Esri เผย 2 เทรนด์เทคโนโลยี GIS น่าจับตาแห่งปี 2023 | UC2023

CDG Admin
07-08-2023

Esri เผยเทรนด์เทคโนโลยี GIS แห่งปี 3D Digital Twin (การจำลองเมืองเสมือนจริงในรูปแบบ 3 มิตินำไปสู่ Digital Twin) และ GeoAI (การยกระดับการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ที่ผนวกเข้ากับความสามารถของเทคโนโลยี AI) จากงาน User Conference 2023 ล่าสุด ที่มุ่งนำความรู้ด้าน GIS มาประยุกต์ใช้ สู่เป้าหมายการจัดการความท้าทายต่างๆ เพื่อความยั่งยืน

ปลื้ม “กรมเจ้าท่า” หน่วยงานไทยคว้ารางวัล SAG Awards ประจำปี 2566 จากการนำเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์ ArcGIS มาประยุกต์ใช้ในองค์กร เพื่อการทำงานภายในองค์กรได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เตรียมเปิดเวที Thai GIS User Conference 2023 หรือ TUC ครั้งที่ 27 สัมมนาเทคโนโลยี GIS ครั้งใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ในวันที่ 17 สิงหาคม 2566 ลงทะเบียนเข้างานได้แล้ววันนี้

 

ดร.ธนพร - ESRI Thailand

 

ดร.ธนพร ฐิติสวัสดิ์ ประธานบริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า งาน User Conference หรือ UC 2023 เป็นเวทีสัมมนาด้านเทคโนโลยี GIS ที่ใหญ่ที่สุดในโลก จัดโดยบริษัท อีเอสอาร์ไอ สหรัฐอเมริกา เป็นงานที่รวบรวมผู้ใช้งาน GIS กว่า 20,000 คนทั่วโลก โดยมุ่งหวังว่าจะนำเทรนด์เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในประเทศไทย

 

งาน UC 2023 นี้จัดขึ้นภายใต้ธีม GIS—Creating The World You Want to See

“สร้างโลกในแบบที่คุณอยากให้เป็น”

 

ภายในงานได้นำเสนอวิสัยทัศน์ด้านความสำคัญของการใช้เทคโนโลยี GIS โดย นายแจ็ค เดนเจอร์มอนด์ ผู้ก่อตั้งและประธานบริษัท อีเอสอาร์ไอ สหรัฐอเมริกา ที่กล่าวย้ำถึงโลกกำลังเผชิญความท้าทายที่ต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วน ซึ่งเทคโนโลยี GIS เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังที่ช่วยให้เข้าใจความซับซ้อนของโลกมนุษย์และธรรมชาติ และเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่จะถูกนำมาใช้เพื่อจัดการปัญหาแบบองค์รวม ช่วยจัดการกับความท้าทายต่าง ๆ สู่การสร้างอนาคตที่ดีขึ้นและเพื่อโลกที่มีความยั่งยืนมากขึ้น โดยทั้งเทคโนโลยี GIS และผู้เชี่ยวชาญด้าน GIS รวมไปถึงทุกคน ล้วนมีบทบาทสำคัญที่จะช่วยสร้างโลกที่ยั่งยืนนี้ให้เกิดขึ้นได้

 

UC2023

 

สำหรับเทรนด์เทคโนโลยี GIS ที่เป็นไฮไลท์ในงาน ได้มีการกล่าวถึง 3D Digital Twin การสร้าง 3D Map สามารถเห็นเมืองในรูปแบบ 3 มิติด้วยการนำข้อมูลเรียลไทม์จากเซ็นเซอร์ ข้อมูลสาธารณูปโภคทั้งบนดินและใต้ดิน เข้ามาจำลองภาพร่วมด้วย เพื่อนำไปสู่การเป็น Living Digital Twin ที่เป็นมากกว่า Digital Twin ทั่วไป เพราะเป็นแนวคิดที่สร้างรูปลักษณ์ของสิ่งที่เป็นจริงอยู่ในโลก โดยสามารถปรับปรุง ปรับเปลี่ยนตามเวลา และสอดคล้องกับสภาพจริง ณ ปัจจุบัน สามารถเข้าถึงได้ผ่านโครงสร้างพื้นฐานที่เชื่อมต่อถึงกัน เป็นรากฐานสำหรับเมืองและโลกที่ชาญฉลาดขึ้น

พร้อมยกเคสเมืองบอสตันที่ได้สร้างแบบจำลองเมือง เพื่อช่วยบริหารจัดการเมืองให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นในหลากหลายมิติ เช่น การวางแผนด้านความปลอดภัย การจราจร และการวางผังเมือง เป็นต้น และเทรนด์ด้าน GeoAI ที่เป็นการนำความสามารถของเทคโนโลยี AI, Machine Leaning และ Deep Learning ร่วมกับข้อมูล Spatial Data และ Big Data

เพื่อยกระดับการวิเคราะห์ไปอีกขั้น ช่วยวิเคราะห์และคาดการณ์อนาคต ทำให้เห็นรูปแบบและความสัมพันธ์ของข้อมูลในมิติอื่น ๆ ด้วยจุดเด่นที่สามารถวิเคราะห์ข้อมูลทั้งเชิงพื้นที่และเวลา นำไปสู่การวางแผนป้องกันเชิงรุกได้

GIS 3D-Digital-Twins-Boston

 

นอกจากนี้ ยังมีการกล่าวถึงการยกระดับ ArcGIS ให้เป็น Open platform ซึ่งเทคโนโลยี GIS พัฒนาด้วยวิสัยทัศน์แห่งการเป็นแพลตฟอร์มที่เปิดกว้างให้ผู้ใช้สามารถทำงานได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และปลอดภัย โดยรวบรวมข้อมูลทางภูมิศาสตร์จากหลายแหล่งที่มา พร้อมรองรับการเชื่อมต่อเข้าถึงข้อมูลร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ

ตลอดจนหน่วยงานระดับโลก เช่น UN, USGS, IGC ฯลฯ ต่างใช้แพลตฟอร์มดังกล่าวในการแชร์ข้อมูลและแอปพลิเคชัน ให้หน่วยงานต่าง ๆ ไปใช้ประโยชน์ได้ ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงข้อมูลที่เชื่อถือได้และนำไปประยุกต์ใช้กับงานได้ง่ายขึ้น  นอกจากนี้ ArcGIS ยังได้พัฒนาให้สามารถทำงานร่วมกับแพลตฟอร์มอื่น ๆ ได้ เช่น Microsoft 365 เป็นต้น

 

GIS 3D-Digital-Twins-Boston

 

ภายในงาน UC 2023 ยังได้มี “กรมเจ้าท่า” หน่วยงานจากประเทศไทย ได้รับรางวัล  Special Achievement in GIS Award หรือ SAG Awards ประจำปี 2566 จากบริษัท อีเอสอาร์ไอ สหรัฐอเมริกา ในฐานะองค์กรที่มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์ ArcGIS มาประยุกต์ใช้ในองค์กร เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพการทำงานภายในองค์กรได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

หนึ่งในการยกระดับกรมเจ้าท่าสู่การเป็น Smart Government โดยพิจารณาจากหน่วยงานที่ใช้ซอฟต์แวร์ ArcGIS ของ ESRI จากผู้ใช้งานทั่วโลกกว่า 100,000 ราย โดยกรมเจ้าท่าเป็น 1 ใน 180 องค์กรที่ได้รับรางวัล และเป็นหน่วยงานภาครัฐในประเทศไทยหน่วยงานเดียวที่ได้รับรางวัลประจำปี 2566

อย่างไรก็ดี จากงาน UC 2023 ที่เกิดขึ้น Esri Thailand ได้จัดงานสัมมนาเชิงวิชาการระบบภูมิสารสนเทศที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย หรืองาน Thai GIS User Conference 2023 หรือ TUC ครั้งที่ 27 ภายใต้ธีม GIS- Creating The World You Wan to See ซึ่งเป็นธีมเดียวกับการจัดงาน UC 2023 ที่สหรัฐอเมริกา

สถานที่ : โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน

วันที่จัดงาน : 17 สิงหาคม 2566

ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้  – 15 สิงหาคม 2566

ลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ https://www.esrith.com/events/tuc2023/

ข่าวและกิจกรรม

NOSTRA LOGISTICS ส่งผลิตภัณฑ์หนุน 3 กลุ่มโลจิสติกส์ – ซัพพลายเชน ปักธงผู้นำเทคโนโลยีซัพพลายเชนอัจฉริยะครบวงจร

นอสตร้า โลจิสติกส์ พันธมิตรทางธุรกิจชั้นนำด้านการให้บริการเทคโนโลยีซัพพลายเชนอัจฉริยะ เผยอุตสาหกรรมการขนส่งและโลจิสติกส์โลกโตต่อเนื่อง ล่าสุดลุยพัฒนาผลิตภัณฑ์หนุน 3 กลุ่มผู้ประกอบการด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ครอบคลุม 1.ผู้ประกอบการธุรกิจที่จัดการงานขนส่งด้วยตนเอง 2.ผู้ประกอบการธุรกิจที่ให้บริการขนส่ง มีกลุ่มรถของตัวเอง และมีกลุ่มรถของผู้รับจ้างช่วงงานขนส่งร่วมด้วย และ 3.ผู้ประกอบการธุรกิจที่ให้บริการขนส่ง หรือการรับจ้างช่วงงานขนส่ง

Esri แนะใช้เทคโนโลยี GIS ช่วยพัฒนาความยั่งยืนขององค์กร ขานรับเทรนด์ ESG

Esri สบโอกาส แนะนำเทคโนโลยี GIS ปรับใช้ ช่วยพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนตามแนวคิด ESG หรือ Environment Social และ Governance โชว์เคสธุรกิจใช้ GIS ดำเนินธุรกิจแบบคำนึงถึงความรับผิดชอบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล หวังช่วยสร้างความน่าเชื่อถือให้กับธุรกิจ โดยเฉพาะกับนักลงทุนที่ปัจจุบันมีแนวโน้มให้ความสำคัญในการลงทุนแบบยั่งยืน พบการศึกษาของ Global Impact Investing Network เกี่ยวกับมุมมองนักลงทุนสถาบันรายใหญ่ของโลก 300 ราย พบนักลงทุนกว่า 68% เลือกลงทุนในบริษัทที่ให้ความสำคัญกับ ESG และจากข้อมูล Royal Bank of Canada ที่สำรวจความคิดเห็นสถาบันการเงินขนาดใหญ่ พบ 45% ของกลุ่มตัวอย่างคาดหวังผลตอบแทนสูงขึ้น จากการลงทุนในบริษัทที่ให้ความสำคัญกับ ESG

“NOSTRA” จับมือ “กรมทางหลวง” ปักหมุด 106 จุดบริการที่พักริมทางทั่วไทย รับหยุดยาว อำนวยความสะดวกและความปลอดภัยให้แก่ประชาชนที่เดินทางช่วงฤดูฝนนี้

NOSTRA ผู้ให้บริการข้อมูลแผนที่ดิจิทัล โลเคชันคอนเทนต์ และแอปพลิเคชัน NOSTRA โดย บริษัท โกลบเทค จำกัด ร่วมกับ กรมทางหลวง นำข้อมูลตำแหน่งจุดบริการที่พักริมทางทั่วไทย มาแสดงบนแผนที่เพื่ออำนวยความสะดวกและสนับสนุนด้านความปลอดภัยในการขับขี่ยานพาหนะบนทางหลวง เพื่อป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน

ESRI เสนอนวัตกรรมดิจิทัล บริหารงานท้องถิ่นแก้ไขฉับไว บริการประชาชนตรงใจ ด้วยเทคโนโลยี GIS

Esri ผู้นำด้าน Location Intelligence การวิเคราะห์ภูมิสารสนเทศในมุมมองใหม่ ด้วยความเชี่ยวชาญในการพัฒนา ArcGIS ซอฟต์แวร์ชั้นนำระดับโลก เสนอนวัตกรรมริหารจัดการเมืองระดับท้องถิ่น ยกระดับการบูรณาการฐานข้อมูลสู่ Smart City ตัวช่วยวิเคราะห์ข้อมูล พร้อมประมวลผลผ่าน Dashboard ยกระดับการวางแผนการบริหารงาน ทั้งแบบองค์รวม และเฉพาะหน่วยงานย่อยต่างๆ ผ่านแอปพลิชันแบบ Low-code No -code เสนอข้อมูลรอบด้านสำหรับผู้บริหารเพื่อการตัดสินใจเพื่อการแก้ปัญหาอย่างตรงจุด ให้บริการดูแลประชาชนอย่างเต็มประสิทธิภาพ

แจกพิกัดสายบุญ 30 วัดทั่วไทย NOSTRA ชวนไหว้พระ ขอพรต้อนรับปีใหม่ไทย 2566

บริษัท โกลบเทค จำกัด ผู้ให้บริการข้อมูลแผนที่ดิจิทัล Location Content และแอปพลิเคชัน NOSTRA รวบรวมข้อมูลพิกัด 30 วัดทั่วประเทศไทย ที่ต้องลองไปเยือนสักครั้ง ชวนประชาชนชาวไทย ไหว้พระ ขอพรต้อนรับปีใหม่ไทย 2566

NOSTRA LOGISTICS เผย 3 เทรนด์เทคโนโลยีขนส่งโลจิสติกส์มาแรงในปี 2566 ย้ำใช้เทคโนโลยี เสริมแกร่งบริหารจัดการโลจิสติกส์ มุ่งสร้างระบบนิเวศอย่างยั่งยืน

นอสตร้า โลจิสติกส์ ผู้พัฒนาโซลูชันและแพลตฟอร์มด้านการบริหารจัดการงานขนส่งและโลจิสติกส์ และระบบบริหารจัดการขนส่งอัตโนมัติครบวงจร เปิดเผย 3 เทรนด์เทคโนโลยีการขนส่งและโลจิสติกส์ที่น่าจับตาประจำปี 2566