CDG Open house : Tech Talk “Digital ID Technology & Development”

TANITAR TUJINDAR
01-04-2024

CDG GROUP เปิดบ้านต้อนรับน้องๆ จากมหาวิทยาลัย ราชภัฏนครปฐม คณะวิศวกรรมซอฟต์แวร์งานนี้ได้มีการจัดบรรยาย Tech Talk หัวข้อสุดล้ำ “Digital ID Technology & Development” ให้กับน้องๆชั้นปีที่ 2-3

โดย คุณ วิทวัส กันยารอง

ครั้งนี้พวกเราหวังให้น้องๆได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยี Digital ID และ
สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รวมไปถึงการเตรียมความพร้อมสู่การฝึกงาน

สนใจมาร่วมเป็นครอบครัวเดียวกับ CDG และพัฒนาตนเองไปพร้อมๆ กับเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า!
สมัครเลย >>https://www.cdg.co.th/careers/explore-apply

 

 

ข่าวและกิจกรรมล่าสุด

Latest News and Events