CDG Open house “Digital Twins: The Mirror World” โดย ESRI (Thailand) Co., Ltd. และ GIS Co., Ltd.

TANITAR TUJINDAR
19-02-2024

16 กุมภาพันธ์ 2567 — CDG Group เปิดบ้านต้อนรับอย่างอบอุ่นให้กับ นักศึกษาจาก คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน โดยภายในงายได้มีการจัดบรรยายให้ความรู้และเทคโนโลยีล้ำสมัยกับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 กว่า 70 คน รวมไปถึงการเตรียมความพร้อมสู่การฝึกงาน

 

ข่าวและกิจกรรมล่าสุด

Latest News and Events