Tech Talk “Linkage Center” @ RMUTT

TANITAR TUJINDAR
23-02-2024

23 กุมภาพันธ์ 2567 —CDG Group ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดบรรยาย Tech Talk หัวข้อ  “Linkage Center” ให้กับนักศึกษาภาควิชาวิทยการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 3-4 จำนวน 80 คน

 

บรรยายโดย คุณ อาทิตย์ คิ้ววิลัย

 

การบรรยายในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากนักศึกษาเป็นอย่างมาก นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการถามคำถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับวิทยากรอย่างกระตือรือร้น การบรรยายในครั้งนี้ถือเป็นโอกาสที่ดีสำหรับนักศึกษาในการเรียนรู้เกี่ยวกับ Linkage Center ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่มีความสำคัญและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้หลากหลายด้าน

 

สนใจเป็นครอบครัวเดียวกับ CDG สมัครเลย

https://www.cdg.co.th/careers/explore-apply

 

 

 

ข่าวและกิจกรรมล่าสุด

Latest News and Events