Specific Solutions

จัดเก็บชุดข้อสอบมหาศาลให้มีประสิทธิภาพด้วยระบบคลังข้อสอบ

การจัดเก็บชุดข้อสอบจำนวนมหาศาลเป็นปัญหาหนึ่งของสถาบันการศึกษาทุกที่ กลุ่มบริษัทซีดีจี จึงพัฒนาระบบคลังข้อสอบเพื่อจัดเก็บข้อสอบในรูปแบบดิจิทัล โดยสามารถระบุตัวชี้วัด ค่าความยากง่าย ค่าดัชนีต่าง ๆ ที่มีความสำคัญในการวิเคราะห์

อ่านต่อ

E-Transcript ยกระดับทรานสคริปต์สู่รูปแบบดิจิทัล

ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าขั้นตอนการขอรับเอกสารสำคัญเคยเป็นเรื่องที่ยุ่งยากและเสียเวลาทั้งกับผู้ขอและผู้ให้

อ่านต่อ

เพิ่มประสิทธิภาพให้ระบบการศึกษาด้วยเทคโนโลยีที่มาพร้อมการอำนวยความสะดวก

เพราะระบบการศึกษาเป็นพื้นฐานของการพัฒนาประเทศ กลุ่มบริษัทซีดีจีจึงให้ความสำคัญกับการออกแบบและพัฒนาโซลูชันทางการศึกษา

อ่านต่อ