ระบบ GIS/AM/FM การไฟฟ้านครหลวง

พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านไฟฟ้าเพื่อความก้าวหน้า

กลุ่มบริษัทซีดีจี ร่วมกับการไฟฟ้านครหลวงจัดทำระบบฐานข้อมูลสาธารณูปโภคด้านไฟฟ้าโดยพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ในระบบ GIS/AM/FM พร้อมจัดทำข้อมูลแผนที่ฐาน และระบบจำหน่ายไฟฟ้าที่มีความละเอียด 1:1,000 ใน 3 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ โดยทำหน้าที่ตั้งแต่สำรวจข้อมูลแผนที่ภาคสนาม ข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศ และข้อมูลจากหน่วยงานต่าง ๆ แล้วจัดเก็บข้อมูลผ่านโปรแกรม ArcGIS เพื่อนำไปใช้งานอื่น ๆ ต่อไป ซึ่งผลงานนี้ทำให้การไฟฟ้านครหลวงได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทโครงการบริการและบริหารข้อมูลดีเด่น จากคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2543 และกลุ่มบริษัทฯ ยังได้พัฒนาแอปพลิเคชันผ่านโปรแกรม ArcGIS สำหรับใช้งานบน Desktop Application, Web Application และ Mobile Application ทั้งยังทำการเชื่อมข้อมูลระหว่างระบบ GIS/AM/FM กับระบบ ERP (SAP) ระบบ Smart Metro GRID และระบบ SCAA ของการไฟฟ้านครหลวง ส่งผลให้การทำงาน การบริการ และระบบฐานข้อมูลมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทั้งการทำงานระหว่างระบบก็เป็นไปอย่างราบรื่น

นอกจากนั้น กลุ่มบริษัทฯ ได้จัดทำระบบ GIS Net บริการการเรียกใช้ข้อมูลผ่านระบบ Web Service เพื่อบริการระบบแผนที่แก่หน่วยงานภายนอก และเป็นช่องทางซื้อขายข้อมูลแผนที่ในรูปแบบกระดาษและดิจิทัล พร้อมทำการปรับปรุงข้อมูลสายสื่อสารต่าง ๆ ในระบบ GIS เช่น ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์สำหรับบริหารโครงการใยแก้วนำแสง (Fiber Optic) สำหรับฝ่ายปฏิบัติการระบบสื่อสารและคอมพิวเตอร์ (ฝสค.) และฝ่ายระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (ฝสภ.) สำหรับนำเข้าข้อมูลสายสื่อสารของการไฟฟ้านครหลวง และผู้ให้บริการอื่น ๆ ที่มีการเช่าพาดสายบนเสาไฟฟ้า ทั้งนี้ การนำเทคโนโลยีแผนที่และภูมิศาสตร์มาใช้ช่วยเพิ่มโอกาสทางธุรกิจโทรคมนาคมและประสิทธิภาพการทำงานให้กับองค์กร ทั้งในด้านการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงนโยบายและเชิงปฏิบัติการ การสนับสนุนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน การประยุกต์ใช้ในงานประจำวัน และการให้บริการประชาชน

กลุ่มบริษัทฯ ได้พัฒนาแพลตฟอร์มการให้บริการ ดังนี้

  • แอปพลิเคชัน MEA Smart life แพลตฟอร์มบริการประชาชนแบบครบวงจร อำนวยความสะดวก เพิ่มความรวดเร็วให้แก่ประชาชนในการตรวจสอบและติดตามการใช้ไฟฟ้า แจ้งปัญหาไฟฟ้าขัดข้อง และชำระค่าไฟผ่านตัวแทนโดยใช้ Barcode หรือ QR code ทั้งยังสามารถดูประวัติการใช้ไฟฟ้า และตำแหน่งสถานที่ชำระค่าไฟ พร้อมระบบแจ้งข่าวสาร เช่น แจ้งประกาศดับไฟเพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย เป็นต้น
  • ระบบ MEA FFM ระบบบริหารจัดการงานแก้ไขปัญหาไฟฟ้าขัดข้อง สามารถรับจุดแจ้งเหตุผ่านช่องทาง MEA Smartlife, Line MEA connect และ MEA Call center ทั้งยังสามารถวิเคราะห์หาอุปกรณ์ที่ก่อให้เกิดปัญหา มีการผสานการใช้ฐานข้อมูลสาธารณูปโภคด้านไฟฟ้าและโปรแกรม ArcGIS Platform เพื่อเพิ่มความสามารถในการตัดสินใจ เตรียมการ และแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
  • แอปพลิเคชัน MEA e-Fix แพลตฟอร์มให้บริการด้านติดตั้งระบบไฟฟ้าและให้คำปรึกษาจากทีมงานผู้เชี่ยวชาญ เพิ่มความสะดวกทันใจให้แก่ผู้ใช้บริการโดยสามารถเลือกรับบริการติดตั้งระบบไฟจากช่างไฟฟ้าที่ได้มาตรฐานภายใต้การควบคุมของการไฟฟ้านครหลวงได้เอง ครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพฯ นนทบุรี และสมุทรปราการ

ข่าวและกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

Esri Thailand เดินหน้าพัฒนาเทคโนโลยีและโซลูชัน ตอบรับเทรนด์ ESG มุ่งหนุนกิจการ รัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน เติบโตยั่งยืน

Esri ผู้นำด้าน Location Intelligence การวิเคราะห์ภูมิสารสนเทศในมุมมองใหม่ ด้วยความเชี่ยวชาญในการพัฒนา ArcGIS ซอฟต์แวร์ชั้นนำระดับโลก เปิดกลยุทธ์ปี 67 มุ่งเน้นพัฒนาเทคโนโลยีและโซลูชันเพื่อตอบรับเทรนด์ ESG ด้วยการนำเทคโนโลยี GIS เข้าไปช่วยในด้าน ESG ให้กับธุรกิจ อาทิ ส่งเสริมสมาร์ทซิตี้ การจัดการภัยพิบัติ การบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรอย่างคุ้มค่าและใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมส่งเสริมด้านพลังงานทดแทนในการวิเคราะห์พื้นที่ในการติดตั้งโซล่าเซลล์ เป็นต้น หวังช่วยกิจการรัฐและรัฐวิสาหกิจ รวมทั้งเอกชน ให้เติบโตอย่างยั่งยืน ควบคู่กับการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทย สังคม และประเทศ   ดร.ธนพร ฐิติสวัสดิ์ ประธาน บริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า ในปี 2567 นี้ บริษัทฯ มีแผนที่จะขับเคลื่อนบริษัทฯ ด้วยกลยุทธ์การพัฒนาเทคโนโลยีและโซลูชันให้สอดรับเทรนด์ ESG มากขึ้น โดยนำเทคโนโลยี GIS เข้าไปช่วยในด้าน ESG ให้กับธุรกิจ ผ่าน 4 เทคโนโลยีหรือโซลูชันที่ตอบโจทย์เทรนด์ ได้แก่ 1. แพลตฟอร์มส่งเสริมพัฒนาให้เป็นเมืองที่มีความยั่งยืน (Geocity Data Platform) 2.  โซลูชันที่ช่วยในการรับมือและแก้ปัญหาภัยพิบัติ 3. […]

TUC2023 ESRI Thailand

Esri Thailand จัดงานสัมมนา “TUC 2023” เปิดโลกด้าน GIS ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

Esri Thailand จัดงานสัมมนา “TUC 2023” เปิดโลกด้าน GIS ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย พร้อมนำเสนอการสร้างโลกในแบบที่อยากให้เป็นด้วย “ArcGIS” Esri Thailand จัดงาน “Thai GIS User Conference” หรือ “TUC 2023” ครั้งที่ 27 งานสัมมนาด้าน GIS ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ภายใต้แนวความคิด “GIS – Creating the World You Want to See” สร้างโลกในแบบที่คุณอยากให้เป็น ด้วยเทคโนโลยี GIS หรือระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เผยเทคโนโลยีที่เป็นเทรนด์ต่าง ๆ อาทิ Real-time GIS, IoT, Big Data, AI, Machine Learning และ Deep Learning พร้อมชู GIS เทคโนโลยีที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับการบริหารจัดการ พร้อมด้วย Session เจาะลึกถึงการใช้เครื่องมือเพื่อเพิ่มศักยภาพการทำงานและบูธสาธิตการใช้งานผลิตภัณฑ์ด้านภูมิสารสนเทศและเทคโนโลยีต่าง ๆ ทั้งจาก Esri Thailand และพันธมิตรผู้ร่วมสนับสนุนการจัดงานจากทั่วประเทศ ดร.ธนพร ฐิติสวัสดิ์ ประธานบริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า จากงาน “User Conference” หรือ “UC 2023” ที่จัดโดย Esri Inc. ที่สหรัฐอเมริกา ล่าสุด Esri Thailand ได้จัดงาน “TUC 2023” ขึ้น เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2566 เพื่ออัปเด […]

NOSTRA LOGISTICS ส่งผลิตภัณฑ์หนุน 3 กลุ่มโลจิสติกส์ – ซัพพลายเชน ปักธงผู้นำเทคโนโลยีซัพพลายเชนอัจฉริยะครบวงจร

นอสตร้า โลจิสติกส์ พันธมิตรทางธุรกิจชั้นนำด้านการให้บริการเทคโนโลยีซัพพลายเชนอัจฉริยะ เผยอุตสาหกรรมการขนส่งและโลจิสติกส์โลกโตต่อเนื่อง ล่าสุดลุยพัฒนาผลิตภัณฑ์หนุน 3 กลุ่มผู้ประกอบการด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ครอบคลุม 1.ผู้ประกอบการธุรกิจที่จัดการงานขนส่งด้วยตนเอง 2.ผู้ประกอบการธุรกิจที่ให้บริการขนส่ง มีกลุ่มรถของตัวเอง และมีกลุ่มรถของผู้รับจ้างช่วงงานขนส่งร่วมด้วย และ 3.ผู้ประกอบการธุรกิจที่ให้บริการขนส่ง หรือการรับจ้างช่วงงานขนส่ง

Esri แนะใช้เทคโนโลยี GIS ช่วยพัฒนาความยั่งยืนขององค์กร ขานรับเทรนด์ ESG

Esri สบโอกาส แนะนำเทคโนโลยี GIS ปรับใช้ ช่วยพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนตามแนวคิด ESG หรือ Environment Social และ Governance โชว์เคสธุรกิจใช้ GIS ดำเนินธุรกิจแบบคำนึงถึงความรับผิดชอบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล หวังช่วยสร้างความน่าเชื่อถือให้กับธุรกิจ โดยเฉพาะกับนักลงทุนที่ปัจจุบันมีแนวโน้มให้ความสำคัญในการลงทุนแบบยั่งยืน พบการศึกษาของ Global Impact Investing Network เกี่ยวกับมุมมองนักลงทุนสถาบันรายใหญ่ของโลก 300 ราย พบนักลงทุนกว่า 68% เลือกลงทุนในบริษัทที่ให้ความสำคัญกับ ESG และจากข้อมูล Royal Bank of Canada ที่สำรวจความคิดเห็นสถาบันการเงินขนาดใหญ่ พบ 45% ของกลุ่มตัวอย่างคาดหวังผลตอบแทนสูงขึ้น จากการลงทุนในบริษัทที่ให้ความสำคัญกับ ESG

ESRI เสนอนวัตกรรมดิจิทัล บริหารงานท้องถิ่นแก้ไขฉับไว บริการประชาชนตรงใจ ด้วยเทคโนโลยี GIS

Esri ผู้นำด้าน Location Intelligence การวิเคราะห์ภูมิสารสนเทศในมุมมองใหม่ ด้วยความเชี่ยวชาญในการพัฒนา ArcGIS ซอฟต์แวร์ชั้นนำระดับโลก เสนอนวัตกรรมริหารจัดการเมืองระดับท้องถิ่น ยกระดับการบูรณาการฐานข้อมูลสู่ Smart City ตัวช่วยวิเคราะห์ข้อมูล พร้อมประมวลผลผ่าน Dashboard ยกระดับการวางแผนการบริหารงาน ทั้งแบบองค์รวม และเฉพาะหน่วยงานย่อยต่างๆ ผ่านแอปพลิชันแบบ Low-code No -code เสนอข้อมูลรอบด้านสำหรับผู้บริหารเพื่อการตัดสินใจเพื่อการแก้ปัญหาอย่างตรงจุด ให้บริการดูแลประชาชนอย่างเต็มประสิทธิภาพ

NOSTRA LOGISTICS เผย 3 เทรนด์เทคโนโลยีขนส่งโลจิสติกส์มาแรงในปี 2566 ย้ำใช้เทคโนโลยี เสริมแกร่งบริหารจัดการโลจิสติกส์ มุ่งสร้างระบบนิเวศอย่างยั่งยืน

นอสตร้า โลจิสติกส์ ผู้พัฒนาโซลูชันและแพลตฟอร์มด้านการบริหารจัดการงานขนส่งและโลจิสติกส์ และระบบบริหารจัดการขนส่งอัตโนมัติครบวงจร เปิดเผย 3 เทรนด์เทคโนโลยีการขนส่งและโลจิสติกส์ที่น่าจับตาประจำปี 2566