Control Data ชู Biometric และ Digital Identity ตั้งเป้าทรานส์ฟอร์มประเทศไทย | CDG Group

CDG Admin
05-10-2023

บริษัท คอนโทรล ดาต้า (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทในเครือ CDG Group ผู้ให้บริการระบบเทคโนโลยีดิจิทัล เดินหน้าความเป็นผู้นำด้าน System Integrator ยกระดับบริการระบบเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อดิจิทัลเซอร์วิสสำหรับภาครัฐและเอกชน

ชู 2 ความเชี่ยวชาญด้านระบบอัตลักษณ์บุคคล (Biometric Solution) และระบบเอกลักษณ์ทางดิจิทัล (Digital Identity Solution) พร้อมโชว์ผลงานครึ่งปีที่ผ่านมาด้วย โซลูชันระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลให้กรมการปกครอง หรือ ThaID และ โซลูชัน ระบบบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ (DOPA Linkage Center) มุ่งเป้าขยายบริการไปสู่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

 

คอนโทรล ดาต้า CDG

 

นายทวีศักดิ์ นิลวัชรมณี ผู้จัดการทั่วไป บริษัท คอนโทรล ดาต้า (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทในเครือ CDG Group ผู้ให้บริการระบบเทคโนโลยีดิจิทัล เปิดเผยว่า เทคโนโลยีดิจิทัลส่งผลสำคัญต่อหลายธุรกิจ ทำให้ System Integrator หรือ SI มีบทบาทและความสำคัญมากยิ่งขึ้น โดยคาดว่ามูลค่าตลาดของธุรกิจ SI จะเติบโตอย่างก้าวกระโดด และด้วยเป็นผู้นำในธุรกิจการให้บริการระบบเทคโนโลยีเพื่อดิจิทัลเซอร์วิส แก่ภาครัฐและเอกชนมากว่า 55 ปี ทำให้มีความเชี่ยวชาญในด้านระบบอัตลักษณ์บุคคล (Biometric Solution) การจัดการระบบข้อมูลอัตลักษณ์บุคคลขนาดใหญ่

ทั้งภาพใบหน้า ลายพิมพ์นิ้วมือ และระบบเอกลักษณ์ทางดิจิทัล (Digital Identity Solution) สำหรับทำธุรกรรมออนไลน์ที่ต้องการการยืนยันตน ที่มีความน่าเชื่อถือสูง เช่น ธุรกรรมทางการเงิน ธุรกรรมจดแจ้งทางราชการ เป็นต้น รวมถึงประสบการณ์พัฒนาระบบบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและบริการภาครัฐ

 

“ในครึ่งแรกของปี 2566 บริษัทฯ ได้ส่งมอบโซลูชันที่ให้บริการตามความเชี่ยวชาญทั้งด้านระบบอัตลักษณ์บุคคล และระบบเอกลักษณ์ทางดิจิทัลให้กับกรมการปกครอง ในการพัฒนาโมบายแอปพลิเคชัน Thai Digital Identity (ThaID) หรือ ไทยดี ทำให้ประชาชนคนไทยสามารถใช้แอปพลิเคชันไทยดี แสดงตนและยืนยันตัวตนในการทำธุรกรรมออนไลน์หรือรับบริการกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนต่าง ๆ ได้ ตามมาตรฐานความปลอดภัยในการออกแบบและพัฒนาโมบายแอปพลิเคชัน อีกทั้งคำนึงถึงความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งได้รับผลตอบรับจากหน่วยงานต่าง ๆ เป็นอย่างดี โดยกรมการปกครองได้รับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2566 ประเภทนวัตกรรมการบริการ ระดับดีเด่นจากโซลูชันนี้” นายทวีศักดิ์กล่าว

 

ทวีศักดิ์ นิลวัชรมณี CDG Group

 

นายทวีศักดิ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากระบบเอกลักษณ์ทางดิจิทัล ยังได้พัฒนาระบบบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ (DOPA Linkage Center) ซึ่งเป็นระบบการเชื่อมโยงฐานข้อมูลประชาชนของส่วนราชการกับฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ เพื่อช่วยหน่วยงานต่าง ๆ เชื่อมโยง ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้รับบริการแทนการเรียกสำเนา ทำให้ลดงานของเจ้าหน้าที่ ประหยัดเวลาในการตรวจสอบเอกสาร ลดความผิดพลาดในการกรอกข้อมูล ลดเวลาในการทำธุรกรรม

เพียงใช้บัตรประจำตัวประชาชนใบเดียวในการดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลภาครัฐที่จัดเก็บตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมถึงเป็นการปรับงานบริการให้ง่ายต่อเจ้าหน้าที่ ไม่ต้องจัดเก็บหรือตรวจสอบเอกสารด้วยตนเอง ลดค่าใช้จ่าย และที่สำคัญคือช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่มาติดต่อหน่วยงานภาครัฐให้ได้รับบริการที่ง่าย ถูกต้อง สะดวกรวดเร็วขึ้น

 

นอกจากนี้ ยังได้มีโซลูชันอื่น ๆ อาทิ e-Transcript & e-Timestamp Solution บริการการสร้างเอกสารทางการศึกษาในรูปแบบดิจิทัลและระบบการลงคะแนนออนไลน์ (Digital-Voting) โดยเมื่อต้นปีที่ผ่านมา ได้พัฒนาระบบลงคะแนนออนไลน์ เพื่อเพิ่มช่องทางในการลงคะแนนให้มีความสะดวกรวดเร็ว มุ่งเน้นการยืนยันตัวตนที่มีความปลอดภัยน่าเชื่อถือสูง มีการเข้ารหัสข้อมูลการลงคะแนนแบบลับ ซึ่งเจ้าหน้าที่ดูแลระบบและฐานข้อมูล ไม่สามารถอ่านหรือแก้ไขข้อมูลได้ เป็นต้น

 

อย่างไรก็ดี บริษัท คอนโทรล ดาต้า (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทในเครือ CDG Group ผู้ให้บริการระบบเทคโนโลยีดิจิทัล มีความมุ่งมั่น และเป้าหมายที่จะเป็นส่วนสำคัญในการทรานส์ฟอร์มประเทศไทย ไปสู่สังคมดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ โดยเฉพาะการบริการประชาชนของภาครัฐที่จะก้าวไปสู่การเป็นหน่วยงานบริการทางดิจิทัล (Government e-services) เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทย

พร้อมสนับสนุนภาครัฐตามแผนพัฒนาภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย โดยปักธงเป็นผู้นำด้านความเชี่ยวชาญที่มีความน่าเชื่อถือสูงสุดในประเทศด้านระบบอัตลักษณ์บุคคล และระบบเอกลักษณ์ทางดิจิทัล พร้อมเดินหน้าพัฒนาต่อยอดการบริหารจัดการข้อมูลด้วยความเชี่ยวชาญ มีความน่าเชื่อถือ ปลอดภัย พร้อมส่งมอบโซลูชันและบริการที่ดีที่สุดแก่ลูกค้าและสังคมต่อไป

ข่าวและกิจกรรม

NOSTRA LOGISTICS ส่งผลิตภัณฑ์หนุน 3 กลุ่มโลจิสติกส์ – ซัพพลายเชน ปักธงผู้นำเทคโนโลยีซัพพลายเชนอัจฉริยะครบวงจร

นอสตร้า โลจิสติกส์ พันธมิตรทางธุรกิจชั้นนำด้านการให้บริการเทคโนโลยีซัพพลายเชนอัจฉริยะ เผยอุตสาหกรรมการขนส่งและโลจิสติกส์โลกโตต่อเนื่อง ล่าสุดลุยพัฒนาผลิตภัณฑ์หนุน 3 กลุ่มผู้ประกอบการด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ครอบคลุม 1.ผู้ประกอบการธุรกิจที่จัดการงานขนส่งด้วยตนเอง 2.ผู้ประกอบการธุรกิจที่ให้บริการขนส่ง มีกลุ่มรถของตัวเอง และมีกลุ่มรถของผู้รับจ้างช่วงงานขนส่งร่วมด้วย และ 3.ผู้ประกอบการธุรกิจที่ให้บริการขนส่ง หรือการรับจ้างช่วงงานขนส่ง

Esri แนะใช้เทคโนโลยี GIS ช่วยพัฒนาความยั่งยืนขององค์กร ขานรับเทรนด์ ESG

Esri สบโอกาส แนะนำเทคโนโลยี GIS ปรับใช้ ช่วยพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนตามแนวคิด ESG หรือ Environment Social และ Governance โชว์เคสธุรกิจใช้ GIS ดำเนินธุรกิจแบบคำนึงถึงความรับผิดชอบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล หวังช่วยสร้างความน่าเชื่อถือให้กับธุรกิจ โดยเฉพาะกับนักลงทุนที่ปัจจุบันมีแนวโน้มให้ความสำคัญในการลงทุนแบบยั่งยืน พบการศึกษาของ Global Impact Investing Network เกี่ยวกับมุมมองนักลงทุนสถาบันรายใหญ่ของโลก 300 ราย พบนักลงทุนกว่า 68% เลือกลงทุนในบริษัทที่ให้ความสำคัญกับ ESG และจากข้อมูล Royal Bank of Canada ที่สำรวจความคิดเห็นสถาบันการเงินขนาดใหญ่ พบ 45% ของกลุ่มตัวอย่างคาดหวังผลตอบแทนสูงขึ้น จากการลงทุนในบริษัทที่ให้ความสำคัญกับ ESG

“NOSTRA” จับมือ “กรมทางหลวง” ปักหมุด 106 จุดบริการที่พักริมทางทั่วไทย รับหยุดยาว อำนวยความสะดวกและความปลอดภัยให้แก่ประชาชนที่เดินทางช่วงฤดูฝนนี้

NOSTRA ผู้ให้บริการข้อมูลแผนที่ดิจิทัล โลเคชันคอนเทนต์ และแอปพลิเคชัน NOSTRA โดย บริษัท โกลบเทค จำกัด ร่วมกับ กรมทางหลวง นำข้อมูลตำแหน่งจุดบริการที่พักริมทางทั่วไทย มาแสดงบนแผนที่เพื่ออำนวยความสะดวกและสนับสนุนด้านความปลอดภัยในการขับขี่ยานพาหนะบนทางหลวง เพื่อป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน

ESRI เสนอนวัตกรรมดิจิทัล บริหารงานท้องถิ่นแก้ไขฉับไว บริการประชาชนตรงใจ ด้วยเทคโนโลยี GIS

Esri ผู้นำด้าน Location Intelligence การวิเคราะห์ภูมิสารสนเทศในมุมมองใหม่ ด้วยความเชี่ยวชาญในการพัฒนา ArcGIS ซอฟต์แวร์ชั้นนำระดับโลก เสนอนวัตกรรมริหารจัดการเมืองระดับท้องถิ่น ยกระดับการบูรณาการฐานข้อมูลสู่ Smart City ตัวช่วยวิเคราะห์ข้อมูล พร้อมประมวลผลผ่าน Dashboard ยกระดับการวางแผนการบริหารงาน ทั้งแบบองค์รวม และเฉพาะหน่วยงานย่อยต่างๆ ผ่านแอปพลิชันแบบ Low-code No -code เสนอข้อมูลรอบด้านสำหรับผู้บริหารเพื่อการตัดสินใจเพื่อการแก้ปัญหาอย่างตรงจุด ให้บริการดูแลประชาชนอย่างเต็มประสิทธิภาพ

แจกพิกัดสายบุญ 30 วัดทั่วไทย NOSTRA ชวนไหว้พระ ขอพรต้อนรับปีใหม่ไทย 2566

บริษัท โกลบเทค จำกัด ผู้ให้บริการข้อมูลแผนที่ดิจิทัล Location Content และแอปพลิเคชัน NOSTRA รวบรวมข้อมูลพิกัด 30 วัดทั่วประเทศไทย ที่ต้องลองไปเยือนสักครั้ง ชวนประชาชนชาวไทย ไหว้พระ ขอพรต้อนรับปีใหม่ไทย 2566

NOSTRA LOGISTICS เผย 3 เทรนด์เทคโนโลยีขนส่งโลจิสติกส์มาแรงในปี 2566 ย้ำใช้เทคโนโลยี เสริมแกร่งบริหารจัดการโลจิสติกส์ มุ่งสร้างระบบนิเวศอย่างยั่งยืน

นอสตร้า โลจิสติกส์ ผู้พัฒนาโซลูชันและแพลตฟอร์มด้านการบริหารจัดการงานขนส่งและโลจิสติกส์ และระบบบริหารจัดการขนส่งอัตโนมัติครบวงจร เปิดเผย 3 เทรนด์เทคโนโลยีการขนส่งและโลจิสติกส์ที่น่าจับตาประจำปี 2566