กับห้างสรรพสินค้า ร้านสะดวกซื้อ หรือทำเลในเชิงพาณิชยรรม เป็นต้น ซึ่งคำถามเหล่านี้สามารถตอบได้ด้วยข้อมูลการวิเคราะห์นี้ และหากกรณีที่มีพื้นที่ศักยภาพหลายแห่ง ในการทำ Site Selection ยังมีเครื่องมือเลือกพื้นที่ที่ดีที่สุด โดยคำนึงถึงระยะทาง หรือระยะเวลาในการเดินทางการเข้าถึงลูกค้าได้อีกด้วย

Company: GIS ESRI

BACK TO TOP