ช่วยเสริมประสิทธิภาพในการทำงานขององค์กรของรัฐ ให้รวดเร็ว ทันใจ

พัฒนาระบบการทำงานของตำรวจไทยให้ครอบคลุม

  • งานสายตรวจหรืองานจราจรก็ทำได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยระบบเชื่อมต่อกล้องวงจรปิดผ่าน Mobile Application
  • เชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาตขับรถได้รวดเร็วทันใจเพื่อความปลอดภัยบนท้องถนน
  • ตรวจคนเข้าเมืองครบถ้วนด้วยระบบที่เชื่อมโยงกับด่านตรวจคนเข้าเมือง
  • ระบบตรวจสอบลายพิมพ์นิ้วมืออัตโนมัติ
  • วิเคราะห์พฤตินิสัยด้วยการใช้ Big data

ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ปลอดภัย กลุ่มบริษัทซีดีจีได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของตำรวจด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ครอบคลุมการดูแลดังนี้

ให้การออกตรวจพื้นที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งกว่า กลุ่มบริษัทซีดีจีได้มีร่วมสร้างระบบที่ใช้สนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ตั้งแต่กระบวนการป้องกัน ปราบปราม และลงโทษผู้กระทำความผิด เช่น โครงการใช้ Mobile Application ในรถยนต์สายตรวจเพื่อการเข้าถึงข้อมูลของสำนักงานตำรวจแห่งชาติอย่างรวดเร็ว โดยเชื่อมต่อกับกล้องวงจรปิด หรือ Tablet ภายในรถ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนนโยบายให้บริการประชาชนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

แก้ปัญหางานด้านการจราจร โดยได้จัดทำระบบและเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาตขับรถให้กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติและกรมการขนส่งทางบก ซึ่งสามารถบันทึกประวัติผู้ได้รับใบอนุญาตขับรถ และบันทึกคะแนนผู้กระทำผิดกฎหมายจราจร เพื่อสนับสนุนการตรวจสอบประวัติของยานพาหนะ คดีอุบัติเหตุจราจร รวมทั้งการแจ้งอายัด นับเป็นโครงการที่เกิดจากความร่วมมือของสองหน่วยงานภาครัฐเพื่อดูแลชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนให้เกิดความปลอดภัยจากการใช้รถใช้ถนน

พัฒนาระบบตรวจคนเข้าเมือง โดยพัฒนาระบบการดำเนินงานตรวจสอบข้อมูลและติดตามให้มีความทันสมัย และได้มาตรฐานสากล ทั้งยังสามารถเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างระบบตรวจคนเข้าเมืองกับด่านตรวจคนเข้าเมืองทั่วประเทศได้อย่างสมบูรณ์ เพื่อให้การตรวจสอบประวัติผู้ผ่านเข้า-ออกประเทศทำได้อย่างรวดเร็ว

พัฒนาระบบตรวจสอบลายพิมพ์นิ้วมืออัตโนมัติ(AFIS) เพื่อช่วยสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของกองทะเบียนประวัติอาชญากร ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นด้านการจัดเก็บข้อมูล ตรวจสอบเปรียบเทียบข้อมูลลายนิ้วมือ ฝ่ามือ ม่านตา (Biometric) การสืบค้น เชื่อมโยง และแลกเปลี่ยนข้อมูลรายการประวัติ เป็นต้น

พัฒนาระบบวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) กลุ่มภารกิจพัฒนาพฤตินิสัย กระทรวงยุติธรรม ได้ดูแลระบบวิเคราะห์ สร้างโมเดลทางคณิตศาสตร์สำหรับการวิเคราะห์เชิงทำนายประพฤตินิสัย ทำนายโอกาสของผู้ที่จะกระทำผิดซ้ำรายบุคคล แสดงปัจจัยหรือสาเหตุที่ส่งผลต่อการกระทำผิดซ้ำ ออกแบบโปรแกรมแก้ไขบำบัดผู้กระทำความผิดระดับรายบุคคลให้มีความเหมาะสม ปรับพฤติกรรม ลดการกระทำผิดซ้ำ พัฒนากระบวนการกลับคืนสู่สังคม สร้างทักษะอาชีพ ให้สามารถออกไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้

ข่าวและกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

ซีดีจี ซิสเต็มส์ ชู 4 โซลูชัน เตรียมบุกตลาด Local Government หนุนยุครัฐบาลดิจิทัล เผย Cloud Service มาแรง ดันรายได้โตกว่า 20%

ซีดีจี ซิสเต็มส์ ผู้นำธุรกิจการพัฒนาและให้บริการดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Solutions and Services Provider) สำหรับลูกค้าหน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ เผยในปี 2566 การ์ทเนอร์ คาด องค์กรธุรกิจในประเทศไทยใช้จ่ายบริการคลาวด์สาธารณะเพิ่มขึ้น 31.7% และภายในปี 2570 การ์ทเนอร์คาดการณ์ว่าองค์กรมากกว่า 70% จะใช้แพลตฟอร์มคลาวด์อุตสาหกรรม (ICP) จากเทรนด์ตลาด ดันรายได้ปี 66 เติบโตตามไปด้วยกว่า 20% เตรียมส่ง 4 โซลูชัน รองรับการก้าวสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล ขยายตลาดสู่การให้บริการหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่นมากขึ้น ตั้งเป้าเป็นผู้นำการให้บริการ Software as a Service ของภาครัฐไทย พร้อมวางเป้าหมายมีโครงการตอบโจทย์ ESG อย่างน้อย 10% ของโครงการทั้งหมด ภายในปี 2567  เพื่อก้าวสู่การนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดการเติบโตอย่างยั่งยืน นายปริญญา ผลพฤกษสกุล ประธานบริษัท ซีดีจี ซิสเต็มส์ จำกัด หรือ CDGS เปิดเผยว่า ตลาดคลาวด์ทุกกลุ่มมีอัตราเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะองค์กรธุรกิจในประเทศไทยที่มีปริมาณการใช้จ่ายในบริการคลาวด์สาธารณะ จากการคาดการณ์ของการ์ทเนอร์ในปี 2566 องค์กรใช้จ่ายเพิ่มขึ้นถึง 31.7%  &nb […]

CDGS ร่วม กกพ. ปิดโครงการ พัฒนาระบบจัดการข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการกํากับกิจการพลังงาน (Data science and analytics) โดยเชื่อมโยงกับแพลตฟอร์มการแบ่งปันข้อมูล (ERC Data Sharing)

CDGS ร่วม กกพ. ปิดโครงการ พัฒนาระบบจัดการข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการกํากับกิจการพลังงาน (Data science and analytics) โดยเชื่อมโยงกับแพลตฟอร์มการแบ่งปันข้อมูล (ERC Data Sharing) คุณปริญญา ผลพฤกษสกุล ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ซีดีจี ซิสเต็มส์ จำกัด (CDGS) ในกลุ่มบริษัท ซีดีจี ร่วมพิธีปิดโครงการพัฒนาระบบจัดการข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการกํากับกิจการพลังงาน ที่จัดขึ้นโดย สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน หรือ กกพ. โดยมีหน่วยงานระดับประเทศ อาทิ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) และบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) เข้าร่วม ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ จากนั้น ตัวแทนจาก บริษัท ซีดีจี ซิสเต็มส์ จำกัด (CDGS) ยังได้ร่วมกับที่ปรึกษาโครงการ ฯ เสวนาร่วมกันเพื่อสรุปผลการดำเนินงานที่ได้รับจากการศึกษาดูงานทั้ง 4 ภาค ของประเทศไทย เพื่อใช้ข้อมูลที่ได้รับมาใช้ในการพัฒนาระบบต่างๆ เพื่อนําไปใช้ในการพัฒนาระบบข้อมูลของกกพ. ต่อไป        

Flowsoft e-saraban

CDG SYSTEMS ชูบริการ FlowSoft as a Service | e-Saraban สะดวก รวดเร็ว ยกระดับการทำงานยุคดิจิทัล

ซีดีจี ซิสเต็มส์ ผู้นำธุรกิจการพัฒนาและให้บริการดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Solutions and Services Provider) สำหรับลูกค้าหน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ สานต่อกลยุทธ์ “The NeXt Chapter” เพิ่มบริการ Software as a Service – e-Saraban ล่าสุดเปิดตัวซอฟต์แวร์ FlowSoft as a Service – e-Saraban ตอบโจทย์ “ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์” ซึ่งเป็นระบบดิจิทัลช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานแบบองค์รวม ช่วยองค์กรให้เกิดการทำงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในการปฏิบัติงานและการบริการประชาชน สะดวก รวดเร็ว ลดเวลา ลดขั้นตอน มุ่งตอบโจทย์ทั้งภาครัฐและรัฐวิสาหกิจสู่การยกระดับการทำงานรับยุคดิจิทัล เผยกว่า 400 หน่วยงานใช้บริการ FlowSoft e-Saraban เล็งเพิ่มจำนวนหน่วยงานใช้บริการ พร้อมเตรียมเสริมแกร่งบริการ Software As a Service ใหม่ ตั้งเป้าโตเพิ่มสูงสุดภายในปีนี้  นายปริญญา ผลพฤกษสกุล ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ซีดีจี ซิสเต็มส์ จำกัด หรือ CDGS เปิดเผยว่า กว่าตลอด 55 ปีของการดำเนินธุรกิจ ซีดีจี ซิสเต็มส์ เดินหน้าสานต่อกลยุทธ์ “The NeXt Chapter” บุกตลาด Software as a Service (SaaS) รับเทรนด์ธุรกิจยุคนิวนอร์มอล […]

กลุ่มซีดีจี ประกาศแต่งตั้ง จีเอ็ม ซีดีจี ซิสเต็มส์ ใหม่ มุ่งขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำเร็จบทใหม่ของผู้นำ Systems Integrator ไทย

กลุ่มบริษัทซีดีจี ประกาศแต่งตั้ง "ปริญญา ผลพฤกษสกุล" ดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ซีดีจี ซิสเต็มส์ จำกัด หรือ CDGS หนึ่งในบริษัทที่สำคัญของกลุ่มบริษัทซีดีจี ส่งต่อให้ผู้นำรุ่นใหม่ ปักธงเป็นผู้นำด้าน Systems Integrator ของประเทศ นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าไปประยุกต์ใช้กับองค์กรของลูกค้าทั้งภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ ที่ส่งมอบบริการที่ดีเลิศ ตอบโจทย์ความต้องการลูกค้าได้อย่างสมบูรณ์แบบ ประกาศกลยุทธ์ “The NeXt Chapter” เติบโตแบบก้าวกระโดด

ซีดีจี ปลื้ม e-Saraban FlowSoft ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย 8 ปี มุ่งนำหน่วยงานภาครัฐก้าวสู่ Smart Government

กลุ่มบริษัทซีดีจี ผู้ให้บริการด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจร แก่องค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน ปลื้มระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์รุ่น 4.0 ที่พัฒนาโดยบริษัทภายใต้ชื่อ e-Saraban FlowSoft ทำงานในลักษณะเว็บแอพพลิเคชั่น โซลูชั่นซอฟแวร์รายเดียวที่ผลิตโดยคนไทยและได้รับการขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทยในหมวดสำนักงานสูงถึง 8 ปี

CDGS รวมพลังอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยการปลูกป่า

คุณพิทยา กิจติวรานนท์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ซีดีจี ซิสเต็มส์ จำกัด (CDGS) หนึ่งในกลุ่มบริษัทซีดีจี นำทีมพนักงาน CDGS กว่า 200 คน ทำกิจกรรมเพื่อสังคมด้วยการปลูกป่า