Tech Talk “Digital ID Technology & Development” @CPE SWU

TANITAR TUJINDAR
15-02-2024

15 กุมภาพันธ์ 2567 – CDG Group ร่วมกับภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (องครักษ์) จัดบรรยาย Tech Talk หัวข้อ “Digital ID Technology & Development” ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3

บรรยายโดย คุณ บุษยา บุญมี

การบรรยายในครั้งนี้ มุ่งหวังให้นักศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยี Digital ID และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

งานนี้เราเชิญรุ่นพี่ศิษย์เก่าจากภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มาร่วมถ่ายทอดประสบการณ์การทำงาน และการเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับการฝึกงานร่วมกับ CDG Group อีกด้วย

สนใจเป็นครอบครัวเดียวกับ CDG สมัครเลย
https://www.cdg.co.th/careers/explore-apply

 

ข่าวและกิจกรรมล่าสุด

Latest News and Events