ทำงานที่ CDG มีไฟ ใช้ไอเดีย กล้าถาม เพื่อผลลัพธ์ที่ดีขึ้น

CDG Admin
29-01-2024

พัตเตอร์ Business Development Specialist, CDG Group ตลอดเวลาที่ทำงานกับ CDG พัตเตอร์คิดว่า  “โชคดีที่พี่ๆ เปิดโอกาสให้เรียนรู้งานหลายส่วน มีเพื่อนๆช่วยซัพพอร์ตหลายเรื่อง ทำให้รู้งานทั้งในภาพกว้างและรายละเอียด ที่สำคัญ ได้ทำงานร่วมกับหัวหน้าที่ค่อนข้างให้อิสระ ได้เสนอไอเดีย แสดงความเห็นเพื่อแก้ไขปัญหา และปรับปรุง งานต่างๆให้ดีขึ้น โดยไม่ยึดติดว่าต้องเป็นวิธีการเดิม

 

ไฟที่ขับเคลื่อนไอเดีย เกิดจากเป็นคนช่าง’เอ๊ะ’ ช่างสงสัย ไม่ปล่อยอะไรให้ผ่านไปง่ายๆ แต่มักจะค้นหาที่มาสาเหตุเสมอ ครั้งหนึ่ง พัตเตอร์เคยเข้าร่วมกิจกรรม Innovation Challenge ภายใน CDG ได้ฝึกตั้งคำถามกับประสบการณ์ของ Users และได้ไอเดียใหม่ในการออกแบบ App ที่ตอบโจย์กว่าเดิม ซึ่งสิ่งมีค่าที่สุดที่ได้จากกิจกรรมนี้คือ ตอบตัวเองได้ว่า เราทำสิ่งนี้ไปเพื่ออะไร

Start with Why หาความหมาย เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกไปด้วยกัน 

Start with Why หรือ การตั้งคำถามเพื่อผลลัพธ์ที่ดีขึ้น เป็นพฤติกรรมหลักข้อหนึ่งของ CDG Core Values ที่ช่วยขับเคลื่อนงาน พัตเตอร์เล่าว่า การตั้งคำถามที่ดี เป็นจุดเริ่มต้นที่ช่วยกระตุ้นให้ผู้คนเกิดไอเดียใหม่ๆ และสร้างอิมแพกเชิงบวกได้ไวขึ้น ถ้าเรา Start with Why ในงานต่างๆ ตั้งต้นด้วยคำถามที่ใช่ เราจะรู้ว่าทำไปเพื่ออะไร โดยไม่ใช่แค่ตัวเราที่จะมีเป้าหมาย แต่คนในทีมจะเกิดแรงบันดาลใจ ในการคิดวิเคราะห์ไปพร้อมๆกันด้วย ซึ่งเมื่อคิดแล้ว จะช่วยต่อยอดให้เกิด Action ใหม่ๆ แชร์ไอเดียได้ต่อเนื่อง ช่วยเพิ่มโอกาสสร้างผลลัพธ์หรือ Solutions ต่างๆที่ดีขึ้นได้..ถ้าเราถามเป็น โลกก็เปลี่ยน

 

เป้าหมายในการทำงานและใช้ชีวิต ต้องชัดเจน  

นอกจากนี้ พัตเตอร์ยังแชร์มุมองของการทำงานและการใช้ชีวิตว่า “ผมเชื่อว่า ทั้งการทำงานและการใช้ชีวิต ทุกอย่างต้องมี Purpose ที่ชัดเจน เช่น การทำงานในบริษัท เมื่อเราเข้าใจเป้าหมายของบริษัทอย่างชัดเจน รวมถึงบริษัทเองก็ให้คุณค่ากับการมีส่วนร่วมของพนักงาน ในท้ายที่สุดเมื่อบริษัท และพนักงานสร้างผลลัพธ์ที่ดีร่วมกันได้ตรงตามเป้าหมาย ก็จะเกิดผลดีต่อการใช้ชีวิตของพนักงานเอง ซึ่งถ้าวันหนึ่งเราพบว่าเป้าหมายเริ่มคลุมเครือ ไม่ชัดเจน เราสามารถขอคำปรึกษาหรือขอความเห็นจากพี่ๆ เพื่อนๆ ได้”

CDG ในมุมมองของพัตเตอร์

สำหรับ CDG ในมุมมองพัตเตอร์ คือ Tech Company ชั้นนำของไทย ที่ต่างจากธุรกิจไอทีทั่วไป เพราะมี Technology Solutions หลากหลาย และทำโครงการขนาดใหญ่มากมายที่สร้างอิมแพคในวงกว้าง ซึ่งนอกจากจะตอบโจทย์ลูกค้าแล้ว ยังช่วยสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้คนในสังคมด้วย  “ที่ผมคิดว่า เป็น DNA ของคน CDG คือ มีความมุ่งมั่น ทุ่มเท และร่วมมือกัน ไม่ว่าจะทำงาน หรือทำกิจกรรม พี่ๆน้องๆหลายคน จะทุ่มเท ทำเกินแบบที่ไม่ขีดเส้น แต่มองเห็นความร่วมมือของทีม และประโยชน์ที่ได้ร่วมกัน อีกอย่าง ที่ผมได้รับเสมอคือ ความช่วยเหลือที่ดี หลายเรื่องช่วยกันด้วยใจ ไม่มีเงื่อนไข เป็นสิ่งที่ประทับใจมากครับ”

 

ด้วยหน้าที่หลักของพัตเตอร์ด้าน Business Development  คือ การมองหาโอกาสใหม่ให้ธุรกิจ เนื้องานจำเป็นต้องมีการประสาน พูดคุย หารือ และร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ พัตเตอร์ ค้นพบว่า ทักษะที่ได้เรียนรู้และสำคัญกับงานนี้มากคือ การตั้งคำถามเพื่อให้เข้าใจความต้องการผู้อื่น โดยเขายอมรับว่า “ ไม่ง่าย ถ้าเราจะขับเคลื่อนงานอย่างเดียว โดยไม่เข้าใจความต้องการของคนอื่นเลย เมื่อได้รับโจทย์ เราควรตั้งคำถามก่อนว่าปัญหาของเขาคืออะไร มีที่มาที่ไปอย่างไร จริงๆแล้ว เขาต้องการอะไร เราถึงจะเลือกเครื่องมือที่เหมาะกับการแก้ปัญหานั้น เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีขึ้นได้ และเมื่อแก้ได้แล้ว ครั้งต่อไป ก็มองปัญหาอื่นที่ยังมีอยู่ เพื่อปรับเปลี่ยนผลลัพธ์ใหม่ให้ดีขึ้น คิดแบบนี้ เราจะมองเห็นโอกาสในการพัฒนาทั้งงานและตัวเราเองอยู่เสมอ

ร่วมงานกับ CDG : www.cdg.co.th/careers/explore-apply

 

#LifeatCDG

ข่าวและกิจกรรมล่าสุด

Latest News and Events