Application
Programmer (Block Chain Technology)
05/10/2023
Share to :
เรากำลังมองหาตำแหน่ง นักพัฒนา Blockchain นักศึกษาจบใหม่ ที่โดดเด่นเพื่อเข้าร่วมทีม ซึ่งมีบทบาทสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการเป็นผู้นำในการออกแบบ การพัฒนา และการใช้งานโซลูชันบล็อกเชน เพื่อปฏิวัติวธุรกิจมีส่วนร่วมกับเทคโนโลยี เพื่อสร้างสังคมที่ดีขึ้น
หน้าที่และความรับผิดชอบ
Responsibilities
 • กำหนดขอบเขต เทคโนโลยีบล็อคเชน โทเค็น NFTs เว็บสินทรัพย์ดิจิทัล 3 อีเธอเรียม สัญญาอัจฉริยะ
 • ความรับผิดชอบ: ออกแบบ พัฒนา และดำเนินโครงการบล็อกเชน
 • ทำงานร่วมกับสมาชิกในทีม แก้ไขปัญหาแอปพลิเคชันและระบบเมื่อเกิดขึ้น
 • เข้าร่วมชุมชนบล็อกเชนระดับโลกเพื่อดำเนินการและบูรณาการ
 • เสนอการปรับปรุงในขอบเขตการทำงาน
คุณสมบัติ
Qualifications
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมศาตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 0 -2  ปี ในการพัฒนาซอฟต์แวร์  ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ที่มีความรู้ด้าน โดยเฉพาะด้านบล็อกเชน
 • มีความรู้ ความชำนาญด้าน blockchain frameworks like Ethereum, Hyperledger, or other private/public chains. Proficiency in languages such as Solidity, Go, or C++
 • มีประสบการณ์ด้านเทคโนโลยี Web3 ความรู้ด้านการเข้ารหัสจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะด้านการติดต่อสื่อสารทั้งด้านการเขียนและการสนทนา
 • มีแรงจูงใจในตนเอง มุ่งเน้นเป้าหมาย
งานที่เปิดรับสมัคร
Job openings