โครงการระบบให้บริการข้อมูลแผนที่ระบบส่งและการจัดการพื้นที่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยระบบภูมิสารสนเทศ

กลุ่มบริษัทซีดีจี ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ. หรือ EGAT) พัฒนาระบบให้บริการข้อมูลแผนที่ระบบส่งและการจัดการพื้นที่ ครอบคลุมการบริหารจัดการระบบส่งไฟฟ้าแรงสูง การจัดการพื้นที่ และการจัดการดูแลกรรมสิทธิ์ที่ดินและทรัพย์สินในระบบโครงข่ายไฟฟ้าแรงสูง รวมถึงจัดการข้อมูลทรัพย์สินของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนที่ระบบสายส่งไฟฟ้าแรงสูงพาดผ่าน โดยทำการจัดเก็บข้อมูลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ อาทิ ข้อมูลเขตพื้นที่สถานีไฟฟ้าแรงสูง เขตระบบโครงข่ายไฟฟ้า (Right of Way: ROW) ตำแหน่งเสาไฟฟ้าแรงสูง แนวสายส่งไฟฟ้าแรงสูง เขตพื้นที่ป่าไม้ เส้นทางคมนาคม ขอบเขตแหล่งน้ำ แปลงที่ดิน ราคาประเมินที่ดินและทรัพย์สินอื่น ๆ รวมถึงข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศและภาพถ่ายดาวเทียม เป็นต้น ซึ่งทำการสำรวจและจัดเก็บทั้งในมาตราส่วน 1:50,000 และ 1:4,000 ตามประเภทการใช้งาน

ปัจจุบัน ระบบภูมิสารสนเทศระบบไฟฟ้าแรงสูงได้ถูกนำมาใช้ภายในองค์กรอย่างกว้างขวาง ทั้งภายในสำนักงานใหญ่ สำนักงานการไฟฟ้าฝ่ายปฏิบัติการภาคต่าง ๆ รวมถึงสถานีไฟฟ้าแรงสูงทั่วประเทศ โดยใช้งานในรูปแบบ Web Application และ Mobile Application และมีการจัดทำระบบภูมิสารสนเทศสำหรับการให้บริการแผนที่กลางของหน่วยงาน (EGAT GIS Portal) เพื่อใช้ในการวางแผน การตัดสินใจ การออกแบบ การก่อสร้าง การบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า และการให้บริการ รวมถึงการจัดทำแผนที่และรายงานข้อมูลสำคัญประเภทต่าง ๆ สำหรับผู้บริหาร วิศวกร และผู้ใช้งานทั่วไป

ทั้งนี้ ระบบภูมิสารสนเทศมีบทบาทอย่างยิ่งในการบันทึกและสำรวจข้อมูลต่าง ๆ ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ เช่น ข้อมูลเสาไฟฟ้า สายไฟฟ้า แปลงที่ดิน ต้นไม้ อาคาร สิ่งปลูกสร้าง รวมไปถึงบัญชีเจ้าของทรัพย์สิน การประเมินราคาทรัพย์สิน ราคาค่าทดแทน และข้อมูลภายในเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้าแรงสูง ยิ่งไปกว่านั้น ข้อมูลที่ได้จากภาพถ่ายทางอากาศออร์โธ (Digital Orthophoto) ซึ่งมาจากการสำรวจด้วยเทคโนโลยี LiDAR มีประโยชน์ในการสำรวจและจำแนกข้อมูลต่าง ๆ อย่างยิ่ง โดยสามารถใช้ในการตรวจสอบพื้นที่ที่มีการลุกล้ำในเขตระบบโครงข่าย (ROW) ตรวจหาระยะหย่อนของสายส่งไฟฟ้า (SAG) เพื่อกำหนดพื้นที่เสี่ยงที่ต้องดำเนินการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าแรงสูง และใช้สร้างแนวสายส่งไฟฟ้าเส้นทางใหม่ ๆ จากแหล่งผลิตไฟฟ้าภายในและภายนอกประเทศ

ข่าวและกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

Esri Thailand เดินหน้าพัฒนาเทคโนโลยีและโซลูชัน ตอบรับเทรนด์ ESG มุ่งหนุนกิจการ รัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน เติบโตยั่งยืน

Esri ผู้นำด้าน Location Intelligence การวิเคราะห์ภูมิสารสนเทศในมุมมองใหม่ ด้วยความเชี่ยวชาญในการพัฒนา ArcGIS ซอฟต์แวร์ชั้นนำระดับโลก เปิดกลยุทธ์ปี 67 มุ่งเน้นพัฒนาเทคโนโลยีและโซลูชันเพื่อตอบรับเทรนด์ ESG ด้วยการนำเทคโนโลยี GIS เข้าไปช่วยในด้าน ESG ให้กับธุรกิจ อาทิ ส่งเสริมสมาร์ทซิตี้ การจัดการภัยพิบัติ การบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรอย่างคุ้มค่าและใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมส่งเสริมด้านพลังงานทดแทนในการวิเคราะห์พื้นที่ในการติดตั้งโซล่าเซลล์ เป็นต้น หวังช่วยกิจการรัฐและรัฐวิสาหกิจ รวมทั้งเอกชน ให้เติบโตอย่างยั่งยืน ควบคู่กับการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทย สังคม และประเทศ   ดร.ธนพร ฐิติสวัสดิ์ ประธาน บริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า ในปี 2567 นี้ บริษัทฯ มีแผนที่จะขับเคลื่อนบริษัทฯ ด้วยกลยุทธ์การพัฒนาเทคโนโลยีและโซลูชันให้สอดรับเทรนด์ ESG มากขึ้น โดยนำเทคโนโลยี GIS เข้าไปช่วยในด้าน ESG ให้กับธุรกิจ ผ่าน 4 เทคโนโลยีหรือโซลูชันที่ตอบโจทย์เทรนด์ ได้แก่ 1. แพลตฟอร์มส่งเสริมพัฒนาให้เป็นเมืองที่มีความยั่งยืน (Geocity Data Platform) 2.  โซลูชันที่ช่วยในการรับมือและแก้ปัญหาภัยพิบัติ 3. […]

TUC2023 ESRI Thailand

Esri Thailand จัดงานสัมมนา “TUC 2023” เปิดโลกด้าน GIS ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

Esri Thailand จัดงานสัมมนา “TUC 2023” เปิดโลกด้าน GIS ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย พร้อมนำเสนอการสร้างโลกในแบบที่อยากให้เป็นด้วย “ArcGIS” Esri Thailand จัดงาน “Thai GIS User Conference” หรือ “TUC 2023” ครั้งที่ 27 งานสัมมนาด้าน GIS ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ภายใต้แนวความคิด “GIS – Creating the World You Want to See” สร้างโลกในแบบที่คุณอยากให้เป็น ด้วยเทคโนโลยี GIS หรือระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เผยเทคโนโลยีที่เป็นเทรนด์ต่าง ๆ อาทิ Real-time GIS, IoT, Big Data, AI, Machine Learning และ Deep Learning พร้อมชู GIS เทคโนโลยีที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับการบริหารจัดการ พร้อมด้วย Session เจาะลึกถึงการใช้เครื่องมือเพื่อเพิ่มศักยภาพการทำงานและบูธสาธิตการใช้งานผลิตภัณฑ์ด้านภูมิสารสนเทศและเทคโนโลยีต่าง ๆ ทั้งจาก Esri Thailand และพันธมิตรผู้ร่วมสนับสนุนการจัดงานจากทั่วประเทศ ดร.ธนพร ฐิติสวัสดิ์ ประธานบริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า จากงาน “User Conference” หรือ “UC 2023” ที่จัดโดย Esri Inc. ที่สหรัฐอเมริกา ล่าสุด Esri Thailand ได้จัดงาน “TUC 2023” ขึ้น เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2566 เพื่ออัปเด […]

NOSTRA LOGISTICS ส่งผลิตภัณฑ์หนุน 3 กลุ่มโลจิสติกส์ – ซัพพลายเชน ปักธงผู้นำเทคโนโลยีซัพพลายเชนอัจฉริยะครบวงจร

นอสตร้า โลจิสติกส์ พันธมิตรทางธุรกิจชั้นนำด้านการให้บริการเทคโนโลยีซัพพลายเชนอัจฉริยะ เผยอุตสาหกรรมการขนส่งและโลจิสติกส์โลกโตต่อเนื่อง ล่าสุดลุยพัฒนาผลิตภัณฑ์หนุน 3 กลุ่มผู้ประกอบการด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ครอบคลุม 1.ผู้ประกอบการธุรกิจที่จัดการงานขนส่งด้วยตนเอง 2.ผู้ประกอบการธุรกิจที่ให้บริการขนส่ง มีกลุ่มรถของตัวเอง และมีกลุ่มรถของผู้รับจ้างช่วงงานขนส่งร่วมด้วย และ 3.ผู้ประกอบการธุรกิจที่ให้บริการขนส่ง หรือการรับจ้างช่วงงานขนส่ง

Esri แนะใช้เทคโนโลยี GIS ช่วยพัฒนาความยั่งยืนขององค์กร ขานรับเทรนด์ ESG

Esri สบโอกาส แนะนำเทคโนโลยี GIS ปรับใช้ ช่วยพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนตามแนวคิด ESG หรือ Environment Social และ Governance โชว์เคสธุรกิจใช้ GIS ดำเนินธุรกิจแบบคำนึงถึงความรับผิดชอบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล หวังช่วยสร้างความน่าเชื่อถือให้กับธุรกิจ โดยเฉพาะกับนักลงทุนที่ปัจจุบันมีแนวโน้มให้ความสำคัญในการลงทุนแบบยั่งยืน พบการศึกษาของ Global Impact Investing Network เกี่ยวกับมุมมองนักลงทุนสถาบันรายใหญ่ของโลก 300 ราย พบนักลงทุนกว่า 68% เลือกลงทุนในบริษัทที่ให้ความสำคัญกับ ESG และจากข้อมูล Royal Bank of Canada ที่สำรวจความคิดเห็นสถาบันการเงินขนาดใหญ่ พบ 45% ของกลุ่มตัวอย่างคาดหวังผลตอบแทนสูงขึ้น จากการลงทุนในบริษัทที่ให้ความสำคัญกับ ESG

ESRI เสนอนวัตกรรมดิจิทัล บริหารงานท้องถิ่นแก้ไขฉับไว บริการประชาชนตรงใจ ด้วยเทคโนโลยี GIS

Esri ผู้นำด้าน Location Intelligence การวิเคราะห์ภูมิสารสนเทศในมุมมองใหม่ ด้วยความเชี่ยวชาญในการพัฒนา ArcGIS ซอฟต์แวร์ชั้นนำระดับโลก เสนอนวัตกรรมริหารจัดการเมืองระดับท้องถิ่น ยกระดับการบูรณาการฐานข้อมูลสู่ Smart City ตัวช่วยวิเคราะห์ข้อมูล พร้อมประมวลผลผ่าน Dashboard ยกระดับการวางแผนการบริหารงาน ทั้งแบบองค์รวม และเฉพาะหน่วยงานย่อยต่างๆ ผ่านแอปพลิชันแบบ Low-code No -code เสนอข้อมูลรอบด้านสำหรับผู้บริหารเพื่อการตัดสินใจเพื่อการแก้ปัญหาอย่างตรงจุด ให้บริการดูแลประชาชนอย่างเต็มประสิทธิภาพ

NOSTRA LOGISTICS เผย 3 เทรนด์เทคโนโลยีขนส่งโลจิสติกส์มาแรงในปี 2566 ย้ำใช้เทคโนโลยี เสริมแกร่งบริหารจัดการโลจิสติกส์ มุ่งสร้างระบบนิเวศอย่างยั่งยืน

นอสตร้า โลจิสติกส์ ผู้พัฒนาโซลูชันและแพลตฟอร์มด้านการบริหารจัดการงานขนส่งและโลจิสติกส์ และระบบบริหารจัดการขนส่งอัตโนมัติครบวงจร เปิดเผย 3 เทรนด์เทคโนโลยีการขนส่งและโลจิสติกส์ที่น่าจับตาประจำปี 2566