Tech Talk “Location Intelligence & GIS Tech Stack” @KMUTNB

TANITAR TUJINDAR
12-03-2024

CDG Group ร่วมกับ ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์(คอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จัดบรรยาย Tech Talk หัวข้อ “Location Intelligence & GIS Tech Stack”

นำโดย คุณ ธีรภัทร์ ลีลาวุฒิโชค และ คุณ นพดล หิมานันโต ตัวแทนจากบริษัท ESRI (Thailand) Co., Ltd. และ GIS Co., Ltd.

เราอยากให้น้องๆ รู้ว่าเทคโนโลยี GIS ไม่แค่เครื่องมือที่ใช้ในการสร้างแผนที่ แต่เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เราเข้าใจและแก้ไขปัญหาในโลกที่มีความซับซ้อนขึ้น
ทีมงานหวังว่าน้องๆ จะได้รับแรงบันดาลใจในการนำเทคโนโลยีนี้ไปใช้ในงานด้านต่างๆ และสามารถเตรียมตัวสู่การฝึกงานอย่างมั่นใจได้

สนใจมาร่วมเป็นครอบครัวเดียวกับ CDG และพัฒนาตนเองไปพร้อมๆ กับเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า!
สมัครเลย >>https://www.cdg.co.th/careers/explore-apply

 

ข่าวและกิจกรรมล่าสุด

Latest News and Events